Gebruiksaanwijzing LG 47LM860V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 47LM860V. Wij hopen dat dit LG 47LM860V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 47LM860V te teleladen.


LG 47LM860V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (45911 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 47LM860V (16084 ko)
   LG 47LM860V (15820 ko)
   LG 47LM860V (40936 ko)
   LG 47LM860V (29989 ko)
   LG 47LM860V SCHNELLSTART (3649 ko)
   LG 47LM860V GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE (3649 ko)
   LG 47LM860V GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN (3649 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 47LM860V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Yy Verwenden Sie die Schrauben und Wandhalterungen, die der VESA-Norm entsprechen. Yy Verwenden Sie die Schrauben, die unter den Spezifikationen der VESA-Norm aufgeführt sind. Drücken Sie dann 20 Sekunden lang die Taste Rad(OK), um die Registrierung abzuschließen. Lang die Tasten BACK und HOME, um die Registrierung zurückzusetzen. [. . . ] De yy Productspecificaties kunnen of inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van doorgevoerde verbeteringen in het product. Yy Voor een optimale aansluiting moeten de HDMI-kabels en USB-apparaten een stekkerbehuizing hebben die minder dan 10 mm dik en 18 mm breed is. Gebruik een verlengsnoer dat ondersteuning biedt voor USB 2. Afzonderlijk aan te schaffen items kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast om de kwaliteit te verbeteren. Neem contact op met uw winkelier wanneer u deze onderdelen wilt kopen. Deze apparaten werken alleen met bepaalde modellen. De naam en het ontwerp van het model zijn afhankelijk van verbeteringen in de productfuncties en van de omstandigheden en het beleid van de fabrikant. Hiermee wordt de gemarkeerde menuoptie gekozen, of een invoer bevestigd. Intelligente sensor - past de beeldkwaliteit en de helderheid aan op basis van omgevingsomstandigheden. Y U kunt het lampje van de stroomindicator op aan of uit instellen door in de hoofdmenu's OPTIE te kiezen. Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of verplaatsen om te voorkomen dat de TV gekrast of beschadigd raakt, en als u de TV veilig wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting. y Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. Y Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd. y Voordat u de TV verplaatst of optilt , koppelt u het netsnoer en alle kabels los. Y Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om beschadiging te voorkomen. Voor het vervoeren van een grote TV zijn ten yy minste 2 mensen nodig. Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, yy houdt u de TV vast zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. Y Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. y Houd de TV tijdens het vervoer rechtop. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. Let erop dat u de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker of het luidsprekerrooster. 1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad. [. . . ] Tijdens het kijken naar digitale TV in de yy modus voor 3D-beelden kunnen TV uitsignalen niet worden uitgevoerd via de SCART-kabel. Als yy u de 3D-modus inschakelt terwijl er een geplande opname plaatsvindt op de digitale TV, kunnen monitor uit-signalen niet worden uitgevoerd via de SCART-kabel en kan er niet verder worden opgenomen. Nederlands U kunt een optioneel extern audiosysteem gebruiken in plaats van de ingebouwde speaker. OPMERKING y Als u een optioneel extern audioapparaat gebruikt in plaats van de ingebouwde speaker, stelt u de TV-speaker in op uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 47LM860V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 47LM860V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag