Gebruiksaanwijzing LG 37LF65-ZC.AEC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 37LF65-ZC.AEC. Wij hopen dat dit LG 37LF65-ZC.AEC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 37LF65-ZC.AEC te teleladen.


Mode d'emploi LG 37LF65-ZC.AEC
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 37LF65-ZC.AEC (7388 ko)
   LG 37LF65-ZC.AEC (7388 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 37LF65-ZC.AEC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS LCD-tv Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 3 7 L F 6* 3 7 L Y 9* 4 2 L F 6* 4 2 L Y 9* 4 7 L F 6* 4 7 L Y 9* 5 2 L F 6* 5 2 L Y 9* 37LF7* 42LF7* Plasma-tv-modellen 5 0 P F 9* 6 0 P F 9* Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. Owner's Manual Owner's manual ACCESSOIRES Gebruikershandleiding D/ A PO TV GU IDE Netsnoer IN PU D/A T IN PU T Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. [. . . ] bewerking Opslag G 1 BG V/UHF 1 Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam C 5 6 Druk op de knop E om v (Band) te selecteren. Druk op de knop F of G om V/UHF of Kabel te selecteren, zoals van toepassing. Druk op de toetsen E om Kanaal te selecteren. U kunt het gewenste zendernummer selecteren met de knop F of G of met de cijfertoetsen. Selecteer, indien mogelijk, het zendernummer rechtstreeks met de cijfertoetsen. 01 2345 6789 7 8 9 10 50 Druk op de toetsenE om Zoeken te selecteren. Druk op de F of G-toets om het zoeken te starten. Wanneer er een station wordt ge Druk op de O K -toets om de zender op te slaan. Herhaal stappen 3 t/m 8 om een andere zender op te slaan. Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. GUIDE INFO i SLEEP BACK SUBTITLE TV/RAD IO FIJNAFSTEMMING (IN ANALOGE MODUS) Normaliter is fijnafstemming alleen noodzakelijk bij een slechte ontvangst. I/II RATIO PICTURE SOUND BACK MENU TEXT MENU INFO i GUIDE EXIT EXIT OK OK FAV 1 2 3 4 5 6 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E om het SETUP -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of om Handm. afstemmen te selecteren. E VOL PR VOL MUTE Q. VIEW PR MUTE 1 2 3 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om Fijn te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen F of G-toets om een zo goed mogelijk beeld en geluid te krijgen. Druk op de O K-toets om de zender op te slaan. Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. Verpl. SETUPO Auto afstemmen BEELDO Handm. bewerking TIJDO OPTIEO SCHERMO BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING MENU Vor. 1 NAAM AAN ZENDER TOEWIJZEN (IN ANALOGE MODUS) U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen. Auto afstemmen Handm. bewerking Opslag G 1 BG V/UHF 1 FG Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam C 01 Opslaan 1 2 3 4 5 6 7 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E om het SETUP -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om Handm. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om Naam te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E. U kunt de letters A tot en met Z, de getallen 0 tot en met 9, +/ - en spaties gebruiken. Druk op de knop F of G om de positie te selecteren, kies het tweede teken, enzovoort. Druk op de OK-toets om de zender op te slaan. [. . . ] Scherpte (Commando2:k) G Om de scherpte van het scherm aan te passen. Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 0: Koel 1: Medium 2: Warm 3: Gebruiker Ack [u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 1 6 . Roodafstelling (Commando2:v) G Hiermee stelt u rood af in de kleurtemperatuur. U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 0 ~ Max : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina109. Ack [k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 1 2 . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 37LF65-ZC.AEC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 37LF65-ZC.AEC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag