Gebruiksaanwijzing LG 37LG6000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 37LG6000. Wij hopen dat dit LG 37LG6000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 37LG6000 te teleladen.


Mode d'emploi LG 37LG6000
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 37LG6000 (10668 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 37LG6000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS LCD-tv Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 3 2 L G 6 0* * 3 7 L G 6 0* * 4 2 L G 6 0* * 4 2 L G 6 1* * 4 7 L G 6 0* * Plasma-tv-modellen 3 2 P G 6 0* * 4 2 P G 6 0* * 5 0 P G 6 0* * 5 0 P G 7 0* * 6 0 P G 7 0* * 50PG40** Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. ACCESSOIRES Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding. Gebruikershandleiding batterijen Netsnoer Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. Afstandsbediening Veeg vlekken voorzichtig af. [. . . ] Audio-out omschakelen U kunt de audio-out eenvoudig omschakelen. Sync Power ingeschakeld Wanneer u het aangesloten apparaat afspeelt, wordt de tv automatisch ingeschakeld. * Deze functie is niet beschikbaar voor apparaten die met een HDMI-kabel op de tv zijn aangesloten maar geen ondersteuning bieden voor Simplink BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING SIMPLINK-menu Druk op de knop 1 en vervolgens op de knop OK om de gewenste SIMPLINK-bron te selecteren. T v k i j k e n : Naar het vorige tv-kanaal ongeacht de huidige modus. D I S C a f s p e l e n : Aangesloten schijven selecteren en weergeven. Wanneer er meerdere schijven zijn aangesloten, verschijnen de titels van alle schijven onder in het scherm. V C R a f s p e l e n : De aangesloten videorecorder bedienen. H D D - o p n a m e s a f s p e l e n : Opnames van de vaste schijf afspelen en bedienen. Audio-out naar thuisbioscoop/Audio-out n a a r t v : Selecteer Home theatre (thuisbioscoop) of TV speaker (tv-luidspreker) voor Audio-out. 1 2 2 Geselecteerd apparaat Er is geen apparaat aangesloten (grijs gekleurd) Er is een apparaat aangesloten (fel gekleurd) 3 4 3 4 5 5 · Thuistheater: Één tegelijkertijd ondersteund. · DVD, Recorder: Tot drie tegelijkertijd ondersteund · VCR: Één tegelijkertijd ondersteund. 53 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING INPUT LABEL (INGANGSLABEL) Selecteert een label voor elke inputbron. AV1 OPTIE Menutaal Taal voor audio Ver. OK OPTIE Menutaal Taal voor audio Ver. AV2 OK : Nederlands : Nederlands ) : Uit : Nederland : Aan : Uit E Taal voor ondertiteling : Nederlands Slechthorend( Land Ingangslabel SIMPLINK Sleutel vergendel : Nederlands AV3 : Nederlands Component Taal voor ondertiteling : Nederlands RGB : Uit Slechthorend( ) HDMI1 Land : Nederland Ingangslabel SIMPLINK Sleutel vergendel E 54 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING HDMI2 : Aan : Uit HDMI3 HDMI4 Sluiten (Behalve 50PG40**) 1 MENU 2 OK OPTIE selecteren. Ingangslabel selecteren. 3 OK De bron selecteren. 4 Het label selecteren. · Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld. · Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm. AV MODE (AUDIO-VIDEOMODUS) Wanneer u audio-video-apparaten op een externe ingang aansluit kunt u de optimale beeld- en geluidsweergave selecteren. BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Uit Bioscoop Game Sport 1AV MODE 2 OK Druk enige malen achtereen op de knop AV MODE (Audio-videomodus) om de gewenste bron te kiezen. · Als u in de audio-videomodus de optie Cinema Mode kiest, wordt Cinema Mode zowel in het menu PICTURE (Beeld) als AUDIO (Geluid) voor de beeld- en geluidsinstellingen geselecteerd. · Als u in de audio-videomodus "Off" (Uit) selecteert, worden de oorspronkelijke instellingen voor beeld en geluid geselecteerd. 55 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN G Het is niet mogelijk om de USB functie te gebruiken bij de modellen 50PG40**. Bij het aansluiten van het USB toestel Indien u een USB toestel aansluit, wordt dit scherm automatisch getoond. In een USB toestel kunt u geen nieuwe map toevoegen of bestaande mappen verwijderen. 1 Sluit het USB toestel aan op de U S B IN contactpunten aan de zijkant van de TV. · Deze functie ondersteunt geen USB HDD. · Deze tv ondersteunt jpeg en mp3. Een usb-apparaat ontkoppelen USB memory stick Selecteer het menu USB EJECT voordat u het usbapparaat ontkoppelt. 2 1Q. MENU PHOTO LIST (Fotolijst) of MUSIC LIST (Muzieklijst) selecteren. USB Eject selecteren. 56 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN 2 OK Fotolijst MUZIEKLIJST 3 OK Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van het USB toestel Alleen een USB opslagtoestel is herkenbaar. Indien het USB opslagtoestel aangesloten wordt via een USB hub, is het toestel niet herkenbaar. G Een USB opslagtoestel dat gebruik maakt van een automatisch herkenningsprogramma wordt misschien niet herkend. G Een USB opslagtoestel dat gebruik maakt van zijn eigen driver wordt misschien niet herkend. G De herkenningssnelheid van een USB opslagtoestel kan verschillen per toestel. G Schakel de TV niet uit, of trek het USB toestel niet uit indien het aangesloten USB opslagtoestel actief is. Indien een toestel plotseling verwijderd of uitgetrokken wordt, kunnen de opgeslagen bestanden of het USB opslagtoestel beschadigd raken. G Koppel het USB opslagtoestel dat aangesloten is op de PC niet los. Het toestel kan ervoor zorgen dat het product niet goed werkt, of niet wordt afgespeeld. [. . . ] Selecteer OSD (Commando: k l) G Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij Transmissie [k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr] Gegevens FF:Lezen Ack [z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Data 00: Normaal (Voeding aan en signaal aanwezig) 01: Geen signaal (Voeding aan) 02: Schakel de tv uit via de afstandsbediening 03: Schakel de tv uit via de functie Sleep timer 04: Schakel de tv uit via RS-232-functie 05: 5V uit 06: Wisselstroom uit 07: Schakel de tv uit via de functie Fan Alarm (Ventilatoralarm) bediening op afstand. Transmissie [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : OSD uit Ack 01 : OSD aan [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 12. Vergrendelingsmodus afstandsbediening (Commando: k m) G Hiermee vergrendelt u de afstandsbediening en de bediening op het voorpaneel van de tv. 08: Schakel de tv uit via de functie Off time (Tijd uit) 09: Schakel de tv uit via de functie Auto Sleep (Automatische slaapstand) a: Tv uitschakelen met AV-board detect. *Deze functie is "alleen-lezen". Transmissie [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : Vergrendeling uit Ack 01 : Vergrendeling aan 16. ISM-methode (Alleen bij plasma-tv) (Commando: j p) G Hiermee regelt u de ISM-methode. U kunt de ISM-methode [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] * Gebruik deze modus als u geen afstandsbediening gebruikt. Wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald, wordt de externe bedieningsvergrendeling vrijgegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 37LG6000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 37LG6000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag