Gebruiksaanwijzing LG 42PX3RV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42PX3RV. Wij hopen dat dit LG 42PX3RV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42PX3RV te teleladen.


LG 42PX3RV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5274 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 42PX3RV (7593 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42PX3RV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . 1 INHOUD PREPARATION VOORBEREIDING Bediening op het voorpaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Informatie achterzijde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Installatie van de steun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 De tv aan een muur bevestigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Achterpaneel voor kabelgeleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het verdient aanbeveling de automatische programmering te gebruiken wanneer u dit toestel installeert. LIST EXIT MENU Q. VIEW * OK FAV VOL PR 1 2 3 4 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D / om het Setup -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Auto afstemmen te selecteren. E E Setup Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma om om Druk op de knop G en vervolgens op de knop D Systeem te selecteren. /E Druk op de knop D / E om een tv-systeemmenu te selecteren; BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa/Azië/NieuwZeeland/Midden-Oosten/Afrika/Australië) I : PAL I/II (V. K. /Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika) DK: PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS) L : SECAM L/L' (Frankrijk) M : (USA/Korea/Filipijnen) (optie) Druk op de toetsen D / E DE F G OK MENU 1 Setup Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma G Instellen 5 6 7 8 om Opslag Van te selecteren. Druk op de knop F / G of op de cijfertoetsen om het eerste zendernummer te selecteren. Als u cijfertoetsen gebruikt, wordt elk nummer onder de 10 voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld ' 0 5 ' voor 5. Druk op de toetsen D / E DE F G OK MENU 2 Auto afstemmen Systeem System Opslag Van Zoeken G om Zoeken te selecteren. Druk op de knop G om automatisch zenders te zoeken. De naam van de zender wordt opgeslagen in het geval van zenders die VPS (Video Programma Service), PDC (Programma Delivery Control) of TELETEKST gegevens uitzenden. Wanneer er geen naam aan een zender kan toegekend worden, wordt het kanaalnummer toegekend en opgeslagen als C (V/UHF 01-69) of S (Kabel 01-47) gevolgd door een nummer U kunt de automatische programmering stoppen door op de knop M E N U te drukken. Wanneer automatisch programmeren afgelopen is, wordt het menu Programma bewerking afgebeeld op het scherm. Zie het hoofdstuk `Programma's editen' om het opgeslagen programma te editen. BG I DK L DE F G OK MENU 34567 Auto afstemmen C 05 5 BG 35% 9 Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. MENU Stop 8 36 HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN Deze methode stelt u in staat handmatig af te stemmen op zenders en de zenders in de gewenste volgorde te rangschikken. LIST EXIT MENU Q. VIEW * OK 1 2 3 4 5 6 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D / om het Setup -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Opslag te selecteren. E E FAV VOL PR om 1 MUTE 2 5 8 3 6 9 E om Setup 4 7 Druk op de knop F / G of op de cijfertoetsen om het gewenste zendernummer te selecteren (0 tot en met 99). afstemmen Programma bewerking Programma bewerking Favoriete programma Setup Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma A DE F G OK MENU A 1 G Instellen A Een programmanummer overslaan 1. Selecteer het programma dat moet worden overgeslagen met de toetsen D / E / F / G. Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met de toetsen D / E tijdens de normale TV-bediening. Om het overgeslagen programma te selecteren, moet u het programmanummer rechtstreeks invoeren met de NUMMER-toetsen of het selecteren in het menu programma's bewerken of in de programmatabel. DE F G OK MENU 2 Programma bewerking 0 C 03 1 BLN 03 2 C 12 3 S 66 4 S 67 Wissen Verplaatsen 5 6 7 8 9 S S S C C 69 17 22 09 11 Copieren Overslaan OK MENU DE F G 3 4 Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. 40 FAVORIET PROGRAMMA Met deze functie selecteert u rechtstreeks uw favoriete programma's. Druk meerdere malen op de toets pro-FAV om de opgeslagen favoriete programma's te selecteren. LIST EXIT MENU Q. VIEW * OK 1 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D / om het Setup -menu te selecteren. E FAV VOL PR MUTE 2 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Favoriete programma te selecteren. E om 1 4 7 2 5 8 3 6 9 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Setup 3 4 5 Druk op de knop G. Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma Druk op de toetsen D / E om -- ----- te selecteren. Selecteer de gewenste zender met de knop F / G of met de cijfertoetsen. Elk nummer onder de 10 wordt voorafge0 gaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld '0 5' voor 5. Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. DE F G OK MENU 1 Setup Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma Favoriete programma 6 G --------- --------------------------------- 7 DE F G OK MENU 2345 41 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING PROGRAMMALIJST OPVRAGEN U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven. LIST EXIT MENU Q. VIEW * OK A De programmatabel weergeven Druk op de L I S T-toets om het menu Programmatabel weer te geven. Eë programmatabel bevat tien programma's, zoals u hieronder kan zien. FAV VOL PR MUTE 1 2 5 3 6 ! [. . . ] I Geen uitzending op zender die is ingesteld met 'Auto off' ingeschakeld. I De videofunctie werkt niet. I Test het stopcontact door de stekker van een ander product in het stopcontact te steken waarin eerst de stekker van dit product zat. I I Geen beeld en geen geluid Beeld verschijnt l a n g z a a m n a i n s c h a k elen Dit is normaal. Als het beeld na vijf minuten nog steeds niet is verschenen, neemt u contact op met uw servicecenter. Geen of slechte kleur of slecht beeld Wijzig Kleur in de menuoptie. I Activeer de desbetreffende functie om de helderheid van het beeld te herstellen. I I I Horizontale/verticale strepen of trillend beeld Controleer of er lokale interferentie optreedt door elektrische apparaten of gereedschappen. 74 BIJLAGE Slechte ontvangst op sommige zenders Als bij de zender of kabel problemen optreden, probeert u naar een andere zender te schakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42PX3RV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42PX3RV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag