Gebruiksaanwijzing LG 43LH560V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 43LH560V. Wij hopen dat dit LG 43LH560V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 43LH560V te teleladen.


Mode d'emploi LG 43LH560V
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 43LH560V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] El nombre de modelo o su diseño pueden cambiar en función de la actualización de las funciones del producto, las circunstancias o las políticas del fabricante. ) 18 GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en referentie LED TV* * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LEDachtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. Com Veiligheidsinstructies Lees deze veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. [. . . ] €  Duw, veeg of sla niet met uw vingernagels of een scherp voorwerp tegen het scherm, aangezien dit kan leiden tot krassen of beeldvervorming. Als water in de TV terechtkomt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken of een defect. €  Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. •  Houd de TV tijdens het vervoer rechtop. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. €  Zorg ervoor dat de joystickknop niet beschadigd raakt als u de TV verplaatst. aTTENTIE •  Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. €  Verplaats de TV niet door deze vast te houden aan de kabelhouders. De kabelhouders kunnen afbreken, waardoor letsel en beschadiging van de TV kunnen worden veroorzaakt. netsnoer Maak regelmatig het netsnoer schoon door opgehoopt stof en vuil te verwijderen. 9 De joystickknop gebruiken Met behulp van de joystickknop kunt u de TV bedienen door de knop naar boven, beneden, links of rechts in te drukken of te bewegen. op een tafelblad plaatsen (Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding. ) 1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad. €  Laat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm vanaf de muur voor een goede ventilatie. joystickknop 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Basisfuncties Inschakelen Als de TV is uitgeschakeld , drukt u één keer op de joystickknop. Als de TV is ingeschakeld, drukt u één keer op de joystickknop en houdt u deze een paar seconden ingedrukt. alle geopende apps worden gesloten , en eventuele opnamen worden gestopt. Als u de joystickknop naar links of naar rechts duwt, kunt u het volume naar wens aanpassen. Als u de joystickknop naar boven of naar beneden duwt, kunt u door opgeslagen TV-zenders schakelen. 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. ATTENTIE •  Plaats de TV niet op of nabij warmtebronnen omdat hierdoor brand of andere schade kan ontstaan. De aansluiting voor het Kensington-veiligheidssysteem bevindt zich aan de achterkant van de TV. [. . . ] Stel de batterijen niet bloot aan extreme schokken. €  Het onjuist plaatsen van de batterijen kan leiden tot een explosie. Problemen oplossen De TV kan niet worden bediend met de afstandsbediening. •  Controleer de afstandsbedieningssensor op het product en probeer het opnieuw. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 43LH560V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 43LH560V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag