Gebruiksaanwijzing LG 50PY2R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 50PY2R. Wij hopen dat dit LG 50PY2R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 50PY2R te teleladen.


LG 50PY2R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5993 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 50PY2R (5843 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 50PY2R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . 42 Opties van het menu Picture (Beeld) PSM (Picture Status Memory, geheugen beeldstatus) . . 49 Opties van het menu Sound (Geluid) SSM (Sound Status Memory, geheugen audiostatus) . 50 Geluidsfrequentie-instelling (SSM - gebruikersoptie) . . 28-29 SPECIALE FUNCTIES PIP (Picture-In-Picture) / Double Window / POP PIP/Double Window/POP bekijken . . 30 Aanpassing van de grootte van het subbeeld (alleen in de PIP-modus) . [. . . ] Druk op de toetsen D / E om Kanaal te selecteren. 2 ~ 12 U kunt het gewenste zendernummer selecteren met de knop F / G of met de cijfertoetsen. Selecteer, indien mogelijk, het zendernummer rechtstreeks met de cijfertoetsen. Elk nummer onder de 10 wordt voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld '05' voor 5. Druk op de toetsen D / E 1 1 12 13 14 15 om Zoeken te selecteren. Druk op de F / G-toets om het zoeken te starten. Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. 36 FIJNAFSTEMMING LIST MENU I/II SLEEP Normaliter is fijnafstemming alleen noodzakelijk bij een slechte ontvangst. EXIT OK Q. VIEW VOL PR MUTE 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / om het KANAAL -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Handmatig programma te selecteren. E E om Auto programma Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Fijn te selecteren. E om Druk op de F / G-toets om een zo goed mogelijk beeld en geluid te krijgen. Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. Auto programma Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. 1 Opslag Systeem Band Kanaal Fijn Fijn Name Booster Opslaan 5 BG V/UHF 5 FG C 05 Uit TV-MENU 2 ~ 5 37 TV-MENU Tv-stations instellen NAAM AAN ZENDER TOEWIJZEN LIST MENU I/II SLEEP U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen. EXIT OK Q. VIEW VOL PR MUTE 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / om het KANAAL -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Handmatig programma te selecteren. E E om om Auto programma Handmatig prog. bewerking Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Naam te selecteren. E Pavoriete prog. Druk op de G-toets. Elk nummer onder de 10 wordt voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld '05' voor 5. Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. 1 Auto programma Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. G - - - - - - - - TV-MENU 2 ~ 5 41 TV-MENU Tv-stations instellen PROGRAMMALIJST OPVRAGEN LIST MENU I/II SLEEP U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven. EXIT OK Q. VIEW A De programmatabel weergeven Druk op de LIST-toets om het menu Programmatabel weer te geven. Eë programmatabel bevat tien programma's, zoals u hieronder kan zien. VOL PR MUTE 1 2 3 !Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te worden overgeslagen door de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie. Sommige programma's worden in de tabel weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn programma's waaraan geen zendernaam is toegekend. Programmalijst 0 1 2 3 4 C 02 C 04 C 05 C 06 S 14 5 6 7 8 9 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 A Een programma selecteren in de programmatabel Selecteer een programma met de toetsen D / E / F / G. Bladeren door de programmatabel Er zijn 10 pagina's met programmatabellen die in totaal 100 programma's bevatten. Druk herhaaldelijk op de toetsen D / E / F / G om de pagina's om te slaan. Druk op de LIST-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. A 42 TV-MENU TV-MENU Opties van het menu Picture (Beeld) PSM (Picture Status Memory, geheugen beeldstatus) EXIT LIST MENU I/II SLEEP Dynamisch gen. Standaard Selecteer deze optie om een scherp beeld te krijOK De meest gebruikelijke en natuurlijke status van de schermweergave. [. . . ] Roodafstelling (Commando2:v) Hiermee stelt u rood af in de kleurtemperatuur. Transmissie [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 0: Vergrendeling uit Data 1: Vergrendeling aan Transmissie [k][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min: 0 ~ Max: 50 (of 3C) Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 6. Acknowledgement [m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] Gebruik deze modus als u de afstandsbediening en de bediening op het voorpaneel van de tv niet gebruikt. De vergrendeling van de afstandsbediening wordt opgeheven als de voeding wordt in-of uitgeschakeld. U kunt PIP/DW ook regelen met de knop PIP op de afstandsbediening of in het menu PIP/DW. Transmissie [k][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 0:PIP/DW uit Data2: DW1 (optie) Data5: POP (optie) Data 1: PIP Data3: DW2 Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 1 8 . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 50PY2R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 50PY2R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag