Gebruiksaanwijzing LG AG-S250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG AG-S250. Wij hopen dat dit LG AG-S250 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG AG-S250 te teleladen.


Mode d'emploi LG AG-S250
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG AG-S250 (1356 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG AG-S250

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit kan een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Gebruik het product niet in de buurt van een luchtbevochtiger of in de buurt van een aanrecht. Dit kan een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. [. . . ] U kunt genieten van foto's of films die in 3D zijn gemaakt. ACCESSOIRES NEDERLANDS 3D-bril 8-pins mini-USBkabel anders uit. CD met handleiding Snelstarthandleiding Opbergtasje !OPMERKING De accessoires die in deze handleiding worden getoond, zien er in werkelijkheid mogelijk ONDERDEELNAMEN AG-S230 (voor kinderen) Sluiter van vloeibaar kristal Aan/uit-knop LED-indicator AG-S250 (voor volwassenen) Aan/uit-knop Sluiter van vloeibaar kristal AG-S270 (van metaal) Aan/uit-knop Sluiter van vloeibaar kristal LED-indicator LED-indicator USB-poort (laadpoort) 8-pins mini-USB-kabel USB-poort (laadpoort) 8-pins mini-USB-kabel USB-poort (laadpoort) 8-pins mini-USB-kabel GEBRUIK VAN EEN 3D-BRIL Knopbediening Inschakelen Uitschakelen Automatische uitschakeling*1 Druk één keer op de aan/uit-knop. Houd de aan/uit-knop 2 tot 3 seconden ingedrukt De stroom wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende 1 minuut geen signaal wordt uitgezonden. De stroom wordt uitgeschakeld als er gedurende 10 minuten geen beweging van de gebruiker wordt gedetecteerd. LED-indicatie De rode LED knippert één keer. De rode LED knippert drie keer. De rode LED knippert drie keer. Batterij (lithiumpolymeer) is leeg A u to m a t i s c h k a n a a l zoeken - Als de batterij leeg is, knippert de LED gedurende 1 minuut, waarna het apparaat automatisch uitschakelt. * Wanneer het opladen is voltooid, brandt de LED groen. Nadat de groene LED heeft geknipperd, gaat deze uit wanneer het kanaal is gevonden. H o u d d e a a n /u i t- k n o p m i n i m a a l 8 seconden ingedrukt. !*1 De automatische uitschakelfunctie schakelt de 3D-bril automatisch uit wanneer het apparaat geen signaal van de 3D-signaalzender op de TV detecteert. Wanneer de afstand of hoek van de 3D-signaalzender wordt gewijzigd wanneer de gebruiker beweegt, kan dat ertoe leiden dat de automatische uitschakelfunctie wordt geactiveerd. De automatische uitschakelfunctie wordt automatisch geactiveerd wanneer gedurende 10 minuten geen beweging wordt gedetecteerd bij normaal gebruik. 3 DE BRIL OPLADEN 1 Verbind de USB-poort onder de aan/uit-knop met de USB-poort van de TV of PC met behulp van de bijgeleverde 8-pins mini-USB-kabel, zoals getoond in de afbeelding. !WAARSCHUWING Plaats de meegeleverde 8-pins mini-USB-kabel niet verkeerd om. Het product kan hierdoor beschadigd raken. NEDERLANDS bv. ) AG-S250 2 Laad de bril op tot de LED groen brandt. Het volledig opladen van de bril duurt ongeveer 1 uur en 50 minuten. !OPMERKING Tijdens het opladen is de LED rood. Wanneer het opladen is voltooid, brandt de LED groen. [. . . ] Deze limieten zijn ontwikkeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitzenden, en veroorzaakt, indien het niet volgens de instructies is geïnstalleerd en wordt gebruikt, mogelijk schadelijke interferentie bij radiocommunicatie. Er bestaat echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG AG-S250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG AG-S250 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag