Gebruiksaanwijzing LG 49UH603V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 49UH603V. Wij hopen dat dit LG 49UH603V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 49UH603V te teleladen.


LG 49UH603V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (21770 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 49UH603V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] €  No utilice las gafas 3D como gafas de ver, gafas de sol o gafas de protección. El nombre de modelo o su diseño pueden cambiar en función de la actualización de las funciones del producto, las circunstancias o las políticas del fabricante. <Tipo A> Funciones básicas Encendido (Pulsar) Apagado (Mantener pulsado)1 Control de volumen Control de programas 1 Todas las aplicaciones en ejecución se cerrarán, y las grabaciones en curso se detendrán. 6000 100, 0 mm x 55, 0 mm x 5, 0 mm 0 a 40 °C Inferior a 80 % -20 a 60 °C Inferior a 85 % Condições ambientais TV analógica Cabo DVB-C Terrestre / Cabo PAL/SECAM B/G, D/K, I, SECAM L Cobertura de canais (banda) 950 ~ 2150 Mhz 46 ~ 862 Mhz 46 ~ 862 Mhz PORTUGUÊS 3000 75 Ω 19 GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en referentie LED TV* * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LEDachtergrondverlichting. [. . . ] €  Zorg ervoor dat u net genoeg water of reinigingsmiddel op een droge doek aanbrengt om het scherm af te kunnen nemen. €  Als u het product reinigt, voorkom dan dat er vloeistoffen of vreemde voorwerpen in de opening tussen de boven-, linker of rechter zijde van het paneel en het richtpaneel terecht komen. (Afhankelijk van het model) De TV optillen en verplaatsen Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of verplaatsen om te voorkomen dat de TV gekrast of beschadigd raakt, en als u de TV veilig wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting. €  Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd. •  Voordat u de TV verplaatst of optilt , koppelt u het netsnoer en alle kabels los. €  Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om beschadiging te voorkomen. Let erop dat u de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker of het luidsprekerrooster. Afzonderlijk aan te schaffen Afzonderlijk aan te schaffen items kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast om de kwaliteit te verbeteren. Neem contact op met uw winkelier wanneer u deze onderdelen wilt kopen. De naam en het ontwerp van het model zijn afhankelijk van verbeteringen in de productfuncties en van de omstandigheden en het beleid van de fabrikant. (Afhankelijk van het model) AG-F*** Cinema 3D-bril AN-VC550 Smart Camera AN-MR650 Magic-afstandsbediening AG-F***DP Dual Play-bril •  Voor het vervoeren van een grote TV zijn ten minste 2 mensen nodig. €  Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. NEDERLANDS •  Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. €  Zorg ervoor dat de knoppen niet beschadigd raken als u de TV verplaatst. aTTENTIE •  Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. €  Verplaats de TV niet door deze vast te houden aan de kabelhouders. De kabelhouders kunnen afbreken, waardoor letsel en beschadiging van de TV kunnen worden veroorzaakt. 9 De knop gebruiken (Afhankelijk van het model) U kunt de TV bedienen door op de knop te drukken of door deze te bewegen. OPMERKING •  De series 43/49UH60, 43/49UH61, 43/49UH62 hebben geen joystickfuncties maar alleen een aan/uit-knop. U kunt de menu-items aanpassen door op de knoppen te drukken of deze te bewegen. Hiermee wist u alle schermmenu’s en keert u terug naar TV-kijken. [. . . ] * Als u de knop ingedrukt houdt, wordt het menu Alle instellingen weergegeven. Gekleurde toetsen Hiermee hebt u toegang tot speciale functies in sommige menu’s. ( : Rood , : Groen , : Geel , : Blauw) Teleteksttoetsen ( , ) Met deze toetsen bedient u teletekst. Als u inzoomt op het geselecteerde gebied, kunt u deze als volledig scherm weergeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 49UH603V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 49UH603V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag