Gebruiksaanwijzing LG 32LS575S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 32LS575S. Wij hopen dat dit LG 32LS575S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 32LS575S te teleladen.


LG 32LS575S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (72332 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 32LS575S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uitpakken Onderdelen en knoppen De TV optillen en verplaatsen Op een tafelblad plaatsen Aan een muur monteren Y Als u een waarschuwingsbericht negeert, kan dit leiden tot ernstig letsel, ongevallen of overlijden. Y Negeren van dit soort berichten kan resulteren in persoonlijk letsel of beschadiging van het product. Y Opmerkingen verschaffen informatie over het product en geven aan hoe u het veilig kunt gebruiken. Lees de opmerking zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. [. . . ] Spuit geen vloeistof en gebruik geen vochtige doek. Y Zolang dit toestel op het stopcontact is aangesloten, staat er stroom op, zelfs als u het uitschakelt met de aan/uit-knop. Y Pak bij het loskoppelen van het netsnoer de stekker en trek deze uit het stopcontact. als de draden in het netsnoer worden losgekoppeld , kan brand ontstaan. Y Als u het product wilt verplaatsen, dient u het eerst uit te schakelen. koppel vervolgens de netsnoeren , antennekabels en alle verbindingskabels los. De TV of het netsnoer kunnen beschadigd raken, wat tot brand of een elektrische schok kan leiden. Probeer dus nooit om het alleen te verplaatsen of uit te pakken. Y Neem eenmaal per jaar contact op met een servicecentrum om de interne onderdelen van het product te laten reinigen. Onderhoud is vereist wanneer het product, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in of een voorwerp op het product is gevallen, wanneer het product is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het product niet goed functioneert of wanneer het is gevallen. Y Als het product koud aanvoelt, flikkert het mogelijk even wanneer het wordt ingeschakeld. y Houd de TV tijdens het vervoer rechtop. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. Let erop dat u de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker of het luidsprekerrooster. Op een tafelblad plaatsen 1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad. - Laat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm vanaf de muur voor een goede ventilatie. De TV aan een tafel bevestigen (Alleen 32LS35**, 26/32/42CS46**, 32/42LS34**) Bevestig de TV aan een tafel om te voorkomen dat deze voorover valt en beschadigd raakt of letsel veroorzaakt. Om de TV aan een tafel te bevestigen, steekt u de meegeleverde schroef in de achterkant van de tafelstandaard en draait u deze vast in de tafel. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. Y Om te voorkomen dat de TV omvalt, moet de TV stevig worden vastgezet aan de vloer of wand zoals in de installatie-instructies aangegeven. kantelen , trillen of schudden van de TV kan letsel veroorzaken. De kijkhoek van de TV aanpassen (Alleen 32/42CS46**, 32/42LS34**) Draai de TV 20 graden naar links of rechts om de kijkhoek naar wens in te stellen. [. . . ] Y Gebruik een signaalsplitter om meer dan twee TV's te gebruiken. Y Als de beeldkwaliteit slecht is, installeert u een signaalversterker om de beeldkwaliteit te verbeteren. Y Als de beeldkwaliteit slecht is terwijl een antenne is aangesloten, probeert u de antenne in de juiste richting te draaien. Sluit de DC-adapterstekker aan op de voedingsingang van de TV. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 32LS575S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 32LS575S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag