Gebruiksaanwijzing LG 42LE7510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42LE7510. Wij hopen dat dit LG 42LE7510 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42LE7510 te teleladen.


Mode d'emploi LG 42LE7510
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 42LE7510 (15054 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42LE7510

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv / LED LCD TV / Plasma-tv Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. www. lg. com koop afzonderlijk Muur bevestigingsteun LSW100B of LSW100BG LSW200B of LSW200BG LSW400B of LSW400BG of DSW400B of DSW400BG LSW200BX of LSW200BXG (32LE4***, 32LE5***, 32LE7***, 32LD4***, 32LD6***, 32LD7***, 32LD8***) (37/42LE4***, 37/42/47LE5***, 37/42/47LE7***, 42/47LE8***, 37/42LD4***, 37/42/47LD6***, 42/47LD7***, 37/42LD8***, 42/47LX6***) (47LX9***) (55LE5***, 55LE7***, 55LE8***, 55LD6***, 55LX9***) PSW400B of PSW400BG of DSW400BG PSW600B of PSW600BG (50PK5**, 50PK7***, 50PK9***, 50PX9***) (60PK5**, 60PK7***, 60PK9***, 60PX9***) Optionele extra's kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd of aangepast om de kwaliteit te verbeteren. Neem contact op met uw dealer om deze items te kopen. Dit apparaat werkt alleen met een compatibele LED LCD-TV, LCD-TV of plasma-TV van LG. WLAN-adapter voor breedband-/ DLNA Draadloze mediabox AV1 AV2 COM RGB HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4 WIRELESS WIRELESS CONTROL OUT (behalve 32/37/42LD4***) (behalve 50/60PK950, 50/60PK950N, 50/60PK980, 50/60PK990, 50/60PX950N, 50/60PX980, 50/60PX990) HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC. INHOUD VOORBEREIDING LCD-tv-modellen : 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE75**, 32/37/42/47/55LE78**, 32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE8***, 42/47LX6*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1 LCD-tv-modellen : 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-15 LED LCD-TV-modellen: 47/55LX9*** . . . . . . . . . . . A-27 LCD-tv-modellen : 42/47LE73** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-36 Plasma-tv-modellen : 50/60PK5**, 50/60PK7***, 50/60PK9***, 50/60PX9*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-45 Beeldtest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 PRODUCT/SERVICE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . 53 NETWERKTEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 EENVOUDIGE HANDLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 PROGRAMMALIJST OPVRAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 INGANGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 INGANGSLABEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 DATA SERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 MHP-service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 SIMPLINK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 AV MODE (AUDIO-VIDEOMODUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Initialiseren (De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 INHOUD AANSLUITINGEN EN SETUP AANSLUITING ANTENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Aansluiting met een componentkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 MET EEN HDMI-KABEL AANSLUITEN . . . . . . . . . . . . . 3 Als u voor de verbinding een HDMI-naar-DVIkabel gebruikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Aansluiting met een scartkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 USB AANSLUITEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Aansluiten met een RF-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Aansluiting met een RCA-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Aansluiting met een 15-pins D-sub-kabel . . . . . . . . . . . 8 DE CI-MODULE PLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 HOOFDTELEFOON INSTELLINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . 9 DIGITALE AUDIO-UITVOER INSTELLEN. . . . . . . . 10 EXTERNE APPARATUUR VOOR DRAADLOZE VERBINDINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ondersteunde beeldschermresolutie . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Scherminstelling voor pc-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Netwerkinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 NETCAST Juridische kennisgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Netcast-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 YOUTUBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 AccuWeather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Picasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 BLUETOOTH GEBRUIKEN Bluetooth? [. . . ] LG ELECTRONICS WIJST ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT INHOUD EN SERVICES, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ GEÏMPLICEERD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID OP RECHTEN VAN DERDEN, UITDRUKKELIJK AF. LG GARANDEERT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID, WETTELIJKHEID OF VOLLEDIGHEID VAN VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR GEMAAKTE INHOUD OF SERVICES NIET EN GARANDEERT NIET DAT HET APPARAAT OF SERVICES AAN UW VEREISTEN VOLDOEN, OF DAT WERKING VAN HET APPARAAT OF SERVICES ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, ZAL LG AANSPRAKELIJK ZIJN, UIT HOOFDE VAN CONTRACT OF BEHANDELING, VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT INFORMATIE OPGENOMEN IN OF DOOR U OF DERDEN GEBRUIKTE INHOUD OF SERVICES, ZELFS INDIEN LG OP DE HOOGTE WAS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Services van derden kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, opgeschort, verwijderd, beëindigd of onderbroken en de toegang kan worden beëindigd, en LG doet geen verklaring en geeft geen garantie dat inhoud of services gedurende een bepaalde periode beschikbaar zullen blijven. Inhoud en services worden door derden overgebracht via netwerken en overdrachtsfaciliteiten waarover LG geen controle heeft. LG kan in alle gevallen en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid limieten stellen aan het gebruik van of toegang tot bepaalde services of inhoud. LG wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor wijzigingen in of niet meer toegankelijke, verwijderde of opgeschorte via dit apparaat beschikbaar gestelde inhoud of services af. LG is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot de inhoud en services. Vragen of verzoeken om service met betrekking tot de inhoud of services dienen rechtstreeks bij de respectieve aanbieders van de inhoud en services worden ingediend. NETCAST 69 NETCAST Netcast-menu Deze services worden verleend door een aparte contentprovider. Bezoek de website van de contentprovider voor specifieke informatie over hun services. (Let op: bepaalde inhoud wordt wellicht niet geleverd afhankelijk van de contentprovider). De NetCast-menubron kan per land verschillen. Accu YouTube Weather 70 NETCAST Picasa 1 2 Selecteer de menuoptie NETCAST. Geniet van AccuWeather, Picasa of YouTube. OPMERKINGEN De lijst met video's die op de tv zijn opgezocht kan afwijken van de lijst die met een webbrowser op een pc is opgezocht. De instellingen van deze tv hebben geen effect op de afspeelkwaliteit van YouTube. Het afspelen van video's kan worden gepauzeerd of gestopt, of de videogegevens kunnen in een buffer worden opgeslagen; de mogelijkheden zijn vaak afhankelijk van uw breedbandsnelheid. Wij raden een minimale verbindingssnelheid van 1, 5 Mbps aan. Voor de beste afspeelkwaliteit is een verbindingssnelheid van 4, 0 Mbps vereist. Soms kan uw breedbandsnelheid variëren op basis van de netwerkomstandigheden van uw internetprovider. Neem contact op met uw internetprovider als u problemen hebt om een snelle verbinding in stand te houden die betrouwbaar is of wanneer u de verbindingssnelheid wilt verhogen. Veel internetproviders bieden verschillende opties voor breedbandsnelheid aan. Ga voor de handleiding van de contentprovider naar http://www. lg. com. Klik voor de activeringsmethode van Orange of maxdome op Orange, maxdome in de cd-handleiding (alleen in het Frans en Duits). Voor services waarbij u zich dient aan te melden, gaat u via de pc naar de desbetreffende service op de website en meldt u zich aan via de TV om van allerlei extra functies te profiteren. [. . . ] Transmissie [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Structuur MSB 0 0 0 0 0 0 0 LSB 0 Externe ingang Ingangnummer 23. Regel ing achtergrondverlichting (Commando: m g) (Alleen bij lcd-tv/LED LCD TV) Voor de regeling van de achtergrondverlichting. Transmissie [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data : data Min: 00 tot Max: 64 Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Externe ingang 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Data DTV Analogue AV Component RGB HDMI Ingangnummer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 Data Ingang1 Ingang2 Ingang3 Ingang4 Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 208 BIJLAGE Open bron software melding De volgende uitvoerbare GPL-bestanden en LGPL-, MPL-bibliotheken die in dit product worden gebruikt zijn onderhevig aan de GPL2. 0/LGPL2. 1/MPL1. 1-licentieovereenkomsten: UITVOERBARE GPL-BESTANDEN: Linux kernel 2. 6, busybox, e2fsprogs, jfsutils, lzo, msdl-1. 1, mtd-utils, ntpclient, procps LGPL-BIBLIOTHEKEN: Atk, cairo, directFB, ffmpeg, glib, GnuTLS, gtk+, iconv, libintl, libgcrypt, libgpg-error, libsoup, libusb, pango, uClibc, webkit MPL-BIBLIOTHEKEN: Nanox, spidermonkey LG Electronics levert u broncode op een cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke distributie dekt, zoals de kosten voor media, verzend- en bezorgkosten, wanneer u een e-mail stuurt naar LG Electronics: opensource@lge. com Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de datum van levering van dit product door LG Electronics. U kunt een kopie ontvangen van de GPL-, LGPL-, MPL-licenties op de cd-rom die bij dit product wordt geleverd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42LE7510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42LE7510 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag