Gebruiksaanwijzing LG 50PX4R-ZB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 50PX4R-ZB. Wij hopen dat dit LG 50PX4R-ZB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 50PX4R-ZB te teleladen.


LG 50PX4R-ZB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5829 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 50PX4R-ZB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 8 ZET ALLES MET ZORG IN ELKAAR ZODAT DE TV NIET KAN OMVALLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 DRAAISTEUN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 Installatie van de voet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Aansluiting antenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Sync Power ingeschakeld Wanneer u het aangesloten apparaat afspeelt, wordt de tv automatisch ingeschakeld. * Deze functie is niet beschikbaar voor apparaten die met een HDMI-kabel op de tv zijn aangesloten maar geen ondersteuning bieden voor Simplink BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING SIMPLINK-menu Druk op de knop 1 en vervolgens op de knop OK om de gewenste SIMPLINK-bron te selecteren. T v k i j k e n : Naar het vorige tv-kanaal ongeacht de huidige modus. D I S C a f s p e l e n : Aangesloten schijven selecteren en weergeven. Wanneer er meerdere schijven zijn aangesloten, verschijnen de titels van alle schijven onder in het scherm. H D D - o p n a m e s a f s p e l e n : Opnames van de vaste schijf afspelen en bedienen. Audio-out naar thuisbioscoop/Audio-out n a a r t v : Selecteer Home theatre (thuisbioscoop) of TV speaker (tv-luidspreker) voor Audio-out. 1 2 2 Geselecteerd apparaat Er is geen apparaat aangesloten (grijs gekleurd) Er is een apparaat aangesloten (fel gekleurd) 3 4 3 4 5 5 · Thuistheater: Één tegelijkertijd ondersteund. · DVD, Recorder: Tot drie tegelijkertijd ondersteund · VCR: Één tegelijkertijd ondersteund. 53 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING INPUT LABEL (INGANGSLABEL) Selecteert een label voor elke inputbron. AV1 OPTIE Menutaal Taal voor audio Ver. OK OPTIE Menutaal Taal voor audio Ver. AV2 OK : Nederlands : Nederlands ) : Uit : Nederland : Aan : Uit E Taal voor ondertiteling : Nederlands Slechthorend( Land Ingangslabel SIMPLINK Sleutel vergendel : Nederlands AV3 : Nederlands Component Taal voor ondertiteling : Nederlands RGB Slechthorend( ) : Uit HDMI1 Land : Nederland Ingangslabel SIMPLINK Sleutel vergendel E 54 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING HDMI2 : Aan : Uit HDMI3 HDMI4 Sluiten 1 MENU 2 OK OPTIE selecteren. Ingangslabel selecteren. 3 OK De bron selecteren. 4 Het label selecteren. · Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld. · Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm. AV MODE (AUDIO-VIDEOMODUS) Wanneer u audio-video-apparaten op een externe ingang aansluit kunt u de optimale beeld- en geluidsweergave selecteren. BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Uit Bioscoop Game Sport 1AV MODE 2 OK Druk enige malen achtereen op de knop AV MODE (Audio-videomodus) om de gewenste bron te kiezen. · Als u in de audio-videomodus de optie Cinema Mode kiest, wordt Cinema Mode zowel in het menu PICTURE (Beeld) als AUDIO (Geluid) voor de beeld- en geluidsinstellingen geselecteerd. · Als u in de audio-videomodus "Off" (Uit) selecteert, worden de oorspronkelijke instellingen voor beeld en geluid geselecteerd. 55 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN Bij het aansluiten van het USB toestel Indien u een USB toestel aansluit, wordt dit scherm automatisch getoond. In een USB toestel kunt u geen nieuwe map toevoegen of bestaande mappen verwijderen. 1 Sluit het USB toestel aan op de U S B IN contactpunten aan de zijkant van de TV. · Deze functie ondersteunt geen USB HDD. · Deze tv ondersteunt jpeg en mp3. Een usb-apparaat ontkoppelen USB memory stick Selecteer het menu USB EJECT voordat u het usbapparaat ontkoppelt. 2 1Q. Het gewenste popupmenu selecteren. kunt u over de fotopagina navigeren. Indien een of meer foto's gemarkeerd zijn, kunt u individuele foto's of een diavoorstelling van de gemarkeerde foto's bekijken. Indien er geen foto's gemarkeerd zijn, kunt u alle foto's apart bekijken of alle foto's in een map in een diavoorstelling bekijken. OK · Druk op de RETURN-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld. Het menu instellen in Volledig Scherm U kunt de instellingen wijzigen zodat foto's opgeslagen op een USB toestel, op een volledig scherm getoond worden. Gedetailleerde activiteiten zijn beschikbaar bij volledig scherm. USB-apparaat Pagina 2/3 Niets gemarkeerd Map omhoog KR101 KR102 JMJ001 JMJ002 1366x768, 125KB Map omhoog Navigatie Optie JMJ003 JMJ004 Pagina gewijzigd MARK FOTOLIJST Schijf 1 Vrije ruimte 150MB KR103 KR104 KR105 JMJ005 JMJ006 JMJ007 JMJ008 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN Markeren RETURN Exit FOTOLIJST Schijf 1 USB-apparaat Pagina 2/3 Niets gemarkeerd Map omhoog KR101 KR102 JMJ001 JMJ002 Bekijken KR103 KR104 1366x768, 125KB Vrije ruimte 150MB KR105 1366x768, 125KB Map omhoog Navigatie Optie JMJ003 JMJ004 JMJ005 Alles markeren JMJ006 Wissen JMJ007 Sluiten JMJ008 MARK 1/17 RETURN Pagina gewijzigd Markeren Exit Diavoorst. BGM Wissen Optie Sluiten De aspectverhouding van een foto kan wijzigen indien de foto getoond wordt op volledig scherm. Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm. 1 2 3 4 5 OK De doelmap of het doelstation selecteren. · Met de knop P kunt u over de fotopagi- na navigeren. OK De gewenste foto's selecteren. OK Het popupmenu oproepen. Bekijken selecteren. De geselecteerde foto wordt op ware grootte weergegeven. 59 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN 6 OK De opties Slideshow (Diapresentatie), B G M, (Draaien), D e l e t e (Wissen), Option (Optioneel) of Close (Sluiten) selecteren. · Gebruik 1/17 Diavoorst. BGM Wissen Optie Sluiten knop om de vorige of volgende foto te selecteren. · Gebruik knop om het menu bij volledig scherm te selecteren en te bedienen. G Diavoorstelling : Indien geen foto geselecteerd is worden alle foto's in de huidige map getoond tijdens de diavoorstelling. Indien geselecteerd worden de geselecteerde foto's getoond in de diavoorstelling. B G M : Naar muziek luisteren tijdens het bekijken van foto's op volledig scherm. Hiermee draait u de foto een kwartslag naar rechts. 60 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN G G I G D e l e t e ( W i s s e n ) : Foto's wissen. [. . . ] Tint (Commando: k j) G Om de tint van het scherm aan te passen. 14. Kleurtemperatuur (Commando: k u) G Hiermee past u de kleurtemperatuur aan. U kunt de U kunt de tint ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Rood : 00 ~ Groen : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina120. Scherpte (Commando: k k) G Om de scherpte van het scherm aan te passen. Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00: Medium 01:Koel Ack 02: Warm [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 15. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 50PX4R-ZB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 50PX4R-ZB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag