Gebruiksaanwijzing LG 42PC35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42PC35. Wij hopen dat dit LG 42PC35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42PC35 te teleladen.


Mode d'emploi LG 42PC35
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 42PC35 (8481 ko)
   LG 42PC35 SERVICE MANUAL (19703 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42PC35

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS LCD-tv Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 2 6 L C 4* 2 6 L C 5* 3 2 L C 4* 3 2 L C 5* 3 7 L C 4* 3 7 L C 5* 4 2 L C 4* 4 2 L C 5* 26LB7* 32LB7* Plasma-tv-modellen 4 2 P C 5* 5 0 P C 5* 5 0 P B 6* 4 2 P C 3* 5 0 P C 3* 6 0 P C 4* Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. Owner's Manual Owner's manual ACCESSOIRES Reinigingsdoek Gebruikershandleiding PU D/A T TV/RA INPU DIO T SIM PLINK TE XT RA TIO I/II BA CK M EN U VC R BR IG HT DV D PO W IN Netsnoer (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. ) Reinig het scherm met de doek. Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. [. . . ] CI(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd op omstandigheden van het land van uitzending. Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E om het SETUP-menu te selecteren. 7 LIST MENU 8 0 9 Q. VIEW EXIT BACK EXIT MENU INFO i GUIDE OK OK INFO i GUIDE BACK FAV VOL * FAV PR VOL PR MUTE 1 RATIO SLEEP SUBTITLE UPDATE 2 3 54 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING 1 SETUPO Auto afstemmen BEELDO Handm. bewerking 5V-antennevoeding TIJDO Sofware-update OPTIEO Diagnose SCHERMO CI-informatie 2 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om CI-informatie te selecteren. Verpl. MENU Vor. 1 3 4 Druk op de knop G en OK. Auto afstemmen Handm. bewerking 5V-antennevoeding Sofware-update Diagnose CI-informatie Druk op de knop D of E om het gewenste item te selecteren, zoals modulegegevens, smartcardgegevens, taal of gedownloade software. G Module 5 6 Druk op de knop OK. 23 Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. · Dit schermmenu is alleen ter illustratie bedoeld en de menuopties en schermindeling verschillen per leverancier van digitale betaalservices. · U kunt het menuscherm en de service voor de gemeenschappelijke interface (CI, Common Interface) laten wijzigen door uw leverancier. Viaccess Module Consultations Authorizations Module information Select the item 45 AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN (IN ANALOGE MODUS) worden ontvangen. Het verdient aanbeveling de automatische programmering te gebruiken wanneer u dit toestel installeert. TV D/A POWER BACK INPUT EXIT MENU INFO i GUIDE TV/RADIO TEXT I/II MUTE OK 1 4 7 LIST MENU 2 5 8 0 3 6 9 VOL FAV PR Q. VIEW EXIT MUTE 1 OK 2 5 8 0 3 6 9 Q. VIEW 4 GUIDE INFO i 7 LIST BACK 1 2 3 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E om het SETUP-menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om Auto afstemmen te selecteren. Druk op de knop G om Systeem te selecteren. Selecteer een tv-systeem met de knop F of G: L : SECAM L/L' (Frankrijk) BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa / Azië/Nieuw-Zeeland/Midden-Oosten/Afrika/Aus I : PAL I/II (V. K. /Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS) Verpl. BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING SETUPO Auto afstemmen BEELDO Handm. bewerking TIJDO OPTIEO SCHERMO MENU Vor. 4 Druk op de knop E om Opslag van te selecteren. F 1 Selecteer het eerste programmanummer met de knop of G of de cijfertoetsen in het menu Opslag van. Druk op de knop E om Start te selecteren. De naam van de zender wordt opgeslagen in het geval van zenders die VPS (Video Programma Service), PDC (Programma Delivery Control) of TELETEKST gegevens uitzenden. Wanneer er geen naam aan een zender kan toegekend worden, wordt het kanaalnummer toegekend en opgeslagen als C (V/UHF 01-69) of S (Kabel 01-47) gevolgd door een nummer. U kunt de automatische programmering stoppen door op de knop M E N U te drukken. 5 Auto afstemmen Handm. bewerking G Systeem Opslag van Start BG 2 2345 Wanneer automatisch programmeren afgelopen is, wordt het menu Programma bewerking afgebeeld op het scherm. Zie het hoofdstuk `Programma's editen' om het opgeslagen programma te editen. 55 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN (IN ANALOGE MODUS) Deze methode stelt u in staat handmatig af te stemmen op zenders en de zenders in de gewenste volgorde te rangschikken. TV D/A POWER BACK INPUT EXIT I/II MUTE MENU INFO i GUIDE TV/RADIO TEXT OK 1 4 7 LIST MENU 2 5 8 0 3 6 9 VOL FAV PR Q. VIEW EXIT MUTE 1 OK 2 5 8 0 3 6 9 Q. VIEW 4 GUIDE INFO i 7 LIST 1 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E om het SETUP-menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om Handm. Druk op de knop G om Opslag te selecteren. Selecteer het gewenste programmanummer met de knop F of G of de cijfertoetsen in het menu Opslag. BACK 2 3 SETUPO Auto afstemmen BEELDO Handm. bewerking TIJDO OPTIEO SCHERMO 4 Druk op de toetsen E om Systeem te selecteren. Selecteer een tv-systeem met de knop F of G: L : SECAM L/L' (Frankrijk) BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa / Azië/Nieuw-Zeeland/Midden-Oosten/Afrika/Aus I : PAL I/II (V. K. /Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS) Verpl. MENU Vor. 1 Auto afstemmen Handm. bewerking Opslag G 1 BG V/UHF 1 Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam C 5 6 Druk op de knop E om v (Band) te selecteren. [. . . ] Scherpte (Commando2:k) G Om de scherpte van het scherm aan te passen. Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 0: Koel 1: Medium 2: Warm 3: Gebruiker Ack [u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 1 6 . Roodafstelling (Commando2:v) G Hiermee stelt u rood af in de kleurtemperatuur. U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 0 ~ Max : 64 13. * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 1 Ack [k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 1 2 . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42PC35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42PC35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag