Gebruiksaanwijzing LG 42PQ2000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42PQ2000. Wij hopen dat dit LG 42PQ2000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42PQ2000 te teleladen.


Mode d'emploi LG 42PQ2000
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 42PQ2000 (9044 ko)
   LG 42PQ2000 AUTRE NOTICE (7802 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42PQ2000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING Plasma-tv-modellen 4 2 P Q 1 0* * 4 2 P Q 6 0* * 5 0 P Q 1 0* * 5 0 P Q 6 0* * 4 2 P Q 1 1* * 5 0 P S 2 0* * 5 0 P Q 1 1* * 5 0 P S 3 0* * 4 2 P Q 2 0* * 5 0 P S 6 0* * 5 0 P Q 2 0* * 6 0 P S 4 0* * 4 2 P Q 3 0* * 5 0 P Q 3 0* * Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze infor-matie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. Model: Serienummer: HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC. ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. [. . . ] I Om het menu weer bij volledig scherm te zien, drukt u op de O K knop. G Toets F G om de tijdsinterval tussen dia's te bepalen. Diasnelheid Muziekmap OK Snel Muziek Annuleren G · Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm 57 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN MUZIEKLIJST Gekochte muziekbestanden (*. MP3) kunnen auteursrechterlijke beperkingen bevatten. Het afspelen van deze bestanden wordt misschien niet ondersteund door dit model. Muziekbestand op uw USB toestel kan met dit toestel afgespeeld worden. Beelden zijn een voorbeeld om te helpen bij TV gebruik. MUZIEK(*. MP3) ondersteund bestand Bit rate 32 ~ 320kbps * Bemonsteringsfrequentie MPEG1 laag 3: 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz. 58 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN Schermonderdelen 1 MENU U S B selecteren. 2 OK OK M u z i e k l i j s t selecteren. 2 3 4 1 2 3 4 5 Gaat naar bovenste niveau bestand Huidige pagina/Totaal aantal pagina's Totaal aantal gemarkeerde muziekbestanden Beschikbaar usb-geheugen. Overeenkomende knoppen op de afstandsbediening 1 Muzieklijst Muziek USB-apparaat Pagina 2/3 Niets gemarkeerd Titel Map omhoog Vrije ruimte 150MB Duur 1:340, 120KB Map omhoog Navigatie Optie P Pagina wijzigen MARK Markeren RETURN Exit 5 Muziekselectie en PopUp menu Zoals afgebeeld zijn er tot 6 muziektitels per pagina. Muzieklijst Music USB-apparaat Pagina 2/3 Niets gemarkeerd Titel Map omhoog Vrije ruimte 150MB Duur 1:340, 120KB Map omhoog Navigatie Optie P Pagina wijzigen MARK Markeren RETURN Exit Muzieklijst Music USB-apparaat Pagina 2/3 Niets gemarkeerd Titel Map omhoog Vrije ruimte 150MB Duur 4395KB 1Kbps Play Play with Photo 1:340, 120KB Map omhoog Navigatie Optie P Mark All Delete Close Pagina wijzigen MARK Markeren RETURN Exit A f s p e l e n (tijdens stop): Speel de geselecteerde muziek af. Zodra muziek klaar is met afspelen, zal de volgende geselecteerde afgespeeld worden. Indien er geen geselecteerde muziek is, zal de volgende in de huidige map afgespeeld worden. Als u naar een andere map gaat, drukt u op de O K knop, dan zal het momenteel afgespeelde muziek stoppen. G G e m a r k e e r d e a f s p e l e n : Speel de geselecteerde muziek af. Zodra muziek klaar is met afspelen, zal de volgende geselecteerde afgespeeld worden. G S t o p a f s p e l e n (tijdens afspelen): Stop de afgespeelde muziek. G A f s p l n m e t f o t o : Start het afspelen van de geselecteerde muziek en ga naar de Fotolijst. G W i s s e n : De geselecteerde muziek wissen. G S l u i t e n : het popup-menu sluiten. G HET USB TOESTEL GEBRUIKEN 1 2 3 4 De doelmap of het doelstation selecteren. · Met de knop P OK De gewenste muziek selecteren. OK Het popupmenu oproepen. Het gewenste popupmenu selecteren. OK kunt u door de muziekpagina navigeren. · Gebruik M A R K knop om muziek te markeren of demarkeren. Indien een of meer muziekbestanden gemarkeerd zijn, zullen de gemarkeerde muziekbestanden in volgorde afgespeeld worden. Bijvoorbeeld, als u alleen naar een muziekbestand herhaaldelijk wilt luisteren, markeert u alleen dat bestand en start u het afspelen. Indien er geen muziek gemarkeerd is, zal alle muziek in de map in volgorde afgespeeld worden. · Druk op de RETURN-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld. 59 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN I Als u niet op een knop drukt tijdens het afspelen, zal het afspeel informatievak (zoals hieronder afgebeeld) als schermbeveiliging "zweven". De schermbeveiliging is om pixelschade veroorzaakt door een vast beeld op het scherm gedurende langere tijd, te voorkomen. I 60 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN !OPMERKINGEN Tijdens het afspelen van muziek wordt het pictogram achter de muziektitel weergegeven. [. . . ] Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 11. Selecteer OSD (Commando: k l) G Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij U kunt de balans ook aanpassen in het menu GELUID. Transmissie [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina120. Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 16. Kleurtemperatuur (Commando: k u) G Hiermee past u de kleurtemperatuur aan. U kunt de bediening op afstand. Transmissie [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : OSD uit Ack 01 : OSD aan Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42PQ2000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42PQ2000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag