Gebruiksaanwijzing LG 37LD420

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 37LD420. Wij hopen dat dit LG 37LD420 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 37LD420 te teleladen.


Mode d'emploi LG 37LD420
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 37LD420 (12865 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 37LD420

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv / LED LCD TV Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. www. lg. com koop afzonderlijk Muur bevestigingsteun LSW100B of LSW100BG LSW200B of LSW200BG LSW400B of LSW400BG of DSW400B of DSW400BG Optionele extra's kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd of aangepast om de kwaliteit te verbeteren. Neem contact op met uw dealer om deze items te kopen. Dit apparaat werkt alleen met een compatibele LED LCD-TV of LCD-TV van LG. (19/22/26/32LD3***, 32LD4***, 32LD5***, 19/22/26/32LE3***, 32LE4***, 22/26LE5***, 32LE5***) (37/42/47LD4***, 42/46LD5***, 37/42LE4***, 37/42/47LE5***) Draadloze mediabox (52/60LD5***, 55LE5***) (32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***) HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC. INHOUD VOORBEREIDING LCD-tv-modellen : 19/22/26/32LD35**, 19/22/26/32LD34** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1 LCD-tv-modellen : 32/37/42/47LD4***, 26/32LD32**, 26/32LD33** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-14 LCD-tv-modellen : 32/42/46/52/60LD5*** . . . . . A-24 LCD-tv-modellen : 19/22/26/32LE3***, 32/37/ 42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5*** . . . . . . . . . [. . . ] Indien de invoerbron is verbonden m et de andere via de INPUT knop van de afstandsbediening of anders, stopt het apparaat dat functioneert met de SIMPLINK. 47 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING SIMPLINK -functies Afspelen Door het indrukken van de knoppen , OK, , , l l, en kunt u de aangesloten audio-videoapparaten aansturen. Direct afspelen Nadat u de av-apparatuur op het toestel hebt aangesloten, kunt u de apparatuur direct bedienen en media afspelen zonder dat u nog iets hoeft in te stellen. Av-apparatuur selecteren U kunt een av-apparaat selecteren waarmee u wilt afspelen. Alle apparatuur uitschakelen Alle aangesloten apparaten worden uitgeschakeld wanneer u de tv uitschakelt. Audio-out omschakelen U kunt de audio-out eenvoudig omschakelen. Sync Power ingeschakeld Indien de apparatuur met Simplink functie op de aangesloten HDMI terminal start met afspelen, zal de tv automatisch wijzigen naar de ingeschakelde modus. * Deze functie is niet beschikbaar voor apparaten die met een HDMI-kabel op de tv zijn aangesloten maar geen ondersteuning bieden voor Simplink Opmerking: om SIMPLINK te gebruiken, moet u een High Speed HDMI-kabel met *CEC-functie gebruiken. (*CEC: Consumer Electronics Control (Consumenten Elektronica Controle). 48 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING SIMPLINK-menu Druk op de knop 1 en vervolgens op de knop OK om de gewenste SIMPLINK-bron te selecteren. 2 3 4 5 Tv kijken : Naar het vorige tv-kanaal ongeacht de huidige modus. DISC afspelen : Aangesloten schijven selecteren en weergeven. Wanneer meerdere disks beschikbaar zijn, wordt het apparaattype van de disks onderaan het scherm weergegeven. VCR afspelen : De aangesloten videorecorder bedienen. HDD-opnames afspelen : Opnames van de vaste schijf afspelen en bedienen. Audio-out naar thuisbioscoop/Audio-out naar tv: Selecteer Home theatre (thuisbioscoop) of TV speaker (tv-luidspreker) voor Audio-out. OK Exit 1 2 3 4 5 Aan TV SCHIJF VCR VCR recorder HDD Speaker TV Speaker Geselecteerd apparaat Er is geen apparaat aangesloten (grijs gekleurd) Er is een apparaat aangesloten (fel gekleurd) BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING · Thuistheater: Één tegelijkertijd ondersteund. · DVD, Recorder: Tot één (alleen 19/22LD3***), twee (alleen 26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5***), drie (alleen 32/42/46/52/60LD5***, 26LE3***, 26LE5***), vier (alleen 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5****) apparaten worden gelijktijdig ondersteund. · VCR: Één tegelijkertijd ondersteund. 49 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING AV MODE (AUDIO-VIDEOMODUS) Wanneer u audio-video-apparaten op een externe ingang aansluit kunt u de optimale beeld- en geluidsweergave selecteren. Uit Bioscoop Sport Game Uitschakelen van de AV MODUS. Optimaliseren van video en audio voor het kijken naar films. Optimaliseren van video en audio voor het kijken naar sportevenementen. Optimaliseren van video en audio voor het spelen van spellen. 50 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Uit Bioscoop Game Sport 1AV MODE 2 Druk enige malen achtereen op de knop AV MODE (Audio-videomodus) om de gewenste bron te kiezen. · Als u in de audio-videomodus de optie Cinema Mode kiest, wordt Cinema Mode zowel in het menu BEELD als GELUID voor de beeld- en geluidsinstellingen geselecteerd. · Als u in de audio-videomodus "Uit" selecteert, worden de oorspronkelijke instellingen voor beeld en geluid geselecteerd. · Als u een videogame speelt op de PlayStation of Xbox, wordt het aanbevolen de Game modus te gebruiken. · Wanneer de Game-modus is ingesteld, worden de functies die met beeldkwaliteit samenhangen geoptimaliseerd tijdens het spelen van games. Initialiseren (De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen) Deze functie initialiseert alle instellingen. [. . . ] Regel ing achtergrondverlichting (Commando: m g) Voor de regeling van de achtergrondverlichting. Transmissie [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data : data Min: 00 tot Max: 64 Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Externe ingang 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Data DTV Analogue AV Component RGB HDMI Ingangnummer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 Data Ingang1 Ingang2 Ingang3 Ingang4 Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] BIJLAGE 155 BIJLAGE OPEN BRON SOFTWARE MELDING De volgende uitvoerbare GPL-bestanden en LGPL/MPL-bibliotheken die in dit product zijn toegepast zijn onderworpen aan de licentieovereenkomsten van GPL2. 0, LGPL2 en1/MPL1. 1. UITVOERBARE GPL-BESTANDEN: · Linux kernel 2. 6, busybox, e2fsprogs, gdbserver, jfsutils, mtd-utils, procps, u-boot, udhcpc LGPL-PROGRAMMABIBLIOTHEKEN: · directFB, glibc, gconv MPL BIBLIOTHEKEN: · Nanox LG Electronics is bereid op cd-rom broncode aan u te leveren tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van het medium, de verzending en de verwerking. Een desbetreffend verzoek kunt u per e-mail richten aan: opensource@lge. com Dit aanbod geldt gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van levering van dit product door LG Electronics. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 37LD420

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 37LD420 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag