Gebruiksaanwijzing LG AG-S100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG AG-S100. Wij hopen dat dit LG AG-S100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG AG-S100 te teleladen.


LG AG-S100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1905 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG AG-S100 (2168 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG AG-S100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING 3D-BRIL Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding ter referentie. AG-S100 REV. 01 www. lge. com Let op Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voor uw persoonlijke veiligheid en om schade aan uw eigendom te voorkomen. 0 1 2 Als u problemen ondervindt bij het bekijken van 3D-beelden met de 3D-bril, is er wellicht een probleem met uw gezichtsvermogen. Wanneer u te lang met de bril naar 3Dbeelden kijkt, kunt u last krijgen van hoofdpijn of vermoeidheid. · Als u last krijgt van hoofdpijn, vermoeidheid of duizeligheid, moet u direct stoppen met kijken. [. . . ] · Dit kan leiden tot verkleuringen of barsten e n h et s c h e r m d i s p l a y k a n h i e rd o o r loskomen. Laat geen water in contact komen met het product wanneer u het reinigt. · Er kunnen krassen op het product komen als de doek niet helemaal schoon is. Aangezien de 3D-bril infraroodstralen ontvangt van de zender, kan de werking van de bril worden beïnvloed als zich een ander infraroodapparaat in de buurt bevindt. M a a k g e e n k r a ss e n o p d e v l o e i b a a rkristalsluiters met een scherp voorwerp en reinig deze niet met chemicaliën. Zorg ervoor wanneer u 3D-video bekijkt, dat u de video bekijkt binnen het opgegeven ontvangstbereik. (Raadpleeg de specificaties in deze handleiding voor meer informatie. ) · Buiten het opgegeven ontvangstbereik is het scherm mogelijk niet meer zichtbaar als 3D-video. · Als u de afstandsbediening van de tv gebruikt terwijl u 3D-video bekijkt, kan het scherm knipperen. De 3D-bril (60 Hz) kan een knipperend beeld veroorzaken wanneer u het 3D-scherm bekijkt in een ruimte met tl-licht (50 Hz). · Als dit probleem zich voordoet, schakelt u de tllamp uit en gaat u verder met kijken. ! @ 3 4 5 # $ 6 % ^ 7 8 & 9 2 Functies De AG-S100 is een 3D-bril waarmee u 3D-beelden kunt bekijken door middel van draadloze infraroodcommunicatie. Wanneer u de AG-S100 aansluit op een tv die de 3D-functie ondersteunt, kunt u genieten van realistische, levendige 3D-beelden. U kunt films of foto's bekijken die met een 3D-effect zijn gemaakt. Accessoires NEDERLANDS 3D-bril 8-pins mini-USBkabel Handleiding op cd Snelgids Schoonmaakdoekje !opMerking Het uiterlijk van de accessoires in deze handleiding kan afwijken van de werkelijkheid. onderdeLen LED-indicator IR-ontvanger Aan/uit-knop Vloeibaarkristalsluiter USB-poort (oplaadgedeelte) 8-pins mini-USB-kabel de 3d-briL gebruiken Bediening Inschakelen Uitschakelen Automatisch uitschakelen*1 Batterij (lithium-polymeer) leeg !Houd de aan/uit-knop ingedrukt Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende 1 minuut geen signalen worden verzonden. Als de batterij leeg is, knippert de LED gedurende 1 minuut en wordt deze automatisch uitgeschakeld. * Wanneer het opladen is voltooid, brandt de LED groen. 3 Met de functie Automatisch uitschakelen wordt de 3D-bril uitgeschakeld als er gedurende 1 minuut geen signaal is wanneer de zender voor het 3D-signaal is losgekoppeld vanwege een gewijzigde afstand of hoek tot de zender voor het 3D-signaal wanneer de gebruiker van positie verandert onder normale gebruiksomstandigheden. de briL opLAden 1 Sluit de USB-poort onder de aan/uit-knop op de bril met de bijgeleverde 8-pins mini-USB-kabel aan op de USB-poort van de tv of pc, zoals weergegeven in de afbeelding. NEDERLANDS 2 Laad de bril op totdat de LED groen brandt. [. . . ] 500:1 < 3, 5 ms Transmissie Veldfrequentie Sluitingstijd > 30 % 120 velden/s < 1 ms Horizontaal: ± 50 graden bij 5 m (16 ft) Verticaal: ± 50 graden bij 5 m (16 ft) 7 m (23 ft) (op as) Ongeveer 41 g (1, 45 oz) USB-kabel: 8-pins mini-USB-kabel Batterij: 80 mA/h Gebruikstijd indien aan: 40 uur 0 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C NEDERLANDS Bedrijfscondities De afbeeldingen en specificaties in deze gebruikershandleiding kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit. 5 1544-7777, 1588-7777 www. lgservice. co. kr garantieperiode 1 jaar. Als het product tijdens de garantieperiode bij normale gebruiksomstandigheden defect blijkt met betrekking tot materiaal of arbeid, neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het product en is alleen plaatselijk van toepassing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG AG-S100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG AG-S100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag