Gebruiksaanwijzing LG 42LS575S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42LS575S. Wij hopen dat dit LG 42LS575S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42LS575S te teleladen.


LG 42LS575S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11745 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42LS575S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Berühren Sie nicht die Lüftungsöffnungen, wenn das TV-Gerät über längere Zeit läuft, da die Lüftungsöffnungen heiß werden können. Sorgen Sie dafür, dass die Kontaktstifte und die Steckdose frei von Staub sind. Wenn die folgenden Symptome auftreten, stellen Sie die Betrachtung von 3D-Inhalten ein, und erholen Sie sich so lange, bis die Symptome verklungen sind. Die Verwendung abgeänderter 3D-Brillen kann die Augen überlasten oder eine Bildverzerrung zur Folge haben. [. . . ] OPMERKING U kunt het lampje van de stroomindicator op aan of uit instellen door in de hoofdmenu's OPTIE te kiezen. MONTEREN EN VOORBEREIDEN 17 De TV optillen en verplaatsen Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of verplaatsen om te voorkomen dat de TV gekrast of beschadigd raakt, en als u de TV veilig wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting. Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. aTTENTIE Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd. voordat u de TV verplaatst of optilt , koppelt u het netsnoer en alle kabels los. Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om beschadiging te voorkomen. Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. Wanneer u de TV oppakt, dient u de zijbeschermers te gebruiken voor de zijkanten van de TV. (afhankelijk van het model) Zijbeschermers NEDERLANDS DUT Houd de boven- en onderkant van de TV stevig vast. Let erop dat u de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker of het luidsprekerrooster. 18 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Op een tafelblad plaatsen 1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad. - Laat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm vanaf de muur voor een goede ventilatie. De TV aan een tafel bevestigen Bevestig de TV aan een tafel om te voorkomen dat deze voorover valt en beschadigd raakt of letsel veroorzaakt. Om de TV aan een tafel te bevestigen, steekt u de meegeleverde schroef in de achterkant van de tafelstandaard en draait u deze vast in de tafel. (Alleen 32/37/42LS57**, 32/42/47LM669*) 10 cm 10 cm m 10 c 10 cm (Alleen 32/37LM62**, 32LM64**, 32LM660*) 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. ATTENTIE Plaats de TV niet op of nabij warmtebronnen omdat hierdoor brand of andere schade kan ontstaan. nEDERLANDS DUT M4 x 8 2EA OPMERKING (Alleen 32/37LM62** , 32LM64** , 32LM660*) De TV aan een tafel bevestigen 1. Bevestig de kabels voor tafelmontage met behulp van de beugenschroeven aan de basis van de standaard. Bevestig de kabels voor tafelmontage met behulp van de schroeven voor tafelmontage. WAARSCHUWING Om te voorkomen dat de TV omvalt, moet de TV stevig worden vastgezet aan de vloer of wand zoals in de installatie-instructies aangegeven. [. . . ] Nederlands Sluit een USB-opslagapparaat, zoals een een USB-geheugenkaartlezer, aan op de TV en open het menu Smart Share om diverse multimediabestanden te kunnen gebruiken. OPMERKING Zorg bij gebruik van een USB-hub dat de hub is aangesloten op de USB-hubpoort USB IN 2. Als een USB-apparaat dat via een USB-hub is aangesloten niet wordt gedetecteerd, sluit u het apparaat direct aan op de USB-poort van de TV. Indien de module niet goed is geplaatst, kan dit schade veroorzaken aan de TV en de PCMCIA-kaartsleuf. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42LS575S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42LS575S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag