Gebruiksaanwijzing LG 42PX4RV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42PX4RV. Wij hopen dat dit LG 42PX4RV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42PX4RV te teleladen.


LG 42PX4RV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5195 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 42PX4RV (5055 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42PX4RV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u dit te ruw doet, kan de behuizing krassen of verkleur en. IN PU D/A T TV/RA INPU DIO T SIM PLINK TE XT RA TIO I/II BA CK M EN U VC R BR IG HT DV D PO W ER M O D TV E EX IT INFO i GU IDE OK VO L FA V PR 1 4 7 LIST UPDA TE SL SUBT ITLE EE P HO LD RE VE AL INDE X TIM E ? MU TE 2 5 8 6 9 Q. VIE W 3 0 batterijen Afstandsbediening Plasma-tv-modellen A l l e e n 5 0 P B 6 5* 2 muurhaakjes 2 oogbouten Een bureautype steunbeschermingshoes zie pagina 12 3 bouten zie pagina 12 LCD-tv-modellen Alleen 26", 32", 37" 2 tv-beugels 2 muurhaakjes 2 bouten Kabelhouder Bundel de kabels met behulp van de kabelhouder. Kabelmanager 4 bouten voor steunmontage zie pagina 8 1 INHOUD ACCESSORIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 VOORBEREIDING BEDIENING OP HET VOORPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 INFORMATIE ACHTERZIJDE 6 INSTALLATIE VAN DE STEUN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 DE TV AAN EEN MUUR BEVESTIGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op de toetsen E om Kanaal te selecteren. U kunt het gewenste zendernummer selecteren met de knop F of G of met de cijfertoetsen. Selecteer, indien mogelijk, het zendernummer rechtstreeks met de cijfertoetsen. 01 2345 6789 7 8 9 10 44 Druk op de toetsenE om Zoeken te selecteren. Druk op de F of G-toets om het zoeken te starten. Wanneer er een station wordt ge Druk op de O K -toets om de zender op te slaan. Herhaal stappen 3 t/m 8 om een andere zender op te slaan. Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. FIJNAFSTEMMING (IN ANALOGE MODUS) Normaliter is fijnafstemming alleen noodzakelijk bij een slechte ontvangst. BACK EXIT MENU INFO i GUIDE OK 1 2 3 4 5 6 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E om het SETUP -menu te selecteren. VOL FAV PR Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of om Handm. afstemmen te selecteren. E Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om Fijn te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen F of G-toets om een zo goed mogelijk beeld en geluid te krijgen. Druk op de O K-toets om de zender op te slaan. Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. Verpl. SETUPO Auto afstemmen BEELDO Handm. of G. a b c d F A a b 47 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING EXIT GUIDE PROGRAMMALIJST OPVRAGEN U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven. VOL OK FAV PR MUTE 1 4 7 LIST A 2 5 8 0 3 6 9 Q. VIEW De programmatabel weergeven Druk op de L I S T-toets om het menu Programmatabel weer te geven. De programmatabel verschijnt op het scherm. · Mogelijk staan sommige programma's in het blauw. Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te wor den overgeslagen door de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie. · Sommige programma's worden in de tabel weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn pro gramma's waaraan geen zendernaam is toegekend. 48 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING 1 DTV-lijst D 801 YLE TV1 802 YLE TV2 803 YLE FST 804 YLE24 805 YLE Teema 806 TV4 < IN DIGITALE MODUS > A Een programma selecteren in de programmatabel Selecteer een programma met de toetsen D of E of F of G. Het toestel stemt af op het gekozen programmanummer. Programmalijst D 0 BBC1 C 01 C 04 C 05 BLN 2 C 05 1 2 A 1 2 3 4 5 Bladeren door de programmatabel (IN ANALOGE MODUS) Er zijn lijstpagina's die in totaal 100 programma's bevatten. 1 2 A Lijst Druk herhaaldelijk op de toetsen D of E of F of G om de pagina's om te slaan. Druk op de L I S T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. met favoriete programma's weergeven Druk op de knop FAV als u de lijst met favoriete programma's wilt weergeven. Korte woordenlijst Weergegeven bij een favoriet programma. Weergegeven bij een geblokkeerd programma. BACK MENU INFO i GUIDE INGANGSLABEL Hiermee stelt u een label in voor elke invoerbron die niet in gebruik is wanneer u op de knop INPUT (Invoer) drukt. EXIT OK FAV 1 2 3 4 5 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E om het OPTIE -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om Ingangslabel te selecteren Druk op de knop G en selecteer de bron met de knop D of E: AV1, AV2, Comp. , RGB, HDMI1 of HDMI2. Druk op de knop F of G om het label te selecteren. [. . . ] Tint (Commando2:j) G Om de tint van het scherm aan te passen. U kunt de balans ook aanpassen in het menu AUDIO. Transmissie [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 0 ~ Max : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina101. Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 1 5 . Kleurtemperatuur (Commando2:u) G Hiermee past u de kleurtemperatuur aan. U kunt de U kunt de tint ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Rood : 0 ~ Groen : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina101. Ack [j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 1 1 . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42PX4RV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42PX4RV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag