Gebruiksaanwijzing LG 50PY2R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 50PY2R. Wij hopen dat dit LG 50PY2R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 50PY2R te teleladen.


Mode d'emploi LG 50PY2R
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 50PY2R (5843 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 50PY2R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . 33 INLEIDING Bediening/aansluitopties . . 4-9 Toetsfuncties van de afstandsbediening/ Batterijen plaatsen . . 10-1 1 INHOUD INSTALLATIE Installatie van de steun . . 12 Basisaansluiting / De kabelmanager verwijderen/Draaisteun . [. . . ] bewerking Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Naam te selecteren. E Pavoriete prog. Druk op de G-toets. U kan een spatie, +, -, cijfers van 0 t/m 9 en letters van A tot Z invoeren. Druk op de knop F / G om de positie te selecteren, kies het tweede teken, enzovoort. Auto programma 1 Opslag Systeem Band Kanaal Fijn Fijn Name Booster Opslaan G Druk op de OK-toets om de zender op te slaan. Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. 5 BG V/UHF 5 G C 05 Uit Edit 38 TV-MENU 2 ~ 6 BOOSTER (Optie) LIST MENU I/II SLEEP Bij sommige modellen is de Booster een Optionele functie. Indien de ontvangst van TV antenne signalen zwak is, dient de Booster functie te worden ingeschakeld. EXIT OK Q. VIEW VOL PR MUTE 1 2 3 Auto programma 1 2 Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / om het KANAAL -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Booster te selecteren. E E Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. om 3 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen F Ann of Uit te selecteren. /G om Auto programma Handmatig prog. bewerking Opslag Systeem Band Kanaal Fijn Fijn Name Booster Opslaan 1 4 Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. Pavoriete prog. 5 BG V/UHF 5 FG C 05 ann TV-MENU 23 39 TV-MENU Tv-stations instellen PIP PRPIP PR+ SWAP PIP INPUT PROGRAMMA BEWERKEN Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan. U kan ook zenders naar andere programmanummers verplaatsen of lege zenderinformatie invoegen op het geselecteerde programmanummer. LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK 1 2 3 Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / om het KANAAL -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Programma bewerking te selecteren. ing weer te geven. A E Q. VIEW E om VOL PR Druk op de G-toets om het menu Programma bewerkEen programma wissenë 1. bewerking Pavoriete prog. G - - - - - - - - TV-MENU 2 ~ 5 41 TV-MENU Tv-stations instellen PROGRAMMALIJST OPVRAGEN LIST MENU I/II SLEEP U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven. EXIT OK Q. VIEW A De programmatabel weergeven Druk op de LIST-toets om het menu Programmatabel weer te geven. De programmatabel verschijnt op het scherm. Eë programmatabel bevat tien programma's, zoals u hieronder kan zien. VOL PR MUTE 1 2 3 !Mogelijk staan sommige programma's in het blauw. Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te worden overgeslagen door de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie. Sommige programma's worden in de tabel weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn programma's waaraan geen zendernaam is toegekend. Programmalijst 0 1 2 3 4 C 02 C 04 C 05 C 06 S 14 5 6 7 8 9 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 A Een programma selecteren in de programmatabel Selecteer een programma met de toetsen D / E / F / G. Het toestel stemt af op het gekozen programmanummer. Bladeren door de programmatabel Er zijn 10 pagina's met programmatabellen die in totaal 100 programma's bevatten. Druk herhaaldelijk op de toetsen D / E / F / G om de pagina's om te slaan. Druk op de LIST-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. A 42 TV-MENU TV-MENU Opties van het menu Picture (Beeld) PSM (Picture Status Memory, geheugen beeldstatus) EXIT LIST MENU I/II SLEEP Dynamisch gen. [. . . ] Groenafstelling (Commando2:w) Hiermee stelt u groen af in de kleurtemperatuur. Transmissie [k][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min: 0 ~ Max: 50 (of 3C) Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 6. Acknowledgement [w][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 1 9 . Blauwafstelling (Commando2:$) Hiermee stelt u blauw af in de kleurtemperatuur. Transmissie [k][$][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min: 0 ~ Max: 50 (or 3C) Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 6. Acknowledgement [n][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 14. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 50PY2R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 50PY2R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag