Gebruiksaanwijzing LG 50PG100R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 50PG100R. Wij hopen dat dit LG 50PG100R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 50PG100R te teleladen.


Mode d'emploi LG 50PG100R
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 50PG100R (19291 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 50PG100R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING 42PG1*** 50PG1*** 42PG2*** 50PG2*** Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze infor-matie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. RAT IO SO PO UN Q. [. . . ] afstemmen Programma bewerking Favoriete programma 2 Druk op de -toets en vervolgens de toetsen F a v o r i e t e p r o g r a m m a te selecteren. / om DE F G OK RETURN 1 3 4 5 Druk op de knop . Setup Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma Favoriete programma Druk op de toetsen / om - - - - - - - te selecteren. G --------- --------------------------------- of met Selecteer de gewenste zender met de knop / de cijfertoetsen. Elk nummer onder de 10 wordt voorafge0 gaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld '0 5' voor 5. Om een ander programma op te slaan, herhaalt u stappen 4 tot 5 . U kunt maximaal 8 programma's opslaan. DE F G OK RETURN 2345 6 7 Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld. Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm. 47 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING PROGRAMMALIJST OPVRAGEN U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven. A De programmatabel weergeven Druk op de L I S T-toets om het menu Programmatabel weer te geven. De programmatabel verschijnt op het scherm. Eë programmatabel bevat tien programma's, zoals u hieronder kan zien. 48 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING !Mogelijk staan sommige programma's in het blauw. Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te worden overgeslagen door de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie. Sommige programma's worden in de tabel weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn programma's waaraan geen zendernaam is toegekend. A Een programma selecteren in de programmatabel Selecteer een programma met de toetsen / / / . Het toestel stemt af op het gekozen programmanummer. Bladeren door de programmatabel Er zijn 10 pagina's met programmatabellen die in totaal 100 programma's bevatten. Druk herhaaldelijk op de toetsen / / / om de pagina's om te slaan. Druk op de L I S T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. A Programmalijst 0 C 03 5 6 7 8 9 S 69 S 17 S 22 C 09 C 11 1 BLN 03 2 3 4 C 12 S S 66 67 F G DE OK Werkt alleen bij het apparaat met logo SIMPLINK. Het is mogelijk dat de tv niet normaal werkt als de HDMI-CEC functie in combinatie met een apparaat van een ander merk wordt gebruikt. Hiermee kunt u overige av-apparaten op de tv aansluiten en bedienen via een HDMI-kabel. Verdere kabelaansluitingen en instellingen zijn niet nodig. Selecteer Uit in het menu als u SIMPLINK niet wilt gebruiken. BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Optie 1 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen om het O p t i e -menu te selecteren. / 2 Druk op de -toets en vervolgens de toetsen S I M P L I N K te selecteren. / om Taal(language) Land SIMPLINK Toetsblokkering ISM Methode Stroom besparing Instellen ID Fabrieksinstellingen DE F G OK RETURN 1 3 Druk op de -toets en vervolgens de toetsen A a n of U i t te selecteren. / om Optie Taal(language) Land SIMPLINK Toetsblokkering ISM Methode Stroom besparing Instellen ID Fabrieksinstellingen DE F G G Uit Aan 4 Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld. Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm. OK RETURN 23 49 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING SIMPLINK -functies Afspelen Bedien de aangesloten av-apparatuur met behulp van de knoppen / / / , OK en de knoppen voor afspelen, stoppen, pauzeren, snel achteruit zoeken, snel vooruit zoeken en hoofdstuk overslaan. (De knop Ô kan in dit verband niet worden gebruikt) Direct afspelen Nadat u de av-apparatuur op het toestel hebt aangesloten, kunt u de apparatuur direct bedienen en media afspelen zonder dat u nog iets hoeft in te stellen. [. . . ] Versturen [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00: Vergrendeling uit 01 : Vergrendeling aan Acknowledgement [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Hiermee stelt u groen af in de kleurtemperatuur. Versturen [k][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min: 00 ~ Max: 3C Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 2'. Zie pagina93. Acknowledgement [w][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 92 BIJLAGE 13. Balans (Commando: k t) Hiermee past u de balans aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 50PG100R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 50PG100R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag