Gebruiksaanwijzing LG 42PX4RV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42PX4RV. Wij hopen dat dit LG 42PX4RV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42PX4RV te teleladen.


LG 42PX4RV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5195 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 42PX4RV (5055 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42PX4RV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 VOORBEREIDING BEDIENING OP HET VOORPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 INFORMATIE ACHTERZIJDE 6 INSTALLATIE VAN DE STEUN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Installatie van de voet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Aansluiting antenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. Verpl. SETUPO Auto afstemmen BEELDO Handm. bewerking TIJDO OPTIEO SCHERMO BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING MENU Vor. 1 NAAM AAN ZENDER TOEWIJZEN (IN ANALOGE MODUS) U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen. Auto afstemmen Handm. bewerking Opslag G 1 BG V/UHF 1 FG Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam C 01 Opslaan 1 2 3 4 5 6 7 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E om het SETUP -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om Naam te selecteren. U kunt de letters A tot en met Z, de getallen 0 tot en met 9, +/ - en spaties gebruiken. Druk op de knop F of G om de positie te selecteren, kies het tweede teken, enzovoort. Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. 2345 Auto afstemmen Handm. bewerking Opslag G 1 BG V/UHF 1 Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam F D E C 01 G 23456 45 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING PROGRAMMA BEWERKEN (IN ANALOGE MODUS) BACK MENU INFO i GUIDE Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan. U kan ook zenders naar andere programmanummers verplaatsen of lege zenderinformatie invoegen op het geselecteerde programmanummer. EXIT OK 1 2 3 A Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E om het SETUP -menu te selecteren. Druk op de G-toets om het menu Programma bewerking weer te geven. SETUPO Auto afstemmen BEELDO Handm. bewerking TIJDO OPTIEO SCHERMO 46 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Verpl. MENU Vor. Een programma wissenë Selecteer het te kopiëen programma met de toetsen D of E of F of G. Verdere kabelaansluitingen en instellingen zijn niet nodig. VOL OK FAV PR Selecteer Uit in het menu als u SIMPLINK niet wilt gebruiken. 50 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING 1 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen of E om het OPTIE menu te selecteren. D SETUPO Taal(Language) BEELDO Land AUDIOO Systeem vergrend. TIJDO Ingangslabel OPTIEO SIMPLINK SCHERMO Fabrieksmodus 2 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om SIMPLINK te selecteren. Verpl. MENU Vor. 1 3 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om Uit of Aan. Taal(language) Land Systeem vergrend. Ingangslabel SIMPLINK Fabrieksmodus 4 Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. G Uit Aan 23 SIMPLINK -functies Afspelen Bedien de aangesloten av-apparatuur met behulp van de knoppen D of E of F of G, O K en de knoppen voor afspelen, stoppen, pauzeren, snel achteruit zoeken, snel vooruit zoeken en hoofdstuk overslaan. Direct afspelen Nadat u de av-apparatuur op het toestel hebt aangesloten, kunt u de apparatuur direct bedienen en media afspelen zonder dat u nog iets hoeft in te stellen. Av-apparatuur selecteren U kunt een av-apparaat selecteren waarmee u wilt afspelen. Alle apparatuur uitschakelen Alle aangesloten apparaten worden uitgeschakeld wanneer u de tv uitschakelt. * Deze functie is niet beschikbaar voor apparaten die met een HDMI-kabel op de tv zijn aangeslot en maar geen ondersteuning bieden voor Simplink BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING SIMPLINK-menu Druk op de knop D of E of 1 F of G en vervolgens op de knop OK om de gewenste SIMPLINK-bron te selecteren. T v k i j k e n : Naar het vorige tv-kanaal ongeacht de huidige modus. D I S C a f s p e l e n : Aangesloten schijven selecteren en weergeven. Wanneer er meerdere schijven zijn aangesloten, verschijnen de titels van alle schijven onder in het scherm. H D D - o p n a m e s a f s p e l e n : Opnames van de vaste schijf afspelen en bedienen. Audio-out naar thuisbioscoop/Audio-out naar t v : Selecteer Home theatre (thuisbioscoop) of TV speaker (tv-luidspreker) voor Audio-out. 1 2 2 Geselecteerd apparaat Er is geen apparaat aangesloten (grijs gekleurd) Er is een apparaat aangesloten (fel gekleurd) 3 3 4 4 5 5 ! [. . . ] Contrast (Commando2:g) G Om het contrast van het scherm aan te passen. [b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 0 3 . B e e l d v e r h o u d i n g ( C o m m a n d 2 : c )( G r o o t t e v a n h o o f d b e e l d ) G Om het formaat van het scherm aan te passen. (Formaat U kunt het contrast ook aanpassen in het menu Beeld. groot beeld)U kunt het formaat van het scherm ook aanpassen door gebruik te maken van de ARC- (ARC) (Aspect Ratio Control) knop op de afstandsbediening of in het menu SCHERM. Transmissie [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 0 ~ Max : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina101. Ack [g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] BIJLAGE Transmissie [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 1 2 3 4 : : : : Normaal scherm (4:3) Breed scherm (1 6:9) Horizon (Spectakel) Zoomen1 5 6 7 8 : : : : Zoomen2 Origineel 14:9 Volledig beeld 0 8 . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42PX4RV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42PX4RV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag