Gebruiksaanwijzing LG 37LB1R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 37LB1R. Wij hopen dat dit LG 37LB1R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 37LB1R te teleladen.


Mode d'emploi LG 37LB1R
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 37LB1R (10107 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 37LB1R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LCD TV GEBRUIKSAANWIJZING MODEL: 32LB1R** 37LB1R** 42LB1R** Lees de bijgevoegde Information Manual (informatiehandleiding) voordat u deze handleiding leest en uw apparaat bedient. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. Accessoires Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. SM AR C P EE SL I/II EX OK IT TV PR - PI P PI VO P PR + TV SW AP PIP INP UT L M UT E AU DIO PIP TE XT 1 4 5 8 0 Q. V X HO LD ODE M LI CA DV M D O DE BL E PO W ER IN PU T ST ZO OM SS M 2 3 6 9 IE PR - VC ZO R ME OM NU AR C PS M + ST B P EE SL I/II EX OK PI P PR IT W - PI VO P PR + L M UT E SW AP PIP INP UT 1 4 FA VO SI TI M E RE ? LI ST 7 UR ITE 2 5 8 3 6 Q. V PR ZE PO SI TI 0 ON IN M i 9 IE W VE AL IX DE X HO LD M ODE M 1. 5V 1. 5V Gebruikershandleiding Netsnoer Afstandsbediening/batterijen Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. D-SUB-kabel (pc) Audiokabel (pc) Kabelhouder 2 moeren voor tvhaakjes 2 2 tv-haakjes, 2 muurhaakjes Cable Management (Kabelmanager) Inhoud Inleiding 2 5 5 6 8 Accessoires Bedieningselementen Draaisteun Aansluitopties Toetsfuncties van de afstandsbediening Installatie 11 13 13 13 14 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23 23 23 24 25 26 27 27 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 37 38 38 39 39 Basisaansluiting Aansluitingen voor externe apparatuur Aansluiting antenne Koptelefoonaansluiting Videorecorder instellen Dvd aansluiten Externe stereo STB (Set-Top Box) aansluiten Kabeltelevisie instellen Aansluiting externe AV-bron Aansluiting pc Ondersteunde beeldschermresolutie Aansluiting netsnoer Tv in-/uitschakelen Volume regelen Programma selecteren De taal van de schermmenu's kiezen Schermmenu instellen Automatische programmering Handmatige programmering Fijn afstemmen Een zendernaam toekennen Programma's bewerken Favourite programme De programmatabel oproepen PSM (Beeldstatusgeheugen) CSM (Colour Status Memory, kleurstatusgeheugen) functie ACM (Active Colour Management, actief kleurbeheer) sRGB Beeld handmatig instellen SSM (Geluidsstatusgeheugen) BBE AVL (Auto Volume Leveler, automatische volumeregeling) Handmatige aanpassing van het geluid TV Speaker (tv-luidspreker) I/II Klok instellen On/Off Time Auto Sleep (automatische slaapstand) Sleep timer NEDERLANDS 3 Basisfuncties TV-zenders instellen Bediening Beeldinstelling Geluid instellen TIJD-menu SPECIAL (Speciaal)-menu 40 40 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47 47 48 49 50 52 52 52 53 53 Kinderslot Demo Indexverlichting Automatische configuratie Handmatige configuratie XGA Mode (XGA-stand) Beeld vergroten Beeldformaat (ARC) Beeldpositie Cinema (bioscoop) NR (Noise Reduction, ruisonderdrukking) Oorspronkelijke fabriekswaarden terugzetten (Initialiseren) Hoofdbeeldingang DW/PIP bekijken PIP-ingang Win. Size/Position (venstergrootte en -positie) PIP Transparency (PIP-transparantie) In- en uitschakelen SIMPLE-tekst TOP-tekst (optie) FASTEXT Speciale teletekstfuncties SCREEN (Scherm)-menu Bediening Menu PIP (PictureIn-Picture)/DW (Double Window) Teletekst Ter informatie 54 55 56 57 59 61 Controlelijst bij problemen Specificaties van het product De afstandsbediening programmeren Programmeringscodes IR-codes Setup extern besturingssysteem; RS-232C 4 Inleiding Bedieningselementen - Dit is een vereenvoudigde weergave van de voorzijde. [. . . ] De timer begint af te tellen vanaf het geselecteerde aantal minuten. Als u één keer op de knop SLEEP (slaapstand) drukt, krijgt u te zien hoeveel minuten er nog resteren voordat de tv wordt uitgeschakeld. U kunt de sleeptimer annuleren door enkele malen op de knop SLEEP (slaapstand) te drukken totdat ` - - - ' Minuut wordt weergegeven. NEDERLANDS 39 P IP P R- PIP PR + SWA P PUT P IP IN 2 3 4 VOL MUTE LIST PR Opmerking a. Om de resterende sluimertijd weer te geven, drukt u eenmaal op de SLEEP-toets. Wanneer u het toestel uitschakelt, annuleert het toestel de ingestelde sluimertijd. SPECIAL (Speciaal)-menu Kinderslot KANAAL BEELD GELUID TIJD EXTRA G Taal(Language) Kinderslot Instellen ID Demo Index KANAAL BEELD GELUID TIJD EXTRA SCHERM PIP/DW Taal(Language) Kinderslot Instellen ID Demo Index G Aan Uit SCHERM PIP/DW Menu Vorige - Het TV-toestel kan zo worden ingesteld dat men het enkel met de afstandsbediening kan bedienen. Met deze functie kan u verhinderen dat zonder toestemming TV wordt gekeken. 1 Druk op de toets MENU en vervolgens op de toets D / E om het menu EXTRA te selecteren. 2 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / E om Kinderslot te selecteren. 3 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / E om Aan of Uit te selecteren. 4 Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. Opmerking a. Dit toestel onthoudt de laatst gebruikte optie, zelfs wanneer het wordt uitgeschakeld. Als Kinderslot op het toestel is ingesteld op Aan, kunt u het toestel uitschakelen met de knop POWER, INPUT, PR D / E op de tv of met POWER, TV, INPUT, PR D / E of de cijfertoetsen op de afstandsbediening. Als het Kinderslot is ingeschakeld, verschijnt Kinderslot Aan op het scherm als er tijdens het tv-kijken op een willekeurige knop op het voorpaneel wordt gedrukt. Demo KANAAL BEELD GELUID TIJD EXTRA G Taal(Language) Kinderslot Instellen ID Demo Index KANAAL BEELD GELUID TIJD Taal(Language) Kinderslot Instellen ID Demo Index G Starten TM EXTRA SCHERM PIP/DW Menu Vorige Uit TM Aan SCHERM PIP/DW Menu Exit - Gebruik de functie om na te gaan wat het verschil is tussen XD demo aan een XD Demo uit. - De XD Demo-functie is niet beschikbaar in de stand DVI PC/HDMI PC. 1 2 3 4 Druk op de toets MENU en vervolgens op de toets D / E om het menu EXTRA te selecteren. Druk op de selecteren. G-toets en vervolgens de toetsen D / E om XD Demo te Druk op de knop G om XD Demo te starten. Druk op de knop EXIT (afsluiten) om XD Demo te stoppen. 40 Indexverlichting KANAAL BEELD GELUID TIJD EXTRA G Taal(Language) Kinderslot Instellen ID Demo Index KANAAL BEELD GELUID TIJD EXTRA SCHERM PIP/DW Taal(Language) Kinderslot Instellen ID Demo Index G Aan Uit SCHERM PIP/DW Menu Vorige - Als u on (aan) selecteert, wordt het indexlogo van de tv op het voorpaneel verlicht. de toets MENU 1 Druk op te selecteren. en vervolgens op de toets D / E om het menu EXTRA Druk op de 2 selecteren. G-toets en vervolgens de toetsen D / E om Index te 3 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D selecteren. / E om Aan of Uit te 4 Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. 41 NEDERLANDS SCREEN (Scherm)-menu Automatische configuratie KANAAL BEELD GELUID TIJD EXTRA SCHERM PIP/DW G Auto config. Mode XGA ARC Zoom +/Position Bioscoop NR Resetten KANAAL BEELD GELUID TIJD EXTRA SCHERM PIP/DW Auto config. Mode XGA ARC Zoom +/Position Bioscoop NR Resetten Menu Vorige G Instellen - De functie Auto config. is alleen beschikbaar in de stand RGB PC. - Automatisch de beeldpositie instellen en beeldtrillingen minimaliseren. - Als u de positie van het beeld hebt aangepast en het beeld nog steeds niet correct wordt weergegeven, ligt dit niet aan uw tv, maar moet het beeld nog verder worden aangepast. - Met deze functie worden de positie, de kloksnelheid en de fase van het scherm automatisch ingesteld (het weergegeven beeld verdwijnt enkele seconden terwijl de automatische configuratie wordt uitgevoerd). 1 2 3 Druk op de knop MENU en vervolgens op de knop D te selecteren. [. . . ] Kleur (Commando: i) G De kleur van het scherm aanpassen. U kunt de kleur ook aanpassen in het menu Beeld. Transmissie [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min: 0 ~ Max: 64 (doorgeven met hexadecimale code) · Verwijs naar 'Bestaande gegevenstoewijzing 1' . Acknowledgement [i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] niet gebruikt, werkt u met deze modus. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 37LB1R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 37LB1R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag