Gebruiksaanwijzing LG 37LC2RA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 37LC2RA. Wij hopen dat dit LG 37LC2RA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 37LC2RA te teleladen.


LG 37LC2RA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2730 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 37LC2RA (2516 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 37LC2RA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS LCD-tv Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 37LC2R* 42LC2R* 37LC25R* 42LC25R* 37LC3R* 42LC3R* 32LB2R* 37LB2R* 42LB2R* 47LB2R* Plasma-tv-modellen 42PC1R* 42PC3R* 50PC1R* ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS Lees de bijgevoegde Information Manual (informatiehandleiding) voordat u deze handleiding leest en uw apparaat bedient. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. NEDERLANDS ÏÏËÓÈο ACCESSORIES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. ACCESSORIES Owner's Manual Owner's manual INPUT TV INPUT POWER TV DVD Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. Gebruikershandleiding ARC TEXT PIP PR- VCR PIP PIP PR+ SIZE SWAP POSTION PIP INPUT (optie) LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK Q. VIEW VOL PR MUTE 1 4 7 2 5 8 0 ? 3 6 9 FAV * TIME REVEAL INDEX batterijen Afstandsbediening Netsnoer * Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. Als u dit te ruw doet, kan de behuizing krassen of verkleur en. V o o r 4 2 / 5 0 P C 1 R* , 4 2 P C 3 R* 2 muurhaakjes 2 oogbouten 2 bouten voor steunmontage zie pagina 12 Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. V o o r 3 7 / 4 2 L C 2 R* , 3 7 / 4 2 L C 2 5 R* , 3 7 / 4 2 L C 3 R* , 3 2 / 3 7 / 4 2 / 4 7 L B 2 R* 2 tv-beugels 2 muurhaakjes Kabelhouder Bundel de kabels met behulp van de kabelhouder. 2 bouten 3 7 / 4 2 L C 3 R* 37/42LC2R* , 37/42LC25R* , 32/37/42/4 7 L B 2 R * Kabelmanager Kabelmanager 1 INHOUD ACCESSORIES . [. . . ] Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Fijn te selecteren. E E om Auto programma Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. E om Druk op de F / G-toets om een zo goed mogelijk beeld en geluid te krijgen. Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. Auto programma Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. 1 Opslag Systeem Band Kanaal Fijn Fijn Name Booster Opslaan 5 BG V/UHF 5 FG C 05 Uit TV-MENU 2 ~ 5 37 TV-MENU Tv-stations instellen NAAM AAN ZENDER TOEWIJZEN LIST MENU I/II SLEEP U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen. EXIT OK Q. VIEW VOL PR MUTE 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / om het KANAAL -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Handmatig programma te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Naam te selecteren. E E om om Auto programma Handmatig prog. U kan een spatie, +, -, cijfers van 0 t/m 9 en letters van A tot Z invoeren. Druk op de knop F / G om de positie te selecteren, kies het tweede teken, enzovoort. Auto programma 1 Opslag Systeem Band Kanaal Fijn Fijn Name Booster Opslaan G Druk op de OK-toets om de zender op te slaan. Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. 5 BG V/UHF 5 G C 05 Uit Edit 38 TV-MENU 2 ~ 6 BOOSTER (Optie) LIST MENU I/II SLEEP Bij sommige modellen is de Booster een Optionele functie. Indien de ontvangst van TV antenne signalen zwak is, dient de Booster functie te worden ingeschakeld. EXIT OK Q. VIEW VOL PR MUTE 1 2 3 Auto programma 1 2 Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / om het KANAAL -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Booster te selecteren. E E Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. om 3 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen F Ann of Uit te selecteren. /G om Auto programma Handmatig prog. bewerking Opslag Systeem Band Kanaal Fijn Fijn Name Booster Opslaan 1 4 Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. Pavoriete prog. 5 BG V/UHF 5 FG C 05 ann TV-MENU 23 39 TV-MENU Tv-stations instellen PIP PRPIP PR+ SWAP PIP INPUT PROGRAMMA BEWERKEN Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan. U kan ook zenders naar andere programmanummers verplaatsen of lege zenderinformatie invoegen op het geselecteerde programmanummer. LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK 1 2 3 Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / om het KANAAL -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Programma bewerking te selecteren. ing weer te geven. A E Q. VIEW E om VOL PR Druk op de G-toets om het menu Programma bewerkEen programma wissenë 1. Het geselecteerde programma wordt gewist en alle volgende programma's schuiven één positie op naar boven. A E e n p r o g r a m m a k o p i ë e n. Alle volgende programma's schuiven één positie op naar onder. Auto programma Handmatig prog. Verplaats het programma naar het gewenste programmanummer met de toetsen D / E / F / G. Druk nogmaals op de GELE toets om de functie te annuleren. A A Een programmanummer overslaan 1. Selecteer het programma dat moet worden overgeslagen met de toetsen D / E / F / G. Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met de toetsen D / E tijdens de normale TV-bediening. [. . . ] Groenafstelling (Commando2:w) Hiermee stelt u groen af in de kleurtemperatuur. Transmissie [k][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min: 0 ~ Max: 50 (of 3C) Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 6. Acknowledgement [w][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 1 9 . Blauwafstelling (Commando2:$) Hiermee stelt u blauw af in de kleurtemperatuur. Transmissie [k][$][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min: 0 ~ Max: 50 (or 3C) Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 6. Acknowledgement [n][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] 14. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 37LC2RA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 37LC2RA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag