Gebruiksaanwijzing LG 55UF950

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 55UF950. Wij hopen dat dit LG 55UF950 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 55UF950 te teleladen.


LG 55UF950 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14109 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 55UF950

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] El nombre de modelo o su diseño pueden cambiar en función de la actualización de las funciones del producto, las circunstancias o las políticas del fabricante. ) 10 dBm ou inferior 18 GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. Com Veiligheidsinstructies Lees deze veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. ) Als u dit niet doet, is dat levensgevaarlijk; er bestaat elektrocutiegevaar, u kunt gewond raken. [. . . ] €  Duw, veeg of sla niet met uw vingernagels of een scherp voorwerp tegen het scherm, aangezien dit kan leiden tot krassen of beeldvervorming. Als water in de TV terechtkomt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken of een defect. €  Voor het vervoeren van een grote TV zijn ten minste 2 mensen nodig. €  Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. NEDERLANDS •  Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. €  Zorg ervoor dat de joystickknop niet beschadigd raakt als u de TV verplaatst. aTTENTIE •  Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. €  Verplaats de TV niet door deze vast te houden aan de kabelhouders. De kabelhouders kunnen afbreken, waardoor letsel en beschadiging van de TV kunnen worden veroorzaakt. ) Met behulp van de joystickknop kunt u de TV bedienen door de knop naar boven, beneden, links of rechts in te drukken of te bewegen. Op een tafelblad plaatsen (Afhankelijk van het model) 1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad. €  Laat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm vanaf de muur voor een goede ventilatie. joystickknop 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Basisfuncties Inschakelen Als de TV is uitgeschakeld , drukt u één keer op de joystickknop. ATTENTIE •  Plaats de TV niet op of nabij warmtebronnen omdat hierdoor brand of andere schade kan ontstaan. Als de TV is ingeschakeld, drukt u één keer op de joystickknop en houdt u deze een paar seconden Uitschakelen ingedrukt. alle geopende apps worden gesloten , en eventuele opnamen worden gestopt. Als u de joystickknop naar links Volumeregeling of naar rechts duwt, kunt u het volume naar wens aanpassen. Als u de joystickknop naar boven of naar beneden duwt, kunt u Kanaalregeling door opgeslagen TV-zenders schakelen. De aansluiting voor het Kensington-veiligheidssysteem bevindt zich aan de achterkant van de TV. Voor meer informatie over de installatie en het gebruik hiervan raadpleegt u de handleiding die werd geleverd bij het Kensington-veiligheidssysteem of gaat u naar http://www. Sluit de kabel van het Kensington-veiligheidssysteem aan tussen de TV en een tafel. [. . . ] ) •  Als de aanwijzer gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt of de Magic-afstandsbediening op een plat oppervlak wordt geplaatst, verdwijnt de aanwijzer. €  Als de aanwijzer niet probleemloos reageert, kunt u de aanwijzer resetten door deze naar de rand van het scherm te verplaatsen.  •  De Magic-afstandsbediening verbruikt batterijen sneller door de toegevoegde functies. 16 Voorzorgsmaatregelen die u moet nemen wanneer u de Magicafstandsbediening gebruikt •  Gebruik de afstandsbediening binnen het maximale communicatiebereik (binnen 10 meter). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 55UF950

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 55UF950 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag