Gebruiksaanwijzing LG 50PH6708

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 50PH6708. Wij hopen dat dit LG 50PH6708 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 50PH6708 te teleladen.


Mode d'emploi LG 50PH6708
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 50PH6708

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie dann die Taste Rad (OK), um die Registrierung abzuschließen. Ͽ OPTION > So stellen Sie die Sprache ein SMART  Einstellungen  OPTION  Sprache Wählt die am Bildschirm angezeigte Menü Sprache (Language) und Audiosprache. El nombre de modelo o su diseño pueden cambiar en función de la actualización de las funciones del producto, las circunstancias o las políticas del fabricante. 0 2400 ~ 2483, 5 MHz 10 dBm ou inferior GEBRUIKERSHANDLEIDING PLASMA-TV Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. [. . . ] 0-ondersteuning als de USB-kabel of de USBgeheugenstick niet in de USBpoort van uw TV past. [bij een extern apparaat] [Dwarsdoorsnede van ferrietkern] *A *B 10 mm 18 mm MONTEREN EN VOORBEREIDEN 15 Afzonderlijk aan te schaffen Afzonderlijk aan te schaffen items kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast om de kwaliteit te verbeteren. Neem contact op met uw winkelier wanneer u deze onderdelen wilt kopen. Deze apparaten werken alleen met bepaalde modellen. MENU P AG-S3** 3D-bril AN-MR400 Magicafstandsbediening AN-VC*** Video Call Camera (Webcam) AN-WF100 Dongle voor Wi-Fi AN-TP300 Touchpen, houder Met de Touchpen kunt u de TV als touch-monitor gebruiken, al dan niet aangesloten op uw PC. U dient de Touchpen (inclusief houder) in combinatie met de dongle aan te schaffen. De naam en het ontwerp van het model zijn afhankelijk van verbeteringen in de productfuncties en van de omstandigheden en het beleid van de fabrikant. Touch Home AN-TD200 Dongle voor touchpen LG Audio-apparaat NEDERLANDS DUT Compatibiliteit AG-S3** 3D-bril AN-MR400 Magic-afstandsbediening AN-VC*** Video Call Camera (Webcam) AN-WF100 Dongle voor Wi-Fi AN-TP300 Touchpen, houder AN-TD200 Dongle voor touchpen LG Audio-apparaat PH47**, PH66** • • • • • • • PH67** • • • • • • 16 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Onderdelen en knoppen Scherm Luidsprekers Sensor voor de afstandsbediening Stroomindicator knop NEDERLANDS DUT H H Knop Beschrijving Hiermee wordt het apparaat in- of uitgeschakeld. Hiermee wordt de gemarkeerde menuoptie gekozen, of een invoer bevestigd. MONTEREN EN VOORBEREIDEN 17 De TV optillen en verplaatsen Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of verplaatsen om te voorkomen dat de TV gekrast of beschadigd raakt, en als u de TV veilig wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting. Yy Voor het vervoeren van een grote TV zijn ten minste 2 mensen nodig. Yy Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. aTTENTIE yy Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. Yy Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd. yy Voordat u de TV verplaatst of optilt , koppelt u het netsnoer en alle kabels los. Yy Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om beschadiging te voorkomen. Yy Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. yy Houd de TV tijdens het vervoer rechtop. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. nEDERLANDS DUT yy Houd de boven- en onderkant van de TV stevig vast. Let erop dat u de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker of het luidsprekerrooster. 18 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Op een tafelblad plaatsen 1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad. [. . . ] OPMERKING Sluit de mobiele telefoon aan op de HDMI yy IN 3 (MHL)-poort om het scherm van de telefoon op de TV weer te geven. De yy MHL passieve kabel is nodig om de TV en een mobiele telefoon met elkaar te verbinden. Sommige toepassingen kunnen met de yy afstandsbediening worden bediend. Bij yy sommige mobiele telefoons met MHL kunt u de Magic-afstandsbediening gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 50PH6708

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 50PH6708 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag