Gebruiksaanwijzing LG 42PC3RV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42PC3RV. Wij hopen dat dit LG 42PC3RV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42PC3RV te teleladen.


LG 42PC3RV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7238 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 42PC3RV (174 ko)
   LG 42PC3RV SERVICE MANUAL (11279 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42PC3RV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 VOORBEREIDING BEDIENING OP HET VOORPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 INFORMATIE ACHTERZIJDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 INSTALLATIE VAN DE STEUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 DE TV BEVESTIGEN AAN BUREAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ACHTERPANEEL VOOR KABELGELEIDING . . . . . . . . . . . 15 Installatie van de voet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] bewerking 5V-antennevoeding Sofware-update Diagnose CI-informatie Druk op de knop D of E om het gewenste item te selecteren, zoals modulegegevens, smartcardgegevens, taal of gedownloade software. G Module 5 6 Druk op de knop OK. 23 Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. · Dit schermmenu is alleen ter illustratie bedoeld en de menuopties en schermindeling verschillen per leverancier van digitale betaalservices. · U kunt het menuscherm en de service voor de gemeenschappelijke interface (CI, Common Interface) laten wijzigen door uw leverancier. Viaccess Module Consultations Authorizations Module information Select the item 45 AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN (IN ANALOGE MODUS) worden ontvangen. Het verdient aanbeveling de automatische programmering te gebruiken wanneer u dit toestel installeert. TV D/A POWER BACK INPUT EXIT MENU INFO i GUIDE TV/RADIO TEXT I/II MUTE OK 1 4 7 LIST MENU 2 5 8 0 3 6 9 VOL FAV PR Q. VIEW EXIT MUTE 1 OK 2 5 8 0 3 6 9 Q. VIEW 4 GUIDE INFO i 7 LIST BACK 1 2 3 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E om het SETUP-menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om Auto afstemmen te selecteren. Selecteer een tv-systeem met de knop F of G: L : SECAM L/L' (Frankrijk) BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa / Azië/Nieuw-Zeeland/Midden-Oosten/Afrika/Aus I : PAL I/II (V. K. /Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS) Verpl. BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING SETUPO Auto afstemmen BEELDO Handm. bewerking TIJDO OPTIEO SCHERMO MENU Vor. 4 Druk op de knop E om Opslag van te selecteren. F 1 Selecteer het eerste programmanummer met de knop of G of de cijfertoetsen in het menu Opslag van. De naam van de zender wordt opgeslagen in het geval van zenders die VPS (Video Programma Service), PDC (Programma Delivery Control) of TELETEKST gegevens uitzenden. Wanneer er geen naam aan een zender kan toegekend worden, wordt het kanaalnummer toegekend en opgeslagen als C (V/UHF 01-69) of S (Kabel 01-47) gevolgd door een nummer. U kunt de automatische programmering stoppen door op de knop M E N U te drukken. 5 Auto afstemmen Handm. bewerking G Systeem Opslag van Start BG 2 2345 Wanneer automatisch programmeren afgelopen is, wordt het menu Programma bewerking afgebeeld op het scherm. Zie het hoofdstuk `Programma's editen' om het opgeslagen programma te editen. 55 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN (IN ANALOGE MODUS) Deze methode stelt u in staat handmatig af te stemmen op zenders en de zenders in de gewenste volgorde te rangschikken. TV D/A POWER BACK INPUT EXIT I/II MUTE MENU INFO i GUIDE TV/RADIO TEXT OK 1 4 7 LIST MENU 2 5 8 0 3 6 9 VOL FAV PR Q. VIEW EXIT MUTE 1 OK 2 5 8 0 3 6 9 Q. VIEW 4 GUIDE INFO i 7 LIST 1 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E om het SETUP-menu te selecteren. Het geselecteerde programma wordt gewist en alle volgende programma's schuiven één positie op naar boven. Auto afstemmen Handm. bewerking 1 a b G Instellen A Een programma kopiëen. 2 a b Selecteer het te kopiëen programma met de toetsen D of E of F of G. Alle volgende programma's schuiven één positie op naar onder. SIMPLINK TEXT RATIO I/II FAV VOL PR 1 4 7 LIST MENU 2 5 8 0 3 6 9 Q. VIEW EXIT INDEX VOL BACK * FAV PR MUTE 1 RATIO SLEEP TIME SUBTITLE UPDATE HOLD REVEAL ? 2 5 8 0 3 6 9 Q. VIEW BACK EXIT MENU INFO i GUIDE 4 7 OK OK INFO i LIST GUIDE POSITION INDEX TIME A Een programma verplaatsen BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING a b c d A Selecteer het te verplaatsen programma met de toetsen D of Druk op de GELE toets. E of F of G. Verplaats het programma naar het gewenste programmanummer met de toetsen D of Druk nogmaals op de GELE toets om de functie te annuleren. E of F of G. Een programmanummer overslaan Selecteer het programma dat moet worden overgeslagen met de toetsen D of E of Druk op de BLAUW toets. Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met de toetsen PR + of - tijdens de normale TV-bediening. Om het overgeslagen programma te selecteren, moet u het programmanummer rechtstreeks invoeren met de NUMMER-toetsen of het selecteren in het menu programma's bewerken of in de programmatabel. Favoriet programma selecteren Selecteer uw favoriete programma met de knop D of E of F of G. Het geselecteerde programma wordt toegevoegd aan de lijst van favoriete programma's. of G. a b c d F A a b 59 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING PROGRAMMALIJST OPVRAGEN EXIT GUIDE U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven. LIST MENU 0 Q. VIEW EXIT OK OK FAV VOL PR INFO i GUIDE BACK VOL MUTE * FAV PR 7 LIST 8 0 9 Q. VIEW A De programmatabel weergeven Druk op de L I S T-toets om het menu Programmatabel weer te geven. Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te wor den overgeslagen door de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie. · Sommige programma's worden in de tabel weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn pro gramma's waaraan geen zendernaam is toegekend. DTV-lijst D 60 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YLE TV1 YLE TV2 YLE FST YLE 24 YLE Teema TV4 TV4 Film TV4 400 TV4 Plus CNN E A Een programma selecteren in de programmatabel Selecteer een programma met de toetsen D of E. [. . . ] * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 1 Ack [i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 1 0 . Tint (Commando2:j) G Om de tint van het scherm aan te passen. U kunt de balans ook aanpassen in het menu AUDIO. Transmissie [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 0 ~ Max : 64 13. * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 1 Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 1 5 . Kleurtemperatuur (Commando2:u) G Hiermee past u de kleurtemperatuur aan. U kunt de U kunt de tint ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Rood : 0 ~ Groen : 64 13. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42PC3RV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42PC3RV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag