Gebruiksaanwijzing LG 42PX3RVA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42PX3RVA. Wij hopen dat dit LG 42PX3RVA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42PX3RVA te teleladen.


LG 42PX3RVA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5234 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 42PX3RVA (5070 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42PX3RVA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 9 DE TV BEVESTIGEN AAN BUREAU (Alleen model 32/37LT7*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 Installatie van de voet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Aansluiting antenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (ALLEEN IN DIGITALE MODUS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] + 10 m i n -> + 2 0 m i n -> + 3 0 m i n -> + 4 0 m i n -> + 5 0 m i n -> + 6 0 m i n Geen wijziging - 10 m i n -> - 2 0 m i n -> - 3 0 m i n -> - 4 0 m i n -> - 5 0 m i n -> - 6 0 m i n De extra opnametijd die aan de bestaande ingestelde tijd wordt toegevoegd is gelijk aan de uiteindelijke opnametijd. Opname-opties Cricket World Cup 23:40~00:40 23:57 4 Nadat u de opnametijd hebt aangepast, selecteert u O K. De statusbalk wordt weergegeven. Totale opnameduur OPNAME Opnametijd 23:54~01:55 (2 min recorded) Stel duur in F Geen wijziging G OK Annuleren 3 0:00:00 / 2:00:00 verstreken opnametijd Druk op de knop E X I T (afsluiten) om de statusbalk te verbergen. Druk op de knop O K om de statusbalk weer te geven. DVR (DIGITALE VIDEORECORDER) 5 Het opnemen wordt gestopt als de geselecteerde duur is verstreken of als u op de knop A drukt. Hoewel het opnemen is gestopt, blijft de timeshift-functie actief. 57 DVR (DIGITALE VIDEORECORDER) !OPMERKINGEN Als er tijdens het opnemen geen vrije schijfruimte meer beschikbaar is, wordt automatisch met opnemen gestopt. Er worden van betaalkanalen zonder CI kaart of een verlopen CI kaart, ongeldige diensten en bij alleen gegevens kanalen (bijv MHEG) geen Geen gegevens opgeslagen om ruimte te besparen. Bij programma's die tegen kopiëren zijn beveiligd, kan de opnamefunctie niet worden gestart. Als er geen signaal of filmbron is, kan de weergegeven tijd ietwat afwijken van de werkelijke tijd. Opnemen van tegen kopiëren beschermde programma's is niet mogelijk. Dit bericht wordt getoond tijdens Instant Opname. Opnemen niet mogelijk vanwege kopieerbeveiliging. serveerde opname uitgevoerd wordt, zelfs als het kanaal is ingesteld op Analoge TV, wordt de Auto AV bron opgenomen indien de Scart Auto AV werkzaam is. Indien de kanaalwisselknop ingedrukt wordt tijdens het opnemen van de Analoge TV bron, wordt het kanaal gewisseld naar de Digitale TV bron. Indien u op de OK knop drukt om de mislukte opname uit te voeren, wordt er een bericht zoals afgebeeld, getoond. Opgenomen TV Ingang Datum Duur Kwaliteit Vrije ruimte 23h 01m 3h 01m Pagina 3/27 To Buy or Not to Buy Vrij 0 gemarkeerd : : : : DTV 1 Vrij Mei 30 2007 30m Hoog Mei 30 10:49 Timeropname mislukt 30 10:36 In the Night Garden Vrij Mei vanwege ontbreken signaal. 30 Vrij Mei Class TV : Revisewise JA 30 Jahre `68 : Revolte Vrij Vrij Mei NEE 30 Mei 30 10:36 10:21 10:20 INFO Popup-menu PR Informatie Pagina verplaatsen EXIT MARK Exit Markeren 3 BACK EXIT DVR MENU GUIDE Selectie van opgenomen programma's en popup-menu TIME SHIFT OK TIME SHIFT De preview opgenomen lijst wordt hierboven afgebeeld. MARK FAV VOL PR Opgenomen TV Ingang Datum Duur Kwaliteit Vrije ruimte 23h 01m 3h 01m Pagina 3/27 To Buy or Not to Buy In the Night Garden Schools : Primary Geog Class TV : Revisewise Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij 0 gemarkeerd 1 Met behulp van de knop PR + of PR - kunt u naar boven en naar beneden door de lijst gaan. : : : : DTV 1 Vrij Mei 30 2007 30m Hoog Mei 30 Mei 30 Mei 30 Mei 30 Mei 30 10:49 10:36 10:36 10:21 10:20 2 Gebruik de knop Mark om een programma aan de lijst toe te voegen of uit de lijst te verwijderen. A wordt getoond naast het preview venster indien een onderdeel gemarkeerd. 30 Jahre `68 : Revolte Inf. Popup-menu PR Informatie Pagina verplaatsen EXIT MARK Exit Markeren DVR (DIGITALE VIDEORECORDER) 1 Opgenomen TV Ingang Datum Duur Kwaliteit Vrije ruimte : : : : DTV 1 Vrij Mei 30 2007 30m Hoog 0 gemarkeerd 3 Met de knop D of E kunt u naar de desbetreffende miniatuurweergave navigeren. A nnuleren: het popup-menu sluiten. 23h 01m 3h 01m Pagina 3/27 To Buy or Not to Buy In the Night Garden Schools : Primary Geog Class TV : Revisewise 30 Jahre `68 : Revolte DTV 1 10:49~11:19 Afspelen Alles marker. Wissen Hernoemen Annuleren Vrij 10:49 10:36 10:36 10:21 Mei 30 10:20 INFO Popup-menu PR Informatie Pagina verplaatsen EXIT MARK Exit Markeren 2 Opgenomen TV Ingang Datum Duur Kwaliteit Vrije ruimte 23h 01m 3h 01m Pagina 3/27 To Buy or Not to Buy In the Night Garden Schools : Primary Geog Class TV : Revisewise 30 Jahre `68 : Revolte DTV 1 10:49~11:19 Afspelen Alles marker. Wissen Hernoemen Annuleren Vrij Mei 30 10:36 10:21 10:20 0 gemarkeerd : : : : DTV 1 Vrij Mei 30 2007 30m Hoog 10:49 10:36 4 Druk op de knop E X I T (afsluiten) om terug te keren naar tv kijken of druk op de knop DVR om terug te keren naar het H o m e-menu. INFO Popup Menu PR Informatie Pagina verplaatsen EXIT MARK Exit Markeren 3 Als er bij de uitvoer van een functie (Recording (opnemen)) een aan de DVR gerelateerd probleem met de vaste schijf optreedt, wordt dit bericht weergegeven. Als de temperatuur onder nul graden (0°) komt, verschijnt er een waarschuwingsbericht en moet u de vaste schijf initialiseren. Initialisatie vaste schijf is bezig. Probeer het later opnieuw. DVR-initialisatie kan niet starten vanwege te lage temperatuur. 4 61 DVR (DIGITALE VIDEORECORDER) Opgenomen programma's afspelen - U kunt het programma afspelen dat in de lijst met opgenomen programma's is geselecteerd. De Progress Bar (voortgangsbalk) De voortgang van een aantal functies wordt weergegeven via een balk voor het gedeelte dat mogelijk via de DVR wordt herhaald, een balk voor de positie van de huidige weergave op het scherm en de live-uitzending en een balk voor het opgenomen gedeelte. 6 Geeft de huidige afspeelpositie aan. 1 2 Een opgenomen programma afspelen. Tijdens het afspelen wordt een uit verschillende delen bestaand afspeelscherm weergegeven, zoals hieronder afgebeeld. AFSPELEN dat de huidige Allereerst verschijnt een pictogram afspeelmodus aanduidt. [. . . ] Scherpte (Commando2:k) G Om de scherpte van het scherm aan te passen. Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 0: Koel 1: Medium 2: Warm 3: Gebruiker Ack [u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 1 6 . Roodafstelling (Commando2:v) G Hiermee stelt u rood af in de kleurtemperatuur. U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 0 ~ Max : 64 16. * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina1 Ack [k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 1 2 . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42PX3RVA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42PX3RVA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag