Gebruiksaanwijzing LG 49UH750V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 49UH750V. Wij hopen dat dit LG 49UH750V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 49UH750V te teleladen.


LG 49UH750V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11871 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 49UH750V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] El nombre de modelo o su diseño pueden cambiar en función de la actualización de las funciones del producto, las circunstancias o las políticas del fabricante. ) Control de programas 1 Todas las aplicaciones en ejecución se cerrarán, y las grabaciones en curso se detendrán. 20 GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en referentie LED TV* * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LEDachtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. [. . . ] ) Gebruik niet te veel kracht en draai de schroeven niet al te stevig aan; anders kan de schroef beschadigd raken en doldraaien. Zorg ervoor dat u de doek uitwringt zodat overtollig water of reinigingsmiddel worden verwijderd. Zorg ervoor dat u net genoeg water of reinigingsmiddel op een droge doek aanbrengt om het scherm af te kunnen nemen. Als u het product reinigt, voorkom dan dat er vloeistoffen of vreemde voorwerpen in de opening tussen de boven-, linker of rechter zijde van het paneel en het richtpaneel terecht komen. €Apparatuur die via de hoofdaansluiting van het pand of via andere geaarde apparatuur is geaard en die met een coaxkabel op een kabeldistributiesysteem is aangesloten, kan onder bepaalde omstandigheden brand veroorzaken. Apparatuur moet daarom op een kabeldistributiesysteem worden aangesloten via een apparaat dat elektrische isolatie onder een bepaald frequentiebereik biedt (galvanische isolator, zie EN 60728-11). € Bij gebruik van de RF-isolator kan een licht verlies van signaalgevoeligheid optreden. NEDERLANDS Afzonderlijk aan te schaffen Afzonderlijk aan te schaffen items kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast om de kwaliteit te verbeteren. Neem contact op met uw winkelier wanneer u deze onderdelen wilt kopen. De naam en het ontwerp van het model zijn afhankelijk van verbeteringen in de productfuncties en van de omstandigheden en het beleid van de fabrikant. (Afhankelijk van het model) AG-F*** Cinema 3D-bril AN-VC550 Smart Camera AN-MR650 Magic-afstandsbediening AG-F***DP Dual Play-bril 9 De TV optillen en verplaatsen De knop gebruiken Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of verplaatsen om te voorkomen dat de TV gekrast of beschadigd raakt, en als u de TV veilig wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting. Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd. voordat u de TV verplaatst of optilt , koppelt u het netsnoer en alle kabels los. Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om beschadiging te voorkomen. (Afhankelijk van het model) U kunt de TV bedienen door op de knop te drukken of door deze te bewegen. OPMERKING De 43/49UH61, 43/49UH62-serie bevat geen joystickknop maar alleen aan/uit-knoppen. Let erop dat u de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker of het luidsprekerrooster. €Dome’-knop of Joystickknop Voor het vervoeren van een grote TV zijn ten minste 2 mensen nodig. Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. <B type> NEDERLANDS Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. Zorg ervoor dat de knoppen niet beschadigd raken als u de TV verplaatst. [. . . ] * Als u de knop ingedrukt houdt, wordt het menu Alle instellingen weergegeven. Gekleurde toetsen Hiermee hebt u toegang tot speciale functies in sommige menu’s. ( : Rood , : Groen , : Geel , : Blauw) Teleteksttoetsen ( , ) Met deze toetsen bedient u teletekst. Als u inzoomt op het geselecteerde gebied, kunt u deze als volledig scherm weergeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 49UH750V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 49UH750V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag