Gebruiksaanwijzing LG 42SL9000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42SL9000. Wij hopen dat dit LG 42SL9000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42SL9000 te teleladen.


Mode d'emploi LG 42SL9000
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 42SL9000 (7957 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42SL9000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv / LED LCD TV Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. www. lg. com HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC. INHOUD VOORBEREIDING 32/37/42/47/55SL8*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1 42/47SL9*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-9 Data Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ingangslabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Eenvoudige handleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] G Zelfs indien u de fucntie simplink home theater gebruikt, na gebruik van de hoofdtelefoon tijdens simplink gebruik, zal het toestel niet automatisch overschakelen naar de luidsprekers. G Indien de verbinding met de hoofdtelefoon blijft mislukken, koppelt u het toestel nog een keer. G De audiokwaliteit van mono headsets is niet zo goed als voor stereo headsets. G Mono headsets kunnen last hebben van storingen indien de afstand tot de tv toeneemt, omdat ze een andere verzendingsmethode gebruiken, vergeleken met stereo headsets. G Als Bluetooth aan staat zal de tv, als geregistreerde toestellen aan staan, automatisch naar de Bluetooth-modus omschakelen ook al kijkt u in een andere input-modus. In dit geval moet u Bluetooth Uit zetten. 43 BLUETOOTH GEBRUIKEN GEREGISTREERDE BLUETOOTH TOESTELLEN BEHEREN Indien er geen toestellen geregistreerd zijn, zal het geregistreerde B/T toestel menu gedeactiveerd worden, en kan het niet gebruikt worden. Indien 12 toestellen geregistreerd zijn, kunt u niet nog meer toestellen registreren, en het externe toestel zal niet langer gekoppeld zijn met uw TV. In dit geval dient u er één te verwijderen (verbreek eerst de verbinding indien verbonden met de TV) en vervolgens kunt u een ander toestel registeren. BLUETOOTH Bluetooth Tv-pincode Verpl. OK BLUETOOTH Bluetooth Tv-pincode Verpl. OK : Uit : 0000 Geregistreerd Bluetooth-apparaat : Uit 00:0d:44:84:14:62 : 0000 Bluetooth-headset : Disconnected Bluetooth-apparaat Geregistreerd Bluetooth-apparaat Mijn Bluetooth-info. Bluetooth-headset : Disconnected FreePulse_Wireless Geregistreerd Bluetooth-apparaat Geregistreerd Bluetooth-apparaat LG L600V Mijn Bluetooth-info. Verbinden Verwijderen 1 MENU BLUETOOTH GEBRUIKEN Selecteer B L U E T O O T H. 2 OK Selecteer G e r e g i s t r e e r d B l u t o o t h - a p p a r a a t. Controleer het geregistreerde Bluetooth toestel. 3 OK A Verbinden met de geregistreerde Bluetooth hoofdtelefoon Selecteer de geregistreerde Bluetooth headset die u wilt aansluiten. 1 2 3 BLAUW Er wordt een bericht geotond of u wilt verbinden met de geselecteerde Bluetooth hoofdtelefoon. OK Kies Ja of Nee. A Een geregistreerde Bluetooth toestel verwijderen Selecteer het Bluetooth toestel dat u wilt verwijderen. "Verwijderen" zal beschikbaar zijn indien u een toestel selecteert dat niet aangesloten is op de tv. 1 2 3 ROOD Message asking to delete the selected Bluetooth device will be displayed. Kies Ja of Nee. OK A "Loskoppelen" zal beschikbaar zijn indien u een toestel selecteert dat niet aangesloten is op de tv. De verbinding met een geregistreerd Bluetooth toestel verbreken 1 2 44 Selecteer het Bluetooth toestel dat momenteel aangesloten is op de tv. BLAUW Verbreek de verbinding met het Bluetooth toestel. MIJN BLUETOOTH INFORMATIE Deze functie verstrekt Mijn Bluetooth informatie aan de gebruiker. "Bewerken" zal beschikbaar zijn indien er geen toestellen aangesloten zijn op de tv. U kunt Mijn toestel adres controleren. BLUETOOTH Bluetooth Tv-pincode Verpl. OK BLUETOOTH Bluetooth Tv-pincode Verpl. OK : Uit : 0000 : Uit : 0000 Bluetooth-headset : Disconnected Geregistreerd Bluetooth-apparaat Mijn Bluetooth-info. Bluetooth-headset : Disconnected Geregistreerd Bluetooth-apparaat Mijn apparaatnaam Mijn Bluetooth-info. 42SL8000-ZA BLUETOOTH GEBRUIKEN Mijn apparaatadres 00:05:c9:ff:00f:07 Edit OK 1 MENU 2 OK Selecteer B L U E T O O T H. Selecteer M i j n B l u e t o o t h - i n f o . . 3 OK BLAUW Voer de toestelnaam in. U kunt de letters A t/m Z, de cijfers 0 t/m 9, +/­ en spaties gebruiken. 4 OK Opslaan. · Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld. · Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm. 45 BLUETOOTH GEBRUIKEN FOTO'S VAN EXTERN BLUETOOTH TOESTEL ONTVANGEN Voor details over het versturen van foto's (alleen JPEG) van het externe Bluetooth toestel naar de tv, kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel. Ontvangen Bestand(en) F 1/3 E G Sluiten · Indien u Sluiten selecteert met de knop, wordt het OSD gesloten. Het wordt weer geopend zodra u op de OK knop drukt. 46 BLUETOOTH GEBRUIKEN Selecteer de gewenste foto's. (Roteren) : Roteer foto's Roteer de foto 90 graden met de klok mee na OK knop op (Roteren). · De maximum grootte van een te ontvangen afbeelding is 10MBytes. · U kunt tijdens het gebruik van de Bluetooth hoofdtelefoon geen afbeeldingen ontvangen. · U kunt geen afbeelding(en) ontvangen terwijl u luistert naar muziek van Bluetooth toestel. · Indien het externe Bluetooth toestel momenteel de foto verstuurd, drukt u op de RETURN knop om het ontvangen van de foto te stoppen. Als gevolg zullen alle reeds ontvangen foto's verwijderd worden. Bij sommige Bluetooth toestellen kunt u geen beeldbestand (JPEG) verzenden naar de tv-set. LUISTEREN NAAR MUZIEK VAN EEN EXTERN BLUETOOTH TOESTEL Voor details over het versturen van muziek van het externe Bluetooth toestel naar de tv, kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel. [. . . ] Balans (Commando: k t) G Hiermee past u de balans aan. bediening op afstand. U kunt de balans ook aanpassen in het menu GELUID. Transmissie [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : OSD uit Ack 01 : OSD aan Transmissie [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 15. * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina1 Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 16. Vergrendelingsmodus afstandsbediening (Commando: k m) G Hiermee vergrendelt u de afstandsbediening en de bediening op het voorpaneel van de tv. G Hiermee past u de kleurtemperatuur aan. U kunt de Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42SL9000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42SL9000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag