Gebruiksaanwijzing LG 60PZ950

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 60PZ950. Wij hopen dat dit LG 60PZ950 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 60PZ950 te teleladen.


Mode d'emploi LG 60PZ950
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 60PZ950 (17947 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 60PZ950

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING LCD-TV/LED LCD-TV/ PLASMA-TV Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. www. lg. com 2 LICENTIES LICENTIES Ondersteunde licenties kunnen verschillen per model. Voor meer informatie over de licenties gaat u naar www. lg. com. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling, gemaakt door DivX, Inc. [. . . ] - Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt de zoeksnelheid met een stap versneld (maximaal 4 stappen). Druk tijdens het afspelen op de toets Pauze ( ). - Telkens wanneer u in het pauzescherm op de knop Pauze ( ) drukt, gaat u scherm voor scherm ( ) verder. - Voor slow motion ( ) drukt u op de toets Pauze( ) en vervolgens op de toets FF ( ). , OK Wanneer u de cursor tijdens het afspelen verplaatst met behulp van de navigatietoets ( ) en vervolgens op de knop OK klikt, wordt het scherm waar de cursor zich bevindt, direct afgespeeld op het scherm. ( ) Om naar de huidige live-uitzending te kijken, drukt u tijdens het afspelen op de knop LIVE TV. 1 Druk op REC om te starten met opnemen. Stoppen met opnemen ! Bezig met opnemen. Stoppen met opnemen? Opnemen stoppen Opname-eindtijd wijzigen NEDERLANDS NLD LIVE TV Het opnemen begint. Sluiten 1 Druk op REC om te stoppen met opnemen. 2 Druk op de navigatietoetsen om naar OPMERKING yy kunt ook stoppen met opnemen door U op STOP ( ) te drukken. Opnemen stoppen te gaan en druk op OK. DVR-functie 75 Eindtijd van opname wijzigen ! SCHEMA Schema Met deze functie kunnen gereserveerde opnamen eenvoudig worden geregistreerd. De timeropname is ingesteld. Opname/Schema Overschakeling op het manuele timer-menu. Bezig met opnemen. Stoppen met opnemen? Opnemen stoppen Opname-eindtijd wijzigen Sluiten Vrije ruimte 100 GB 79u 03m 31u 37m 2 apr. 2010 15:30 Selecteer de opnametijd. Begintijd Eindtijd 10 13 : : 37 37 Recordedlist Schemalijst Kiesschemaper datum Kiesschemaper programma Het opnemen begint Optie Exit OK Annuleren 1 Druk op REC voor de opname. 2 Druk op de navigatietoetsen om naar Opnameeindtijd wijzigen te gaan en druk op OK. eindtijd in te stellen en druk op OK. 28 4 11 Schema Selecteer de datum voor de planning. 1 8 15 22 2 2 9 16 23 Vrij. Vrije ruimte 100 GB 79u 03m 31u 37m 2 apr. 2010 Zat. 3 Druk op de navigatietoetsen om de opname- Dagelijks 3 10 Wekelijks (vri. ) NLD NEDERLANDS Ma. Geen schemalijst 17 24 18 Annuleren OPMERKING Als tijdens de opname de beschikbare opslagruimte ontoereikend is, wordt de opname automatisch gestopt. Opnamen van minder dan tien seconden worden niet opgeslagen. De maximale beschikbare opnameduur is vijf uur. Om tijdens het opnemen van uitzendingen schijfruimte te besparen, worden er geen data opgeslagen als er geen signaal is. De opnamefunctie wordt niet gestart voor een programma met kopieerbeveiliging. De weergegeven tijd kan iets afwijken van de werkelijke tijd. [. . . ] Stroombesparing (Commando: j q) Het stroomverbruik van de TV reduceren. U kunt de stroombesparing ook instellen in het menu BEELD. Transmissie [j][q][ ][Instellen ID][ ][Data][Cr] Functie Stroombesparing 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 Laag stroomverbruik Laag Stroomvoorziening Laag Stroomvoorziening Laag Stroomvoorziening Laag Stroomvoorziening Laag Stroomvoorziening Laag Stroomvoorziening 3 0 0 0 0 Niveau 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 Uit Minimaal Gemiddeld Maximaal Automatisch (Alleen LED LCD-TV / LCD-TV) Scherm uit Intelligente sensor (Alleen plasma-TV) 20. Afstemcommando (Commando: m a) Stel het kanaal af op het volgende fysieke getal. Beschrijving Transmissie [m][a][ ][Instellen ID][ ][Data0][ ] [Data1][ ][Data2][Cr] Data00 : gegevens uit het hoge kanaal Data01 : gegevens uit het lage kanaal Bijvoorbeeld: Nr. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 60PZ950

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 60PZ950 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag