Gebruiksaanwijzing LG 65C7V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 65C7V. Wij hopen dat dit LG 65C7V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 65C7V te teleladen.


LG 65C7V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6287 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 65C7V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] El nombre de modelo o su diseño pueden cambiar en función de la actualización de las funciones del producto, las circunstancias o las políticas del fabricante. <Tipo A> 1 Todas las aplicaciones en ejecución se cerrarán, y las grabaciones en curso se detendrán. Dit symbool is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van ongeïsoleerde, gevaarlijke spanning in de behuizing van het product die van een dusdanige hoogte kan zijn dat er een risico bestaat op elektrische schokken. Dit symbool is bedoeld om de gebruiker erop te wijzen dat er zich belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de meegeleverde documentatie van het apparaat bevinden. [. . . ] •• Breng geen vreemde stoffen (oliën , smeermiddelen , enz. ) 6 De TV aan een muur bevestigen (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. ) Aan een muur monteren Bevestig voorzichtig een optionele muurbevestigingssteun op de achterkant van de TV en monteer de muurbevestigingssteun aan een massieve muur die loodrecht op de vloer staat. Als u de TV monteert op andere bouwmaterialen, vraagt u advies aan vakmensen. LG raadt aan dat de muurbevestiging uitgevoerd wordt door een erkende professionele installateur. De muurbevestigingssteun van LG kan eenvoudig worden verplaatst terwijl de kabels zijn aangesloten. Wanneer u niet de muurbevestigingssteun van LG gebruikt, gebruik dan een muurbevestigingssteun waarbij het apparaat goed aan de muur wordt bevestigd met genoeg ruimte om externe apparaten aan te sluiten. Het is raadzaam om alle kabels aan te sluiten voordat u vaste muursteunen plaatst. 1 Bevestig de oogbouten of de TV-steunen met schroeven aan de achterkant van de TV. € Als in de gaten voor de oogbouten andere bouten zijn geplaatst, verwijdert u deze eerst. Lijn de positie van de muursteunen uit met de oogbouten op de achterkant van de TV. 3 Gebruik een stevig touw om de oogbouten en muursteunen aan elkaar te bevestigen. €• Zorg ervoor dat kinderen niet op de TV klimmen of eraan gaan hangen. €• Gebruik een platform dat of kast die sterk en groot genoeg is om de TV veilig te dragen. 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Gebruik schroeven en een muurbevestigingssteun die voldoen aan de VESA-norm. de standaardafmetingen voor muurbevestigingssets worden beschreven in de onderstaande tabellen. NEDERLANDS Afzonderlijk aan te schaffen (Muurbevestigingssteun) Modellen VESA (A x B) (mm) Standaardschroef Aantal schroeven Muurbevestigingssteun OLED55/65B7* OLED55/65C7* OLED65E7* 300 x 200 M6 4 OTW420B OLED55E7* 400 x 200 M6 4 OTW420B A B •• Draai de schroeven goed vast om te voorkomen dat de TV naar voren kantelt en draai ze niet te vast. 7 •• Als u de standaard wilt verwijderen, houdt u deze boven en onder vast en trekt u de standaard vervolgens uit terwijl u deze ook omlaag drukt, zoals hieronder weergegeven. (Alleen OLED55E7*) 2 1 2 1 •• Om de muurbevestigingssteun te monteren, gebruikt u de montageschroeven om de afdekking van de muurbevestigingssteun aan de onderzijde van het product te bevestigen, zoals in onderstaande afbeelding wordt weergegeven. (Alleen als het meegeleverde item er zo uitziet) Meegeleverd item •• Het is mogelijk dat in de PC-modus ruis aan de resolutie, het verticale patroon, het contrast of de helderheid is gekoppeld. Wijzig in dat geval de PC-uitvoer in een andere resolutie, verander de vernieuwingsfrequentie in een andere frequentie of pas de helderheid en het contrast in het menu BEELD aan tot het beeld duidelijk is. €• Afhankelijk van de grafische kaart werken bepaalde resolutieinstellingen in de PC-modus mogelijk niet juist. [. . . ] •• Controleer of Automatisch uitschakelen is ingeschakeld in de instellingen Algemeen Energiebesparende modus. (Afhankelijk van het model) •• Als er geen signaal is terwijl de TV is ingeschakeld, wordt de TV automatisch na 15 minuten van inactiviteit uitgeschakeld. Wanneer u verbinding met een PC (HDMI) maakt, wordt ‘Geen signaal’ of ‘Ongeldige indeling’ weergegeven. Com om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 65C7V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 65C7V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag