Gebruiksaanwijzing LG 55B6V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 55B6V. Wij hopen dat dit LG 55B6V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 55B6V te teleladen.


LG 55B6V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10035 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 55B6V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] €  No utilice las gafas 3D como gafas de ver, gafas de sol o gafas de protección. El nombre de modelo o su diseño pueden cambiar en función de la actualización de las funciones del producto, las circunstancias o las políticas del fabricante. Funciones básicas Encendido (Pulsar) Apagado (Mantener pulsado)1 Control de volumen Control de programas 1 Todas las aplicaciones en ejecución se cerrarán, y las grabaciones en curso se detendrán. 6000 75 Ω 3000 Cabo DVB-C TV analógica Terrestre / Cabo PAL/SECAM B/G, D/K, I, SECAM L Cobertura de canais (Banda) 950 ~ 2150 MHz 46 ~ 862 MHz 46 ~ 862 MHz PORTUGUÊS 17 Veiligheid en referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. [. . . ] €  Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. €  Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. €  Zorg ervoor dat de knoppen niet beschadigd raken als u de TV verplaatst. 8 ATTENTIE •  Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. €  Verplaats de TV niet door deze vast te houden aan de kabelhouders. De kabelhouders kunnen afbreken, waardoor letsel en beschadiging van de TV kunnen worden veroorzaakt. basisfuncties Inschakelen (Drukken) Uitschakelen (Indrukken en vasthouden)1 Volumeregeling Kanaalregeling 1 Alle geopende apps worden gesloten , en eventuele opnamen worden gestopt. De knop gebruiken (Afhankelijk van het model) U kunt de TV bedienen door op de knop te drukken of door deze te bewegen. <A-type> Het menu aanpassen Als de TV is ingeschakeld , drukt u één keer op de knop . U kunt de menu-items aanpassen door op de knoppen te drukken of deze te bewegen. Hiermee wist u alle schermmenu’s en keert u terug naar TV-kijken. Joystickknop <B-type> Op een tafelblad plaatsen 1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad. €  Laat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm vanaf de muur voor een goede ventilatie. NEDERLANDS 10 cm Joystickknop 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. ATTENTIE •  Plaats de TV niet op of nabij warmtebronnen omdat hierdoor brand of andere schade kan ontstaan. 9 De TV aan een muur bevestigen (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. ) 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 1 Bevestig de oogbouten of de TV-steunen met schroeven aan de achterkant van de TV. €  Als in de gaten voor de oogbouten andere bouten zijn geplaatst, verwijdert u deze eerst. Lijn de positie van de muursteunen uit met de oogbouten op de achterkant van de TV. 3 Gebruik een stevig touw om de oogbouten en muursteunen aan elkaar te bevestigen. ATTENTIE •  Zorg ervoor dat kinderen niet op de TV klimmen of eraan gaan hangen. [. . . ] Gekleurde toetsen Hiermee hebt u toegang tot speciale functies in sommige menu’s. ( : Rood , : Groen , : Geel , : Blauw) TELETEKSTTOETSEN ( , ) Met deze toetsen bedient u teletekst. Als u inzoomt op het geselecteerde gebied, kunt u deze als volledig scherm weergeven. Com om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 55B6V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 55B6V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag