Gebruiksaanwijzing LG 42LW570S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42LW570S. Wij hopen dat dit LG 42LW570S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42LW570S te teleladen.


Mode d'emploi LG 42LW570S
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 42LW570S (16588 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42LW570S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING LED LCD-TV Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. www. lg. com 2 LICENTIES LICENTIES Ondersteunde licenties kunnen verschillen per model. Voor meer informatie over licenties gaat u naar www. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling, gemaakt door DivX, Inc. [. . . ] Uit te gaan en druk op OK. 4 Druk op de navigatietoetsen om naar Aan of 5 Als u klaar bent, drukt u op EXIT (Afsluiten). Wanneer u wilt terugkeren naar het vorige menu, drukt u op BACK (Terug). Menu Opgenomen lijst Schemalijst Kies schema per datum Kies schema per programma Beschrijving Hiermee gaat u naar de Opgenomen lijst. Hiermee kunt u de timeropname instellen door naar de programmagids te gaan. DVR-functie 73 Voortgang van timeshift OPMERKING y Om ruimte op de harde schijf te besparen, wordt er niets opgeslagen als er geen signaal is. y Timeshift kan maximaal 2 uur lang worden gebruikt. y U kunt de programmawijziging of invoerconversie niet tijdens het opnemen uitvoeren. y Wanneer u de stroom inschakelt, duurt het maximaal 3 minuten om de HDD te initialiseren. y Een programma dat is beschermd tegen kopiëren, wordt mogelijk niet opgenomen of afgespeeld. y De directe opnameduur is ingesteld op 3 uur en de ondersteunde maximale duur is 5 uur. y Er wordt om de 3 minuten een miniatuur gemaakt voor opnamen van langer dan 18 minuten en om de 1 tot 3 minuten voor opnamen van korter dan 18 minuten. y Er worden op een scherm maximaal 6 miniaturen gemaakt. y Radio- of satellietprogramma's of sommige gescrambelde programma's kunnen niet worden opgenomen. y U kunt DTV-programma's opnemen en bekijken in 3D. 2 1 3 Het opnemen begint 00:35 05:35 LiveTV Opgenomen lijst Opn. /Schema Verbergen 1 Nadat u het USB-apparaat hebt aangesloten, drukt u op de knop OK. Zodra timeshift begint, wordt onder op het scherm een voortgangsbalk weergegeven die de huidige opnamestatus aangeeft. Druk op de toets TERUG om de voortgangsbalk te verbergen of druk op de toets OK om de voortgangsbalk weer te geven. Deze functie blijft behouden, zelfs als u tijdens timeshift van programma verandert. - - NEDERLANDS NLD De voortgangsbalk?Deze functie geeft aan welke timeshift-weergave mogelijk is en geeft de huidige positie op het scherm en de positie van de live-uitzending aan. 1 Voorbeeld 2 Huidige locatie en voortgang stijd van de weegave 3 Totale voortgangstijd van time shift Afspelen Snel vooruit Terugspoelen Pauzeren Direct View + Direct View Met één scherm Langzaam afspelen 74 DVR-functie Afspelen tijdens timeshift OPNEMEN Gebruik deze functie als u niet naar het gewenste programma kunt kijken omdat u niet thuis bent. Starten/stoppen met opnemen U kunt het programma waarnaar u kijkt, opnemen. Starten met opnemen Tijdens het afspelen tijdens timeshift zijn de volgende opties beschikbaar. Gebruik van de afstandsbediening. U kunt het tijdelijk opgeslagen gedeelte op diverse manieren afspelen tijdens timeshift. Toets Beschrijving Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op de knop REW ( ) of FF ( ) om sneller te gaan. - Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt de zoeksnelheid met een stap versneld (maximaal 4 stappen). Druk tijdens het afspelen op de toets Pauze ( ). - Telkens wanneer u in het pauzescherm op de knop Pauze ( ) drukt, gaat u scherm voor scherm ( ) verder. [. . . ] Transmissie [j][q][ ][Instellen ID][ ][Data][Cr] Functie Stroombesparing 7 0 6 0 5 0 4 0 Laag stroomverbruik Laag stroomverbruik Laag stroomverbruik Laag stroomverbruik Laag stroomverbruik Laag stroomverbruik 3 0 Niveau 2 0 1 0 0 0 Uit 19. Afstemcommando (Commando: m a) Stel het kanaal af op het volgende fysieke getal. Transmissie [m][a][ ][Instellen ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr] Data00: gegevens uit het hoge kanaal Data01: gegevens uit het lage kanaal Bijv. 394 -> 01 8A (18AH), DTV-nummer 0 -> Maakt niet uit Data02: Antenne/kabel: 0x00: Analoog Standaard 0x10: DTV Standaard 0x20: Radio Satelliet: 0x40: DTV Standaard 0x50: Radio Kanaalgegevensbereik Analoog - Min: 00 tot Max: C7 (0 tot 199) Digitaal - Min: 00 tot Max: 270F (0 tot 9999) Ack [a][ ][Instellen ID][ ][OK/NG][Data][x] Beschrijving 0 0 0 0 0 0 0 1 Minimaal 0 0 0 0 0 0 1 0 Gemiddeld 0 0 0 0 0 0 1 1 Maximaal Data Min: 00 tot Max: 7DH 0 0 0 0 0 1 0 0 Auto NEDERLANDS NLD 0 0 0 0 0 1 0 1 Scherm uit Ack [q][ ][Instellen ID][ ][OK/NG][Data][x] 18. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42LW570S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42LW570S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag