Gebruiksaanwijzing LG 42LS575S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42LS575S. Wij hopen dat dit LG 42LS575S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42LS575S te teleladen.


Mode d'emploi LG 42LS575S
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42LS575S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Berühren Sie nicht die Lüftungsöffnungen, wenn das TV-Gerät über längere Zeit läuft, da die Lüftungsöffnungen heiß werden können. Sorgen Sie dafür, dass die Kontaktstifte und die Steckdose frei von Staub sind. Wenn die folgenden Symptome auftreten, stellen Sie die Betrachtung von 3D-Inhalten ein, und erholen Sie sich so lange, bis die Symptome verklungen sind. Die Verwendung abgeänderter 3D-Brillen kann die Augen überlasten oder eine Bildverzerrung zur Folge haben. [. . . ] Voor het vervoeren van een grote TV zijn ten minste 2 mensen nodig. Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. aTTENTIE Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd. voordat u de TV verplaatst of optilt , koppelt u het netsnoer en alle kabels los. Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om beschadiging te voorkomen. Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. Wanneer u de TV oppakt, dient u de zijbeschermers te gebruiken voor de zijkanten van de TV. (afhankelijk van het model) Zijbeschermers NEDERLANDS DUT Houd de boven- en onderkant van de TV stevig vast. Let erop dat u de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker of het luidsprekerrooster. 18 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Op een tafelblad plaatsen 1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad. - Laat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm vanaf de muur voor een goede ventilatie. De TV aan een tafel bevestigen Bevestig de TV aan een tafel om te voorkomen dat deze voorover valt en beschadigd raakt of letsel veroorzaakt. Om de TV aan een tafel te bevestigen, steekt u de meegeleverde schroef in de achterkant van de tafelstandaard en draait u deze vast in de tafel. (Alleen 32/37/42LS57**, 32/42/47LM669*) 10 cm 10 cm m 10 c 10 cm (Alleen 32/37LM62**, 32LM64**, 32LM660*) 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. ATTENTIE Plaats de TV niet op of nabij warmtebronnen omdat hierdoor brand of andere schade kan ontstaan. nEDERLANDS DUT M4 x 8 2EA OPMERKING (Alleen 32/37LM62** , 32LM64** , 32LM660*) De TV aan een tafel bevestigen 1. Bevestig de kabels voor tafelmontage met behulp van de beugenschroeven aan de basis van de standaard. Bevestig de kabels voor tafelmontage met behulp van de schroeven voor tafelmontage. Nadat u de TV hebt bevestigd, plaatst u de tafel tegen een muur. Kinderen kunnen anders achter de TV komen en letsel oplopen. [. . . ] Deze functie is niet in alle landen beschikbaar. Indien de module niet goed is geplaatst, kan dit schade veroorzaken aan de TV en de PCMCIA-kaartsleuf. Dos auscultadores: 10 a 15 mW Tamanho da tomada para auscultadores: 0, 35 cm Nederlands U kunt het hoofdtelefoonsignaal vanaf de TV naar een extern apparaat zenden. Sluit het externe apparaat en de TV aan op de hoofdtelefoon, zoals aangegeven in de volgende afbeelding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42LS575S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42LS575S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag