Gebruiksaanwijzing LG 42LF7300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42LF7300. Wij hopen dat dit LG 42LF7300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42LF7300 te teleladen.


LG 42LF7300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (28650 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 42LF7300 (28509 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42LF7300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS LCD-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 32LF73 42LF73 32LH33 42LH33 Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze infor-matie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. Model: Serienummer: ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires met uw tv zijn meegeleverd. Neem contact op met de leverancier van uw tv als er een accessoire ontbreekt. De afbeeldingen kunnen afwijken van uw tv. AV MO DE PO W ER ENE RGY SAV ING AV MO DE LIS T PO W ER M UT E MO DE ENE RGY AV SAV ING Q. V IEW PO W ER LIST ENE RGY SAV ING ME NU M UTE Q. VI EW LIST Q. ME NU IN FO i RETU RN GU ID / EX IT E M UTE Q. VI EW MA RK FA V MEN U ACCESSOIRES Q. Owner's manual MEN U IN RETU RN FO i / EX IT Q. [. . . ] (Behalve bij de Gecodeerd-groep) InvOERlIjSt HDMI en AV1, 2 (SCART) kunnen worden herkend met een detectiepin en worden zodoende ingeschakeld wanneer een extern apparaat wordt ingeschakeld. Antenne AV AV2 AV3 Component (Alleen 32/42LF73**) HDMI4 HDMI3 HDMI2 HDMI RGB de toets Input gebruiken 1 1 2 OK Selecteer het ingangsignaal. · Door herhaaldelijk op INPUT te drukken, kunt u eenvoudig de aangesloten ingangsignalen bij langsgaan. TV KIJKEN / PROGRAMMA'S BEHEREN de toets mEnu gebruiken MENU Selecteer INGANGSIGNAAL. · Antenne of Kabel: selecteren wanneer u tv/DTV bekijkt. (Kabel is alleen beschikbaar wanneer Kabel is geselecteerd in Auto afstemmen. ) · AV, AV2, AV3: selecteren wanneer u de videorecorder of andere externe apparatuur wilt bekijken. · Component: selecteren wanneer u de dvdspeler of digitale settopbox wilt bekijken, afhankelijk van de aansluiting. · RGB: selecteren wanneer u de pc gebruikt, afhankelijk van de aansluiting. · HDMI, HDMI2, HDMI3, HDMI4 (alleen 32/42LF73**): selecteren wanneer u de dvdspeler, pc of digitale settopbox wilt bekijken, afhankelijk van de aansluiting. OK OK Selecteer het ingangsignaal. NL- tv KIjKEn / pROgRAmmA'S BEhEREn IngAngSlABEl Selecteer een label voor elk externe ingangsignaal. AV1 OPTIE Land Menutaal Taal voor audio Taal voor ondertiteling Slechthorend ( ) Ingangslabel Sleutel Vergrendel Demo Mode Verpl. OK OPTIE Land Menutaal Taal voor audio Taal voor ondertiteling Slechthorend ( ) Ingangslabel Sleutel Vergrendel Demo Mode AV2 Verpl. AV3 : Nederland Component : Nederlands RGB : Engels : Engels HDMI1 : Uit HDMI2 HDMI3 HDMI4 OK : Nederland : Nederlands : Nederlands : Nederlands : Uit : Uit : Uit Sluiten 1 2 3 4 NL- TV KIJKEN / PROGRAMMA'S BEHEREN MENU Selecteer OPTIE. OK Selecteer Ingangslabel. OK Selecteer de bron. Selecteer het label. · Druk op de toets MENU om terug te keren naar de normale tv-weergave. · Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige scherm. Av-mOduS Door herhaaldelijk op de toets AV MODE te drukken, kunt u de optimale instellingen voor beeld en geluid selecteren voor de op de externe ingangen aangesloten AV-apparaten. Uit Bioscoop Sport Game Als u de modus Bioscoop selecteert in de AV-modus, wordt de modus Bioscoop geselecteerd voor zowel de Beeldmodus als de Geluidsmodus, respectievelijk in het menu BEELD en het menu GELUID. Als u in de AV-modus Uit selecteert, worden de instellingen voor beeld en geluid gebruikt die u aanvankelijk hebt geselecteerd. multIFEEd *Deze functie is alleen in Duitsland beschikbaar. Wanneer u naar een multifeed-kanaal gaat, verschijnt het multifeed-pictogram in de programma-informatiebalk. U kunt uit allerlei verschillende camerahoeken kiezen en zo tijdens een sportuitzending de beelden vanuit verschillende camerastandpunten bekijken. Voor afzonderlijke wedstrijden en federale-leaguewedstrijden zijn verschillende opties beschikbaar. Multifeed Portal Motorsport TV KIJKEN / PROGRAMMA'S BEHEREN 1 ROOD 2 GROEN OK Geef de Multifeed-pop-up weer. Selecteer een gewenste optie. GEEL BLAUW NL-7 tv KIjKEn / pROgRAmmA'S BEhEREn InItIAlISEREn (Resetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen) Met deze functie worden alle instellingen geïnitialiseerd. Het is nuttig om het product te initialiseren wanneer u naar een andere stad of een ander land verhuist. Wanneer de fabrieksinstellingen zijn hersteld, moet u de initialisatie opnieuw starten. Aan is, moet u uw wachtwoord invoeren. OPTIE Taal voor audio Taal voor ondertiteling Slechthorend ( ) Ingangslabel Sleutel Vergrendel Demo Mode Modusinstelling Fabrieksinstelling Verpl. OK OPTIE Verpl. OK : Nederlands : Nederlands : Uit : Uit : Uit : Thuisgebruik : Nederlands Taal voor audio : Nederlands Taal voor ondertitelingAlle gebruikersinstellingen en : Uit Slechthorend ( ) kanaalinstellingen worden opnieuw ingesteld. Ingangslabel : Uit Sleutel Vergrendel Ja Nee : Uit Demo Mode : Thuisgebruik Modusinstelling Fabrieksinstelling NL-8 TV KIJKEN / PROGRAMMA'S BEHEREN 1 2 3 4 MENU Selecteer OPTIE. · Als u Aan hebt geselecteerd in het menu VERGRENDELLEN > Systeem vergrend. · Als u uw wachtwoord bent vergeten, voert u 7777 in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. OK Selecteer Fabrieksinstelling. OK Selecteer Ja. OK Begin het terugzetten naar de Fabrieksinstelling. · Druk op de toets MENU om terug te keren naar de normale tv-weergave. · Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige scherm. EEn uSB-AppARAAt gEBRuIKEn (AllEEn 32/42lF73**) U kunt de USB-functie niet gebruiken op de modellen 32/42LH33**. Wanneer u een uSB-apparaat aansluit Wanneer u een USB-apparaat aansluit, wordt dit pop-upmenu automatisch weergegeven. Het pop-upmenu wordt niet weergegeven wanneer OSD is geactiveerd, zoals het menu, de elektronische programmagids of schemalijst. Wanneer het pop-upmenu niet wordt weergegeven, kunt u in het USB-menu de optie Muzieklijst of Fotolijst selecteren. U kunt op het USB-apparaat geen nieuwe mappen toevoegen of bestaande mappen verwijderen. 1 Sluit het USB-apparaat aan op de aansluiting USB IN aan de zijkant van de tv. · Vaste USB-stations (HDD) worden niet ondersteund. · Deze tv ondersteunt JPEG- en MP3-bestanden. Wanneer u een USB-apparaat verwijdert USB-stick Selecteer de optie USB EJECT voordat u het USBapparaat verwijdert. 2 3 OK VIDEO L/MONO AUDIO R Selecteer FOTOLIJST of MUZIEKLIJST. 1 2 Q. [. . . ] - Controleer of er lokale interferentie is van bijvoorbeeld een elektrisch apparaat of gereedschap. - Het tv-station of kabelkanaal heeft problemen, stem af op een ander station. - Het signaal is zwak, pas de positie van de antenne aan voor de ontvangst van zwakkere stations. - Als de HDMI-kabel HDMI-versie 1. 3 niet ondersteunt, krijgt u mogelijk geen beeld of flikkert het. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42LF7300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42LF7300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag