Gebruiksaanwijzing LG 50PN450B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 50PN450B. Wij hopen dat dit LG 50PN450B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 50PN450B te teleladen.


LG 50PN450B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (51603 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 50PN450B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dispositivo de audio LG Compatibilidad Dispositivo de audio LG PN45** • PN65** ESPAÑOL ESP • El nombre de modelo o su diseño pueden cambiar en función de la actualización de las funciones del producto, las circunstancias o las políticas del fabricante. GEBRUIKERSHANDLEIDING PLASMA-TV Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. Com 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 3 Licenties VERKLARING OVER OPEN SOURCESOFTWARE BEDIENING EXTERN APPARAAT INSTELLEN Veiligheidsinstructies Installatieprocedure MONTEREN EN VOORBEREIDEN Uitpakken Afzonderlijk aan te schaffen Onderdelen en knoppen De TV optillen en verplaatsen Op een tafelblad plaatsen Aan een muur monteren 3 4 10 10 10 13 14 15 16 17 18 NEDERLANDS DUT AFSTANDSBEDIENING De gebruiksaanwijzing gebruiken ONDERHOUD De TV schoonmaken - Scherm, frame, behuizing en standaard - Netsnoer 19 20 20 20 20 WAARSCHUWING yy Als u een waarschuwingsbericht negeert, kan dit leiden tot ernstig letsel of ongevallen. 20 PROBLEMEN OPLOSSEN ATTENTIE yy Negeren van dit soort berichten kan resulteren in persoonlijk letsel of beschadiging van het product. [. . . ] 10 mm 18 mm MONTEREN EN VOORBEREIDEN 13 Afzonderlijk aan te schaffen Afzonderlijk aan te schaffen items kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast om de kwaliteit te verbeteren. Neem contact op met uw winkelier wanneer u deze onderdelen wilt kopen. LG Audio-apparaat Compatibiliteit LG Audio-apparaat PN45** • PN65** • De naam en het ontwerp van het model zijn afhankelijk van verbeteringen in de productfuncties en van de omstandigheden en het beleid van de fabrikant. NEDERLANDS DUT 14 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Onderdelen en knoppen Scherm LAN Luidsprekers Sensor voor de afstandsbediening knop Stroomindicator COMPONENT IN A Knop Beschrijving Hiermee wordt het apparaat in- of uitgeschakeld. Hiermee wordt de gemarkeerde menuoptie gekozen, of een invoer bevestigd. H H AV IN 1 NEDERLANDS DUT MONTEREN EN VOORBEREIDEN 15 De TV optillen en verplaatsen Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of verplaatsen om te voorkomen dat de TV gekrast of beschadigd raakt, en als u de TV veilig wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting. Yy Voor het vervoeren van een grote TV zijn ten minste 2 mensen nodig. Yy Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. aTTENTIE yy Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. Yy Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd. yy Voordat u de TV verplaatst of optilt , koppelt u het netsnoer en alle kabels los. Yy Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om beschadiging te voorkomen. Yy Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. nEDERLANDS DUT yy Houd de boven- en onderkant van de TV stevig vast. Let erop dat u de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker of het luidsprekerrooster. 16 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Op een tafelblad plaatsen 1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad. --  aat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm L vanaf de muur voor een goede ventilatie. de kijkhoek van de TV aanpassen (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. ) Draai de TV 20 graden naar links of rechts om de kijkhoek naar wens in te stellen. 20˚ 20˚ 10 cm 10 cm m 10 c 10 cm ATTENTIE 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. -- Uw handen of vingers kunnen klem komen te zitten, waardoor u letsel kunt oplopen. [. . . ] Sluit het externe apparaat en de TV op elkaar aan met behulp van de DVI-HDMI-kabel, zoals aangegeven in de volgende afbeelding. Om het audiosignaal van het externe apparaat naar de TV te zenden, moet u een audiokabel aansluiten. AUDIO IN (PC) AV IN 2 L/MONO GREEN GREEN BLUE BLUE WHITE RED RED RED (*Not Provided) WHITE RED OPMERKING yy Afhankelijk van de grafische kaart werkt de DOS-modus mogelijk niet bij het gebruik van een HDMI/DVI-kabel. Nederlands U kunt analoge video- en audiosignalen vanaf een extern apparaat naar de TV zenden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 50PN450B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 50PN450B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag