Gebruiksaanwijzing LG 42LC2R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42LC2R. Wij hopen dat dit LG 42LC2R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42LC2R te teleladen.


Mode d'emploi LG 42LC2R
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 42LC2R (16995 ko)
   LG 42LC2R (8690 ko)
   LG 42LC2R ANNEXE 229 (3216 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42LC2R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS LCD-tv Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 37LC2R* 42LC2R* 37LC25R* 42LC25R* 37LC3R* 42LC3R* 32LB2R* 37LB2R* 42LB2R* 47LB2R* Plasma-tv-modellen 42PC1R* 42PC3R* 50PC1R* ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS Lees de bijgevoegde Information Manual (informatiehandleiding) voordat u deze handleiding leest en uw apparaat bedient. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. NEDERLANDS ÏÏËÓÈο ACCESSORIES ACCESSORIES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. INPUT TV INPUT POWER TV DVD ARC TEXT PIP PR- VCR PIP PIP PR+ SIZE SWAP POSTION PIP INPUT LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK Owner's Manual Q. VIEW VOL PR MUTE 1 4 7 2 5 8 0 ? 3 6 9 FAV * TIME REVEAL INDEX Gebruikershandleiding batterijen Afstandsbediening Netsnoer Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. (optie) V o o r 4 2 / 5 0 P C 1 R* , 4 2 P C 3 R* 2 muurhaakjes 2 oogbouten 2 bouten voor steunmontage zie pagina 12 Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. V o o r 3 7 / 4 2 L C 2 R* , 3 7 / 4 2 L C 2 5 R* , 3 7 / 4 2 L C 3 R* , 3 2 / 3 7 / 4 2 / 4 7 L B 2 R* 2 tv-beugels 2 muurhaakjes Kabelhouder Bundel de kabels met behulp van de kabelhouder. 2 bouten 3 7 / 4 2 L C 3 R* 37/42LC2R* , 37/42LC25R* , 32/37/42/4 7 L B 2 R * Kabelmanager Kabelmanager 1 INHOUD ACCESSORIES . . 1 SPECIALE FUNCTIES Teletekst In-/uitschakelen . [. . . ] Selecteer het te kopiëen programma met de toetsen D / E / F / G. Alle volgende programma's schuiven één positie op naar onder. Auto programma Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. 1 Auto programma Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. G Een programma verplaatsen 1. Selecteer het te verplaatsen programma met de toetsen D / E / F / G. Verplaats het programma naar het gewenste programmanummer met de toetsen D / E / F / G. Druk nogmaals op de GELE toets om de functie te annuleren. A A Een programmanummer overslaan 1. Selecteer het programma dat moet worden overgeslagen met de toetsen D / E / F / G. Druk nogmaals op de BLAUWE toets om de functie te annuleren. Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met de toetsen D / E tijdens de normale TV-bediening. Om het overgeslagen programma te selecteren, moet u het programmanummer rechtstreeks invoeren met de NUMMERtoetsen of het selecteren in het menu programma's bewerken of in de programmatabel. Instellen 2 Prog. bewerking 0 1 2 3 4 C 02 C 04 C 05 C 06 S 14 Copieren Overslaan 5 6 7 8 9 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 40 TV-MENU Wissen Verplaatsen Menu Prev. 3 4 Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. FAVORIET PROGRAMMA Met deze functie selecteert u rechtstreeks uw favoriete programma's. F Druk meerdere malen op de toets pro-F A V om de opgeslagen favoriete programma's te selecteren. LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK Q. VIEW VOL PR MUTE 1 4 2 5 8 10 3 6 9 FAV 1 2 3 4 5 6 7 Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / om het KANAAL -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Favoriete programma te selecteren. Druk op de toetsen D / E E E 7 om * Auto programma Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. om - - - - - - - - te selecteren. Selecteer de gewenste zender met de knop F / G of met de cijfertoetsen. Elk nummer onder de 10 wordt voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld '05' voor 5. Om een ander programma op te slaan, herhaalt u stappen 4 tot 5. U kunt maximaal 8 programma's opslaan. Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. 1 Auto programma Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. G - - - - - - - - TV-MENU 2 ~ 5 41 TV-MENU Tv-stations instellen PROGRAMMALIJST OPVRAGEN LIST MENU I/II SLEEP U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven. EXIT OK Q. VIEW A De programmatabel weergeven Druk op de LIST-toets om het menu Programmatabel weer te geven. De programmatabel verschijnt op het scherm. [. . . ] PIP-positie (Commando2:q) Hiermee selecteert u een subbeeldpositie voor PIP. U kunt de subbeeldpositie ook regelen met de knop POSI-TION op de afstandsbediening of in het menu PIP/DW. Transmissie [k][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 0: Rechtsonder in het scherm Data 1: Linksonder in het scherm Data 2: Linksboven in het scherm Data 3: Rechtsboven in het scherm Acknowledgement [q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] Acknowledgement [$][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 5 BIJLAGE 20. Afwijkende status (Commando2:z) Hiermee herkent u een afwijkende status. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42LC2R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42LC2R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag