Gebruiksaanwijzing LG 50PX4R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 50PX4R. Wij hopen dat dit LG 50PX4R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 50PX4R te teleladen.


LG 50PX4R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7114 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 50PX4R (5578 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 50PX4R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 59 INHOUD EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS) (IN DIGITALE MODUS) EPG in-/uitschakelen . 75 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Toetsfuncties van de afstandsbediening . 97 BIJLAGE Initialiseren (De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen) . 90 OUDERLIJK TOEZICHT/ KIJKWIJZERINFORMATIE WACHTWOORD EN BLOKKERINGSSYSTEEM INSTELLEN . [. . . ] · U kunt het menuscherm en de service voor de gemeenschappelijke interface (CI, Common Interface) laten wijzigen door uw leverancier. 1MENU 2 OK S E T U P selecteren. C I - i n f o r m a t i e selecteren. 3 OK Het gewenste onderwerp weergeven. Informatie over de module, smartcard, taal, downloaden van software e. d. Opslaan. 4 OK · Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld. · Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm. PROGRAMMALIJST OPVRAGEN U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven. Weergegeven bij een geblokkeerd programma. BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING A De programmatabel weergeven · Mogelijk staan sommige programma's in het blauw. 1 LIST PROGRAMME LIST (Programmaoverzicht) weergeven. Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te worden overgeslagen door de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie. · Sommige programma's worden in de tabel weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn programma's waaraan geen zendernaam is toegekend. A Een programma selecteren in de programmatabel TV/RAD 1 2 OK Een programma selecteren. Naar het gekozen programmanummer overschakelen. of TV/RADIO De modus van het programma dat u momenteel bekijkt, wordt gewijzigd van TV in DTV en Radio. A Bladeren door de programmatabel Door- en terugbladeren. 1 P of 2 LIST P Naar normaal tv-kijken teruggaan. A Lijst met favoriete programma's weergeven Het Favorite Program (Favoriete programma's) -overzicht weergeven. 1 FAV 55 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING (BEHALVE 19/22LS4D*, 42/50PG10**) Werkt alleen bij het apparaat met logo SIMPLINK. Het is mogelijk dat de tv niet normaal werkt als de HDMI-CEC functie in combinatie met een apparaat van een ander merk wordt gebruikt. Hiermee kunt u overige av-apparaten op de tv aansluiten en bedienen via een HDMI-kabel. OK 56 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING OPTIE Ver. OK Menutaal : Nederlands Taal voor audio : Nederlands Taal voor ondertiteling: Nederlands Slechthorend( ) Uit Land :Nederland Ingangslabel SIMPLINK : Uit SIMPLINK :Uit Sleutel vergendel : Uit E Menutaal : Nederlands Taal voor audio : Nederlands Taal voor ondertiteling: Nederlands Slechthorend( ) Uit Land :Nederland Ingangslabel Uit Uit SIMPLINK : Uit SIMPLINK :Uit Aan Sleutel vergendel : Uit E 1MENU 2 OK O P T I E selecteren. S I M P L I N K selecteren. 3 OK On (Ingeschakeld) of Off (Uitgeschakeld). 4 OK Opslaan. · Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld. · Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm. !Tänään otsikoissa E TV/RAD Radio Mode FAV Favoriet Datum INFO Informatie PR. Wijzigen Schemalijst Manual Record Een programma selecteren 1 2 OK of P of P Het gewenste programma selecteren. Het geselecteerde programma weergeven. Knopfunctie in gidsmodus NOW/NEXT (Nu/Volgende) ROOD EPG-modus wijzigen. Lijstmodus voor invoeren van timeropname/herinnering Naar het geselecteerde overschakelen. Het uitgezonden programma selecteren. GEEL P of P P Pagina omhoog/omlaag. BLAUW OK GUIDE of of EXIT EPG uitschakelen. Tv- of radioprogramma selecteren. TV/RAD TV/RADIO EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS) INFO i Detailgegevens in- of uitschakelen. Knopfunctie in gidsmodus voor 8 dagen ROOD GROEN EPG-modus wijzigen. Instellingsmodus voor invoeren van timeropname/herinnering Lijstmodus voor invoeren van timeropname/herinnering Naar het geselecteerde overschakelen. Pagina omhoog/omlaag. P of P P GEEL GUIDE of of EXIT EPG uitschakelen. Tv- of radioprogramma selecteren. BLAUW OK TV/RAD TV/RADIO INFO i Detailgegevens in- of uitschakelen. Knopfunctie in modus voor wijzigen van datum GROEN OK Instellingsmodus voor datum uitschakelen. GUIDE Instellingsmodus voor datum uitschakelen. Een datum selecteren. EPG uitschakelen. 61 EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE)(IN DIGITAL MODE) Knopfunctie in vak met uitgebreide beschrijving Tekst omhoog/omlaag. Instellingsmodus voor invoeren van timeropname/herinnering INFO i Detailgegevens in- of uitschakelen. of EXIT GUIDE GEEL EPG uitschakelen. 62 EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS) Knopfunctie in instellingsmodus voor opname/herinnering - Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u opnameapparatuur met pin8-opnamesignalen aansluit op de DTVOUT-connector via een scartkabel. [. . . ] * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina1 Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Transmissie [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 14. * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina1 Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 10. Scherpte (Commando: k k) G Om de scherpte van het scherm aan te passen. 14. Kleurtemperatuur (Commando: k u) G Hiermee past u de kleurtemperatuur aan. U kunt de U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 14. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 50PX4R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 50PX4R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag