Gebruiksaanwijzing LG 55LM649S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 55LM649S. Wij hopen dat dit LG 55LM649S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 55LM649S te teleladen.


LG 55LM649S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (79540 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 55LM649S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 10 m GEBRUIKERSHANDLEIDING LED LCD-TV Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. Com 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 3 LICENTIES VERKLARING OVER OPEN SOURCESOFTWARE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - 3D-beelden bekijken (alleen 3D-modellen) 4 10 12 12 12 15 16 17 18 20 INSTALLATIEPROCEDURE MONTEREN EN VOORBEREIDEN Uitpakken Afzonderlijk aan te schaffen Onderdelen en knoppen De TV optillen en verplaatsen Op een tafelblad plaatsen Aan een muur monteren 21 23 NEDERLANDS DUT 24 24 24 AFSTANDSBEDIENING FUNCTIES VAN DE MAGICAFSTANDSBEDIENING Magic-afstandsbediening registreren De Magic-afstandsbediening gebruiken Voorzorgsmaatregelen die u moet nemen wanneer u de Magic-afstandsbediening gebruikt WAARSCHUWING yy Als u een waarschuwingsbericht negeert, kan dit leiden tot ernstig letsel, ongevallen of overlijden. 25 DE GEBRUIKSAANWIJZING GEBRUIKEN ONDERHOUD De TV schoonmaken - Scherm, frame, behuizing en standaard - Netsnoer 26 26 26 26 ATTENTIE yy Negeren van dit soort berichten kan resulteren in persoonlijk letsel of beschadiging van het product. 26 27 PROBLEMEN OPLOSSEN SPECIFICATIES OPMERKING yy Opmerkingen verschaffen informatie over het product en geven aan hoe u het veilig kunt gebruiken. [. . . ] 18 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Op een tafelblad plaatsen 1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad. --  aat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm L vanaf de muur voor een goede ventilatie. De TV aan een tafel bevestigen Bevestig de TV aan een tafel om te voorkomen dat deze voorover valt en beschadigd raakt of letsel veroorzaakt. Om de TV aan een tafel te bevestigen, steekt u de meegeleverde schroef in de achterkant van de tafelstandaard en draait u deze vast in de tafel. (Alleen 32/37/42LS57**, 32/42/47LM669*) 10 cm 10 cm m 10 c 10 cm 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. (Alleen 32/37LM62**, 32LM64**, 32LM660*) ATTENTIE yy Plaats de TV niet op of nabij warmtebronnen omdat hierdoor brand of andere schade kan ontstaan.  NEDERLANDS DUT M4 x 8 2EA OPMERKING (Alleen 32/37LM62** , 32LM64** , 32LM660*) De TV aan een tafel bevestigen 1. Bevestig de kabels voor tafelmontage met behulp van de beugenschroeven aan de basis van de standaard. Bevestig de kabels voor tafelmontage met behulp van de schroeven voor tafelmontage. WAARSCHUWING yy Om te voorkomen dat de TV omvalt, moet de TV stevig worden vastgezet aan de vloer of wand zoals in de installatie-instructies aangegeven. ) Draai de TV 20 graden naar links of rechts om de kijkhoek naar wens in te stellen. (Alleen 32/37/42LS57**, 65LM62**, 32/42/47LM669*, 42/47/55LM765*) De TV aan een muur bevestigen (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. ) 20˚ 20˚ Draai de TV 10 graden naar links of rechts om de kijkhoek naar wens in te stellen. (Alleen 32/37/42/47/55LM62**, 32/42/47/55/60LM64**, 32/42/47/55LM660*, 42/47/55LM67**, 42/47/55LM760*, 42/47/55LM761*) 10 10 ATTENTIE Pas op voor uw vingers als u de kijkhoek van het product aanpast. »» handen of vingers kunnen klem komen Uw te zitten, waardoor u letsel kunt oplopen. Als het product te ver wordt gekanteld, kan het vallen, waardoor schade of letsel kan worden veroorzaakt. (Alleen 32/37/42/47/55LM62**, 32/42/47/55/60LM64**, 32/42/47/55LM660*, 42/47/55LM67**, 42/47/55LM760*, 42/47/55LM761*)  1 Bevestig de oogbouten of de TV-steunen met schroeven aan de achterkant van de TV. -- Als in de gaten voor de oogbouten andere bouten zijn geplaatst, verwijdert u deze eerst. Lijn de positie van de muursteunen uit met de oogbouten op de achterkant van de TV. 3 Gebruik een stevig touw om de oogbouten en muursteunen aan elkaar te bevestigen. NEDERLANDS DUT ATTENTIE yy Zorg ervoor dat kinderen niet op de TV klimmen of eraan gaan hangen. OPMERKING yy Gebruik een platform dat of kast die sterk en groot genoeg is om de TV veilig te dragen. [. . . ] OPMERKING yy Zorg bij gebruik van een USB-hub dat de hub is aangesloten op de USB-hubpoort USB IN 2. Als een USB-apparaat dat via een USB-hub is aangesloten niet wordt gedetecteerd, sluit u het apparaat direct aan op de USB-poort van de TV. english (*Not Provided) OUT H/P OPMERKING yy Controleer of de CI-module in de juiste richting is geplaatst in de PCMCIAkaartsleuf. Indien de module niet goed is geplaatst, kan dit schade veroorzaken aan de TV en de PCMCIA-kaartsleuf. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 55LM649S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 55LM649S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag