Gebruiksaanwijzing LG 32LV5500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 32LV5500. Wij hopen dat dit LG 32LV5500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 32LV5500 te teleladen.


LG 32LV5500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (17080 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 32LV5500 (16588 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 32LV5500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING LED LCD-TV Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. www. lg. com 2 LICENTIES LICENTIES Ondersteunde licenties kunnen verschillen per model. "Dolby" en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling, gemaakt door DivX, Inc. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat dat DivX-video afspeelt. divx. com voor meer informatie en hulpprogramma's om uw bestanden om te zetten in DivX-video. [. . . ] Wilt u doorgaan? OK Annuleren Tijdens de initialisatie wordt alle bestaande !Nadat het USB-apparaat is geïnitialiseerd voor DVR-indeling, kan het USB-apparaat niet gebruikt worden met een PC. Kies OK om door te gaan met de initialisatie. OK Annuleren i Initialisatie gereed. Gereed om op te nemen. Timeshift-modus Sluiten Aan NEDERLANDS NLD 1 Sluit een ongeformatteerd USB-apparaat voor DVR aan en druk op OPN om het USBapparaat te initialiseren. Uit te gaan en druk op OK. 2 1 Sluit het USB-apparaat aan op de USB IN 1/ HDD IN-aansluitingen aan de zijkant van de TV. 2 Als u het USB-apparaat (meer dan 40 GB) wilt gebruiken voor DVR, dient u het USB-apparaat eerst te initialiseren. 3 Druk op de navigatietoetsen om naar Aan of OPMERKING y Wanneer de initialisatie is voltooid, verschijnt er een voltooiingsbericht en is de aangesloten USB HDD beschikbaar voor DVR. y De initialisatietijd is afhankelijk van de capaciteit van het USB-apparaat. y Het geïnitialiseerde USB-apparaat wordt niet door de PC herkend. y Wanneer een USB-apparaat van minder dan 40 GB wordt aangesloten, wordt USB apparaat initialiseren niet geactiveerd. y De ondersteunde maximale externe HDDgrootte voor back-up is 1 TB. OPMERKING y Hiermee wordt de HHD die op de USB is aangesloten als schijfmodus voor DVR geïnitialiseerd. y De HHD wordt alleen geactiveerd als de USB HDD beschikbaar voor DVR is aangesloten. y Wanneer USB apparaat initialiseren wordt uitgevoerd, wordt alle opgeslagen data op het USB-apparaat gewist. y Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het uitvoeren van USB apparaat initialiseren. Hierdoor kunnen fouten ontstaan op de TV en het opslagapparaat. 72 DVR-functie Modus Timeshift wijzigen tijdens gebruik van DVR Opnieuw initialiseren van USB-apparaat tijdens gebruik van DVR Opname/Schema Timeshift-modus Aan Vrije ruimte 100 GB Schemalijst initialiseren U kunt de TV-opnamen bekijken. 79u 03m 31u 37m 1 Nadat u het USB-apparaat hebt aangesloten, drukt u op de knop OK. 2 apr. 2010 15:30 USB apparaat initialiseren Schemalijst Sluiten Kiesschemaper datum Kiesschemaper programma 2 Druk op de gele toets om het DVR-optiemenu weer te geven en druk op Q. MENU. Opgenomenlijst Het opnemen begint. 3 Druk op de navigatietoetsen om naar USB- Het opnemen begint Optie Afsluiten apparaat initialiseren te gaan en druk op OK. 4 Als u klaar bent, drukt u op EXIT (Afsluiten). Wanneer u wilt terugkeren naar het vorige menu, drukt u op BACK (Terug). 1 Nadat u het USB-apparaat hebt aangesloten, drukt u op de knop OK. 2 Druk op de gele toets om het DVR-optiemenu weer te geven en druk op Q. MENU. 3 Druk op de navigatietoetsen om naar de NEDERLANDS NLD Timeshift-modus te gaan en druk op OK. Uit te gaan en druk op OK. 4 Druk op de navigatietoetsen om naar Aan of 5 Als u klaar bent, drukt u op EXIT (Afsluiten). Wanneer u wilt terugkeren naar het vorige menu, drukt u op BACK (Terug). Menu Opgenomen lijst Schemalijst Kies schema per datum Kies schema per programma Beschrijving Hiermee gaat u naar de Opgenomen lijst. Hiermee kunt u de timeropname instellen door naar de programmagids te gaan. DVR-functie 73 Voortgang van timeshift OPMERKING y Om ruimte op de harde schijf te besparen, wordt er niets opgeslagen als er geen signaal is. y U kunt de programmawijziging of invoerconversie niet tijdens het opnemen uitvoeren. y Wanneer u de stroom inschakelt, duurt het maximaal 3 minuten om de HDD te initialiseren. y Een programma dat is beschermd tegen kopiëren, wordt mogelijk niet opgenomen of afgespeeld. y De directe opnameduur is ingesteld op 3 uur en de ondersteunde maximale duur is 5 uur. y Er wordt om de 3 minuten een miniatuur gemaakt voor opnamen van langer dan 18 minuten en om de 1 tot 3 minuten voor opnamen van korter dan 18 minuten. [. . . ] Transmissie [j][q][ ][Instellen ID][ ][Data][Cr] Functie Stroombesparing 7 0 6 0 5 0 4 0 Laag stroomverbruik Laag stroomverbruik Laag stroomverbruik Laag stroomverbruik Laag stroomverbruik Laag stroomverbruik 3 0 Niveau 2 0 1 0 0 0 Uit 19. Afstemcommando (Commando: m a) Stel het kanaal af op het volgende fysieke getal. Transmissie [m][a][ ][Instellen ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr] Data00: gegevens uit het hoge kanaal Data01: gegevens uit het lage kanaal Bijv. 394 -> 01 8A (18AH), DTV-nummer 0 -> Maakt niet uit Data02: Antenne/kabel: 0x00: Analoog Standaard 0x10: DTV Standaard 0x20: Radio Satelliet: 0x40: DTV Standaard 0x50: Radio Kanaalgegevensbereik Analoog - Min: 00 tot Max: C7 (0 tot 199) Digitaal - Min: 00 tot Max: 270F (0 tot 9999) Ack [a][ ][Instellen ID][ ][OK/NG][Data][x] Beschrijving 0 0 0 0 0 0 0 1 Minimaal 0 0 0 0 0 0 1 0 Gemiddeld 0 0 0 0 0 0 1 1 Maximaal Data Min: 00 tot Max: 7DH 0 0 0 0 0 1 0 0 Auto NEDERLANDS NLD 0 0 0 0 0 1 0 1 Scherm uit Ack [q][ ][Instellen ID][ ][OK/NG][Data][x] 18. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 32LV5500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 32LV5500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag