Gebruiksaanwijzing LG 42PQ2000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42PQ2000. Wij hopen dat dit LG 42PQ2000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42PQ2000 te teleladen.


LG 42PQ2000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8666 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 42PQ2000 (9044 ko)
   LG 42PQ2000 AUTRE NOTICE (7802 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42PQ2000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING Plasma-tv-modellen 4 2 P Q 1 0* * 4 2 P Q 6 0* * 5 0 P Q 1 0* * 5 0 P Q 6 0* * 4 2 P Q 1 1* * 5 0 P S 2 0* * 5 0 P Q 1 1* * 5 0 P S 3 0* * 4 2 P Q 2 0* * 5 0 P S 6 0* * 5 0 P Q 2 0* * 6 0 P S 4 0* * 4 2 P Q 3 0* * 5 0 P Q 3 0* * Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze infor-matie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. Model: Serienummer: HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC. ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. I ACCESSORIES Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding. ENER AV V GY SAV ING MO DE PO W ER ENER GY RAT IO SAVIN G LIS T Owner's Manual ME NU Q. M EN U M UT E Q. V IEW of RETU RN IN FO i FR EE / EX ZE IT GU ID E MA R FA K V Gebruikershandleiding batterijen Afstandsbediening x2 x4 Kabelhouder (zie pagina 8) Netsnoer Beschermklep (zie pagina 8) Bouten voor steunmontage (zie pagina 8) (behalve 60PS40**) Ferrietkern (Dit onderdeel is niet bij alle modellen beschikbaar. ) KABELKLEM (zie pagina 8) (Alleen bij 60PS40**) Muur bevestigingsteun (koop afzonderlijk) Dit onderdeel is niet bij alle modellen beschikbaar. Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. [. . . ] Overeenkomende knoppen op de afstandsbediening 1 Muzieklijst Muziek USB-apparaat Pagina 2/3 Niets gemarkeerd Titel Map omhoog Vrije ruimte 150MB Duur 1:340, 120KB Map omhoog Navigatie Optie P Pagina wijzigen MARK Markeren RETURN Exit 5 Muziekselectie en PopUp menu Zoals afgebeeld zijn er tot 6 muziektitels per pagina. Muzieklijst Music USB-apparaat Pagina 2/3 Niets gemarkeerd Titel Map omhoog Vrije ruimte 150MB Duur 1:340, 120KB Map omhoog Navigatie Optie P Pagina wijzigen MARK Markeren RETURN Exit Muzieklijst Music USB-apparaat Pagina 2/3 Niets gemarkeerd Titel Map omhoog Vrije ruimte 150MB Duur 4395KB 1Kbps Play Play with Photo 1:340, 120KB Map omhoog Navigatie Optie P Mark All Delete Close Pagina wijzigen MARK Markeren RETURN Exit A f s p e l e n (tijdens stop): Speel de geselecteerde muziek af. Zodra muziek klaar is met afspelen, zal de volgende geselecteerde afgespeeld worden. Indien er geen geselecteerde muziek is, zal de volgende in de huidige map afgespeeld worden. Als u naar een andere map gaat, drukt u op de O K knop, dan zal het momenteel afgespeelde muziek stoppen. G G e m a r k e e r d e a f s p e l e n : Speel de geselecteerde muziek af. Zodra muziek klaar is met afspelen, zal de volgende geselecteerde afgespeeld worden. G S t o p a f s p e l e n (tijdens afspelen): Stop de afgespeelde muziek. G A f s p l n m e t f o t o : Start het afspelen van de geselecteerde muziek en ga naar de Fotolijst. G S l u i t e n : het popup-menu sluiten. G HET USB TOESTEL GEBRUIKEN 1 2 3 4 De doelmap of het doelstation selecteren. · Met de knop P OK De gewenste muziek selecteren. OK Het popupmenu oproepen. Het gewenste popupmenu selecteren. OK kunt u door de muziekpagina navigeren. Indien een of meer muziekbestanden gemarkeerd zijn, zullen de gemarkeerde muziekbestanden in volgorde afgespeeld worden. Bijvoorbeeld, als u alleen naar een muziekbestand herhaaldelijk wilt luisteren, markeert u alleen dat bestand en start u het afspelen. Indien er geen muziek gemarkeerd is, zal alle muziek in de map in volgorde afgespeeld worden. · Druk op de RETURN-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld. 59 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN I Als u niet op een knop drukt tijdens het afspelen, zal het afspeel informatievak (zoals hieronder afgebeeld) als schermbeveiliging "zweven". De schermbeveiliging is om pixelschade veroorzaakt door een vast beeld op het scherm gedurende langere tijd, te voorkomen. I 60 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN !OPMERKINGEN Tijdens het afspelen van muziek wordt het pictogram achter de muziektitel weergegeven. G Een beschadigd of gecorrumpteerd muziekbestand wordt niet afgespeeld, en 00:00 wordt getoond. G Een muziekdownload van een betaalservice met auteursrechtbescherming wordt niet gestart, maar er wordt onjuiste informatie getoond in de afspeeltijd. G De AFSPELEN ( G) , P a u z e ( I I ) , A, GG, FF knoppen op de afstandsbediening zijn eveneens in deze modus beschikbaar. G U kunt de GG knop gebruik om de volgende muziek te selecteren en de FF knop om de vorige muziek te selecteren. G FILMLIJST (ALLEEN 42/50PQ60**, 50PS60**) De filmlijst wordt geactiveerd zodra USB gedetecteerd wordt. Afspelen van alle films in de map en door de gebruiker gewenste bestanden. Videobewerking wordt niet ondersteund, maar bestanden kunnen verwijderd worden. Ondersteunt tot vier stations. FILM (*. avi/*. Divx) ondersteund bestand Videoformaat: MPEG1 , MPEG2, MPEG4 (Ondersteunt niet Microsoft MPEG4-V2, V3), DivX 3. xx , DivX 4. xx, DivX 5. xx , DivX VOD ( DRM ) , XviD, DivX 6. xx(Afspelen) Audioformaat: Mpeg, Mp3, PCM, Dolby Digital Bemonsteringsfrequentie: binnen 8~48 khz Bit rate : binnen 8~320 kbps Ondertitelingsformaat: *. smi/ *. srt/ *. sub(MicroDVD, SubViewer 2. 0)/ *. ass/ *. ssa/*. txt(DVD Ondertitelingssysteem) · DivX wordt misschien niet afgespeeld, afhankelijk van types of opnamemethodes. [. . . ] Lage tonen (Commando: k s) G Lage tonen aanpassen. U kunt de tint ook aanpassen in het menu BEELD. U kunt tevens de lage tonen aanpassen in het menu GELUID. Transmissie [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Rood : 00 ~ Groen : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina120. Scherpte (Commando: k k) G Om de scherpte van het scherm aan te passen. Transmissie [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina120. Balans (Commando: k t) G Hiermee past u de balans aan. U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina120. Selecteer OSD (Commando: k l) G Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij U kunt de balans ook aanpassen in het menu GELUID. Transmissie [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina120. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42PQ2000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42PQ2000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag