Gebruiksaanwijzing LG 37LC51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 37LC51. Wij hopen dat dit LG 37LC51 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 37LC51 te teleladen.


Mode d'emploi LG 37LC51
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 37LC51 (3417 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 37LC51

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS LCD-tv Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 26LC4* 26LC5* 32LC4* 32LC5* 37LC4* 37LC5* 42LC4* 42LC5* 26LC3* Plasma-tv-modellen 42PC5* 42PC5RV* 50PC5* Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. ACCESSOIRES ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. INPU AR TE PI P PR PI P IN PU TV T T PO W C ER TV XT PIP PR + DV D SIZ E PIP VC POSTI ON INP UT R EX IT LI ST M EN U I/I I OK SL EE P VO L Q. V IEW 1 4 7 5 8 0 E RE ? MU TE PR 2 3 6 9 FAV * TI M VE AL INDE X Gebruikershandleiding batterijen Afstandsbediening Netsnoer Plasma-tv-modellen Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. 2 muurhaakjes 2 oogbouten Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. [. . . ] Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. DE F G OK MENU 34567 8 9 10 1 12 1 37 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING FIJNAFSTEMMING Normaliter is fijnafstemming alleen noodzakelijk bij een slechte ontvangst. LIST EXIT MENU Q. VIEW * OK 1 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D / om het Setup -menu te selecteren. E FAV VOL PR MUTE 1 4 2 5 8 3 6 9 2 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Handm. afstemmen te selecteren. E om Setup 7 3 4 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Fijn te selecteren. E om Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen F / G-toets om een zo goed mogelijk beeld en geluid te krijgen. DE F G OK MENU 1 Setup 5 6 Druk op de O K-toets om de zender op te slaan. Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma G Instellen Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. DE F G OK MENU 2 Handm. afstemmen Storage Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam G F /G DE F G OK MENU 345 38 NAAM AAN ZENDER TOEWIJZEN U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen. LIST EXIT MENU Q. VIEW * OK 1 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D / om het Setup -menu te selecteren. E FAV VOL PR MUTE 1 2 5 8 3 6 9 2 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Handm. afstemmen te selecteren. E om Setup 4 7 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING 3 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Naam te selecteren. E om Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma 4 Druk op de G-toets. U kan een spatie, +, -, cijfers van 0 t/m 9 en letters van A tot Z invoeren. Setup DE F G OK MENU 1 5 Druk op de knop om de positie te selecteren, kies het tweede teken, enzovoort. F /G Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma G Instellen 6 7 Druk op de OK-toets om de zender op te slaan. DE F G OK MENU Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. 2 Handm. afstemmen Storage Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam G C 05 DE F G OK MENU 3456 39 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING PROGRAMMA BEWERKEN Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan. U kan ook zenders naar andere programmanummers verplaatsen of lege zenderinformatie invoegen op het geselecteerde programmanummer. LIST EXIT MENU Q. VIEW * OK 1 2 3 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D / om het Setup -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Programma bewerking te selecteren. E E om FAV VOL PR Druk op de G-toets om het menu Programma bewerking weer te geven. A MUTE 1 4 7 2 5 8 3 6 9 Een programma wissenë 1. Selecteer het te wissen programma met de toetsen D / E / F / G. Het geselecteerde programma wordt gewist en alle volgende programma's schuiven één positie op naar boven. Setup Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma A E e n p r o g r a m m a k o p i ë e n. Selecteer het te kopiëen programma met de toetsen D / E / F / G. Alle volgende programma's schuiven één positie op naar onder. Setup Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Programma bewerking Favoriete programma DE F G OK MENU A Een programma verplaatsen 1. Selecteer het te verplaatsen programma met de toetsen D / E / F / G. Verplaats het programma naar het gewenste programmanummer met de toetsen D / E / F / G. Druk nogmaals op de GELE toets om de functie te annuleren. 1 G Instellen A Een programmanummer overslaan 1. Selecteer het programma dat moet worden overgeslagen met de toetsen D / E / F / G. [. . . ] Verticale balk of s t r e e p o p a c h t e rgrond, horizontale ruis en onjuiste positie S c h e r m k l e u r i s i n s t abiel of bestaat uit een enkele kleur Wijzig de resolutie, horizontale frequentie of verticale frequentie. I Controleer de ingangsbron. I I Gebruik de automatische configuratie of wijzig de klok, fase of H/V-positie. Controleer de signaalkabel. I Installeer de pc-videokaart opnieuw. I BIJLAGE 75 BIJLAGE ONDERHOUD Vroegtijdige storingen kunnen worden voorkomen. Uw nieuwe tv gaat langer mee als u deze voorzichtig en regelmatig reinigt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 37LC51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 37LC51 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag