Gebruiksaanwijzing LG 50PM1MA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 50PM1MA. Wij hopen dat dit LG 50PM1MA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 50PM1MA te teleladen.


Mode d'emploi LG 50PM1MA
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 50PM1MA (5255 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 50PM1MA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PLASMA-TV GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door vóór gebruik. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere naslag. Noteer het modelnummer en serienummer van het toestel. Zie hiervoor het label op het achterpaneel en vermeld deze gegevens aan uw dealer wanneer u service nodig heeft. [. . . ] Kies een te verplaatsen programma met de toetsen F /G D /E of 2. Verplaats het programma naar het gewenste programmanummer met de toetsen D / E of F / G. Druk nogmaals op de GELE toets om deze functie uit te schakelen. Programmanummers overslaan 1. Kies het programmanummer dat u wenst over te slaan met de toetsen D / E of F / G. Het overgeslagen programma wordt blauw weergegeven. Druk nogmaals op de BLAUWE toets om het overgeslagen programma opnieuw op te nemen. Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, kunt u dit niet meer kiezen met de toets D / E terwijl u TV kijkt. Als u het overgeslagen programma wilt kiezen, voer dan het programmanummer rechtstreeks in met de CIJFER-toetsen of kies het in het menu programma wijzigen of overzicht. Booster Vorige 3. Druk op de G-toets om het menu Naam weer te geven. U kunt een spatie gebruiken, of +, -, de getallen 0 tot 9 en het alfabet A tot Z. Met de toets E kunt u in de tegengestelde richting kiezen. Kies de volgende positie door op de toets G te drukken en kies dan het tweede teken, enzovoort. Druk herhaaldelijk op MENU om terug te gaan naar het normale beeld. Favoriete programma - Met deze functie selecteert u rechtstreeks uw favoriete programma's. Druk op de toets MENU en gebruik daarna de toets D / E om het menu KANAAL te kiezen. Druk op de toets G en daarna op de toets D / E om Favoriete programma te kiezen. Druk op de G-toets om het menu Favoriete programma weer te geven. Druk op de toets G en daarna op de toets D / E om Aan te kiezen. Druk op de toetsen D / E om -- ----- te selecteren. Selecteer een gewenst programma met de toetsen F / G of de CIJFER-toetsen. Een nummer kleiner dan 10 wordt ingevoerd met een '0' als eerste cijfer, bijv. Om een ander programma op te slaan, herhaalt u stappen 5 tot 6. U kunt maximaal 8 programma's opslaan. [. . . ] Het subpaginanummer wordt onder aan het scherm getoond. Om de subpagina op het scherm te laten staan of om ze te veranderen, drukt u op de RODE/GROENE toetsen, de toetsen D / E of de CIJFER-toetsen. Druk nogmaals om deze functie te verlaten. TOP-tekst (optie) De gebruikersgids toont vier velden (rood, groen, geel en blauw) onderaan het scherm. Het gele veld geeft de volgende groep aan en het blauwe veld duidt het volgende blok aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 50PM1MA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 50PM1MA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag