Gebruiksaanwijzing LG 42LS3450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42LS3450. Wij hopen dat dit LG 42LS3450 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42LS3450 te teleladen.


LG 42LS3450 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (53239 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 42LS3450 (84303 ko)
   LG 42LS3450 (44492 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42LS3450

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING LED LCD-TV / LCD-TV Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. Com 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 3 LICENTIES VERKLARING OVER OPEN SOURCESOFTWARE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES INSTALLATIEPROCEDURE MONTEREN EN VOORBEREIDEN Uitpakken Onderdelen en knoppen De TV optillen en verplaatsen Op een tafelblad plaatsen Aan een muur monteren 4 10 10 10 14 15 16 18 19 20 AFSTANDSBEDIENING DE GEBRUIKSAANWIJZING GEBRUIKEN ONDERHOUD De TV schoonmaken - Scherm, frame, behuizing en standaard - Netsnoer 21 21 21 21 NEDERLANDS DUT WAARSCHUWING y y Als u een waarschuwingsbericht negeert, kan dit leiden tot ernstig letsel, ongevallen of overlijden. 21 PROBLEMEN OPLOSSEN ATTENTIE y y Negeren van dit soort berichten kan resulteren in persoonlijk letsel of beschadiging van het product. OPMERKING y y Opmerkingen verschaffen informatie over het product en geven aan hoe u het veilig kunt gebruiken. [. . . ] y y De TV kan in stand-bymodus worden geplaatst om het stroomverbruik te verminderen. Indien de TV langere tijd niet gebruikt zal worden, dient deze uitgeschakeld te worden om het energieverbruik te verlagen. Y y De verbruikte energie tijdens het gebruik kan aanzienlijk worden verminderd indien het helderheidsniveau van het beeld wordt verminderd. Als een van de accessoires ontbreekt, neem dan contact op met de winkelier bij wie u het product hebt gekocht. De afbeeldingen in deze handleiding kunnen verschillen van het werkelijke product en item. NEDERLANDS DUT ATTENTIE y y Gebruik alleen goedgekeurde items om de veiligheid en levensduur van het product te garanderen. Y y Eventuele beschadiging en letsel door gebruik van niet-goedgekeurde items wordt niet gedekt door de garantie. OPMERKING y y De items die bij uw product worden geleverd, kunnen verschillen afhankelijk van het model. Y y Productspecificaties kunnen of inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van doorgevoerde verbeteringen in het product. Y y Voor een optimale aansluiting moeten de HDMI-kabels en USB-apparaten een stekkerbehuizing hebben die minder dan 10 mm dik en 18 mm breed is. Om de TV aan een tafel te bevestigen, steekt u de meegeleverde schroef in de achterkant van de tafelstandaard en draait u deze vast in de tafel. 10 cm 10 cm m 10 c 10 cm 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. WAARSCHUWING y y Om te voorkomen dat de TV omvalt, moet de TV stevig worden vastgezet aan de vloer of wand zoals in de installatie-instructies aangegeven. De kijkhoek van de TV aanpassen (Alleen 32/42CS46**, 32/42LS340*) Draai de TV 20 graden naar links of rechts om de kijkhoek naar wens in te stellen. ATTENTIE y y Plaats de TV niet op of nabij warmtebronnen omdat hierdoor brand of andere schade kan ontstaan. NEDERLANDS DUT 20 20 ATTENTIE y y Pas op voor uw vingers als u de kijkhoek van het product aanpast. » » handen of vingers kunnen klem komen Uw te zitten, waardoor u letsel kunt oplopen. Als het product te ver wordt gekanteld, kan het vallen, waardoor schade of letsel kan worden veroorzaakt. MONTEREN EN VOORBEREIDEN 17 De TV aan een muur bevestigen (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. ) Het Kensington-veiligheidssysteem gebruiken (afhankelijk van het model) Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding. De aansluiting voor het Kensingtonveiligheidssysteem bevindt zich aan de achterkant van de TV. Voor meer informatie over de installatie en het gebruik hiervan raadpleegt u de handleiding die werd geleverd bij het Kensingtonveiligheidssysteem of gaat u naar http://www. [. . . ] 1 2 3 WAARSCHUWING yy Zorg ervoor dat u eerst DC-adapter aansluit op de TV voor u het netsnoer van de TV in een stopcontact steekt. ) Nederlands U kunt de digitale video- en audiosignalen vanaf een extern apparaat naar de TV zenden. Sluit het externe apparaat en de TV op elkaar aan met behulp van de HDMI-kabel, zoals aangegeven in de volgende afbeelding. OPMERKING yy Wij raden u aan de TV aan te sluiten door middel van een HDMI-verbinding voor de hoogste beeldkwaliteit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42LS3450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42LS3450 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag