Gebruiksaanwijzing LG 60PA660S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 60PA660S. Wij hopen dat dit LG 60PA660S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 60PA660S te teleladen.


LG 60PA660S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (45781 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 60PA660S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] El nombre de modelo o su diseño pueden cambiar en función de la actualización de las funciones del producto, las circunstancias o las políticas del fabricante. Com PORTUGUÊS PT GEBRUIKERSHANDLEIDING PLASMA-TV Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. Com 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 3 LICENTIES VERKLARING OVER OPEN SOURCESOFTWARE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES INSTALLATIEPROCEDURE MONTEREN EN VOORBEREIDEN Uitpakken Afzonderlijk aan te schaffen De TV optillen en verplaatsen Op een tafelblad plaatsen Aan een muur monteren 4 10 10 10 13 15 16 17 14 Onderdelen en knoppen 18 NEDERLANDS DUT AFSTANDSBEDIENING DE GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKEN ONDERHOUD De TV schoonmaken - Scherm, frame, behuizing en standaard - Netsnoer 19 20 20 20 20 WAARSCHUWING yy Als u een waarschuwingsbericht negeert, kan dit leiden tot ernstig letsel of ongevallen. ATTENTIE yy Negeren van dit soort berichten kan resulteren in persoonlijk letsel of beschadiging van het product. [. . . ] 2 Antennekabelaansluiting - De antennekabelaansluiting kan per model verschillen. MONTEREN EN VOORBEREIDEN 15 De TV optillen en verplaatsen Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of verplaatsen om te voorkomen dat de TV gekrast of beschadigd raakt, en als u de TV veilig wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting. Yy Voor het vervoeren van een grote TV zijn ten minste 2 mensen nodig. Yy Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. y ATTENTIE yy Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. Yy Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd. yy Voordat u de TV verplaatst of optilt , koppelt u het netsnoer en alle kabels los. Yy Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om beschadiging te voorkomen. Y yy Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. yy Houd de TV tijdens het vervoer rechtop. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. nEDERLANDS DUT yy Houd de boven- en onderkant van de TV stevig vast. Let erop dat u de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker of het luidsprekerrooster. Y 16 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Op een tafelblad plaatsen 1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad. --  aat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm L vanaf de muur voor een goede ventilatie. De TV aan een muur bevestigen (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. ) 10 cm 10 cm m 10 c 10 cm 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. ATTENTIE yy Plaats de TV niet op of nabij warmtebronnen omdat hierdoor brand of andere schade kan ontstaan. de kijkhoek van de TV aanpassen (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. ) Draai de TV 20 graden naar links of rechts om de kijkhoek naar wens in te stellen. 1 Bevestig de oogbouten of de TV-steunen met schroeven aan de achterkant van de TV. -- Als in de gaten voor de oogbouten andere bouten zijn geplaatst, verwijdert u deze eerst. [. . . ] Nederlands U kunt een optioneel extern audiosysteem gebruiken in plaats van de ingebouwde speaker. nOTA yy Si emplea un dispositivo de audio externo opcional en vez de los altavoces integrados , desactive la función Altavoces de TV. OPMERKING yy Als u een optioneel extern audioapparaat gebruikt in plaats van de ingebouwde speaker, stelt u de TV-speaker in op uit. Digitale, optische audioverbinding U kunt een digitaal audiosignaal vanaf de TV naar een extern apparaat zenden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 60PA660S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 60PA660S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag