Gebruiksaanwijzing LG 42PT81

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42PT81. Wij hopen dat dit LG 42PT81 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42PT81 te teleladen.


Mode d'emploi LG 42PT81
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 42PT81 (5743 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42PT81

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING Plasma-tv-modellen 4 2 P T 8* 5 0 P T 8* Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. ACCESSOIRES ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. PU T T INPU V T RAT IO SIM PIP IN PO W ER PLIN PR - K BR IG HT DV D TE X SW T AP PIP VC R I/II INPU T M O TV DE PIP PIP PR + MEN LI U ST TI SH ME IFT DV R LIVE TV SIM PIP PR RAT PLIN K PR OK TI SH ME IFT MA FAV/ RK EX IT - PIP VO L 1 4 7 SL EE P MU TE PR MEN LI U ST 2 5 8 6 9 Q. V IEW 3 TI SH ME IFT DV R LIVE TV OK TI SH ME IFT MA FAV/ RK EX IT SIZ E TIM E HO PO SIT LD RE VE AL ION 0 VO L INDE ? X 1 4 7 SL EE P MU TE PR 2 5 8 6 9 Q. V IEW 3 SIZ E TIM E HO PO LD RE VE AL SIT ION 0 INDE ? X Gebruikershandleiding batterijen Netsnoer Afstandsbediening Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. 2 muurhaakjes 2 oogbouten Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. Veeg vlekken voorzichtig af. [. . . ] Jun14 2007 Duur : 2 min Kwaliteit : Hoog 3 4 NORMAAL 22h 46m No Title No Title AV1 AV1 Thu. Jun14 Thu. Jun14 10 : 07 09 : 20 Menu Navigatie Popup-menu Pag. Verpl. Markeren Afsluit. 4 Selectie van opgenomen programma's en popup-menu MENU LIST DVR LIVE TV EXIT Het opgenomen programma opgeslagen in de interne HDD of het USB opslagtoestel kan worden afgespeeld. De preview opgenomen lijst wordt hierboven afgebeeld. OK TIME SHIFT OK TIME SHIFT VOL FAV/ MARK PR 1 2 Met behulp van de knop P R + / - kunt u naar boven en naar beneden door de lijst gaan. 1 MUTE 2 3 Gebruik de knop M a r k om een programma aan de lijst toe te voegen of uit de lijst te verwijderen. A wordt getoond naast het preview venster indien een onderdeel gemarkeerd. Gebruik de D / E knop om te navigeren naar het juiste Opgenomen programma, en druk op de OK knop om het Popup-menu te openen. A a f s p e l e n : afspelen van de geselecteerde opname starten. G Alles marker. : alle miniatuurweergaven op het scherm markeren. : de markering van alle miniatuurweergaven opheffen. G W i s s e n : de geselecteerde opname verwijderen. G H e r n o e m e n : titel van het opgenomen programma bewerken. G K o p i e U S B - H D D : Kopieert het opgenomen programma in de interne HDD naar het USB opslagtoestel. Alleen geactiveerd indien de USB HDD beschikbaar voor backup aangesloten is. G Opgenomen TV Vrije ruimte Pagina 2/3 Niet gemarkeerd 3 HOOG 11h 24m NORMAAL 22h 46m Ingang : AV1 Datum : Thu. Jun14 2007 Duur : 2 min Kwaliteit : Hoog DVR (DIGITALE VIDEORECORDER) No Title No Title AV1 AV1 Thu. Jun14 Thu. Jun14 10 : 07 09 : 20 Menu Navigatie Popup-menu Pag. Verpl. Markeren Afsluit. 1 Opgenomen TV Vrije ruimte HOOG 11h 24m Pagina 2/3 Niet gemarkeerd NORMAAL 22h 46m Ingang : AV1 Datum : Thu. Jun14 2007 Duur : 2 min Kwaliteit : Hoog No Title No Title AV1 AV1 Thu. Jun14 AV1 10:07~10:09 10 : 07 <HDD Backup processcherm> Menu Navigatie Popup-menu Pag. Wissen Hernoemen Kopie USB-HDD Annuleren USB-backup gestart. Naar USB-HDD kopiëren (1/1) 75% 2 3 Sluiten Stop I Indien u op de A knop drukt, wordt dit bericht getoond. Wilt u de backup werkelijk annuleren? Ja Nee 57 DVR (DIGITALE VIDEORECORDER) Indien `JA' geselecteerd is, wordt de backup geannuleerd en terug gezet naar invoermodus. Indien er meer dan twee bestanden overgebracht worden, wordt het overgebrachte bestand opgeslagen, en de backup van de bestanden die overgebracht worden en gepland staan voor backup, worden geannuleerd. I Indien `Nee' geselecteerd is, wordt teruggekeerd naar het backup processcherm. Backup wordt uitgevoerd in de achtergrond, de status van het kopieerproces kan gecontroleerd worden door op de OK knop te Kopiërn 0%( 1/1 ) drukken. I 58 DVR (DIGITALE VIDEORECORDER) G A nnuleren: het popup-menu sluiten. 4 Druk op de knop E X I T (afsluiten) om terug te keren naar tv kijken of druk op de knop D V R om terug te keren naar het H o m e-menu. I Als er bij de uitvoer van een functie (Recording (opnemen)) een aan de DVR gerelateerd probleem met de vaste schijf optreedt, wordt dit bericht weergegeven. Als de temperatuur onder nul graden (0°) komt, verschijnt er een waarschuwingsbericht en moet u de vaste schijf initialiseren. Initialiseren van vaste schijf is bezig. I DVR kan niet worden gebruikt bij deze lage temperatuur. 4 USB-BACKUP - Indien de Opgenomen lijst die is opgeslagen de capaciteit van het interne HDD overschrijdt, zorgt de USB-backup functie ervoor dat de backup van de Opnamelijst van het interne HDD naar de externe HDD voor backup aagesloten via USB. [. . . ] U kunt de positie van het subbeeld ook met de PIP POSI-TION- toets op de afstandsbediening of in het PIP/DW afstellen. Transmissie [k][q][ ][Instellen ID ][ ][Data][Cr] Data 0: Rechts onder op het scherm Data 1: Links onder op het scherm Data 2: Links boven op het scherm Data 3: Rechts boven op het scherm Ack [q][ ][Instellen ID ][ ][OK][Data][x] 1 5 . Balans (Commando2:t) G Hiermee past u de balans aan. bediening op afstand. Transmissie [k][l][ ][Instellen ID ][ ][Data][Cr] Data 0 : OSD uit 1 : OSD aan U kunt de balans ook aanpassen in het menu AUDIO. Ack [l][ ][Instellen ID ][ ][OK][Data][x] 1 2 . Vergrendelingsmodus afstandsbediening (Commando2:m) G Hiermee vergrendelt u de afstandsbediening en de bediening op het voorpaneel van de tv. Transmissie [k][t][ ][Instellen ID ][ ][Data][Cr] Data Min : 0 ~ Max : 64 17 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina1 . Ack [t][ ][Instellen ID ][ ][OK][Data][x] 1 6 . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42PT81

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42PT81 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag