Gebruiksaanwijzing LG 32LS3450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 32LS3450. Wij hopen dat dit LG 32LS3450 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 32LS3450 te teleladen.


LG 32LS3450 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (58398 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 32LS3450

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kundendienst Ausgang Software-Aktualisierung Bildtest Tontest Signaltest Produkt-/Dienstinfo Benutzerhandbuch Schließen Benutzerhandbuch 2 3 So verwenden Sie ein Eingangsgerät So verwenden Sie die Funktion Energie sparen  1 2 2 Verkleinern Schließen Zeigt die Beschreibung des ausgewählten Menüs an. GEBRUIKERSHANDLEIDING LED LCD-TV / LCD-TV Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. Com 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 3 LICENTIES VERKLARING OVER OPEN SOURCESOFTWARE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES INSTALLATIEPROCEDURE MONTEREN EN VOORBEREIDEN Uitpakken Onderdelen en knoppen De TV optillen en verplaatsen Op een tafelblad plaatsen Aan een muur monteren 4 10 10 10 14 15 16 18 19 20 AFSTANDSBEDIENING DE GEBRUIKSAANWIJZING GEBRUIKEN ONDERHOUD De TV schoonmaken - Scherm, frame, behuizing en standaard - Netsnoer 21 21 21 21 NEDERLANDS DUT WAARSCHUWING y y Als u een waarschuwingsbericht negeert, kan dit leiden tot ernstig letsel, ongevallen of overlijden. 21 PROBLEMEN OPLOSSEN ATTENTIE y y Negeren van dit soort berichten kan resulteren in persoonlijk letsel of beschadiging van het product. [. . . ] Y y Voor een optimale aansluiting moeten de HDMI-kabels en USB-apparaten een stekkerbehuizing hebben die minder dan 10 mm dik en 18 mm breed is. A-5) MONTEREN EN VOORBEREIDEN 13 ATTENTIE y y Netsnoerinstallatiegids - - Sluit het het bij de TV meegeleverde netsnoer op de juiste wijze aan als dit lijkt op het netsnoer in onderstaande afbeelding. H H H OK ꔉ SETTINGS H INPUT H Hiermee wordt de gemarkeerde menuoptie gekozen, of een invoer bevestigd. S /I 1 Intelligente sensor - past de beeldkwaliteit en de helderheid aan op basis van omgevingsomstandigheden. 2  Knoppen van het A-type zijn aanraakgevoelig en kunnen gemakkelijk worden bediend door er met een vinger op te tikken. MONTEREN EN VOORBEREIDEN 15 De TV optillen en verplaatsen Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of verplaatsen om te voorkomen dat de TV gekrast of beschadigd raakt, en als u de TV veilig wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting. Y y Voor het vervoeren van een grote TV zijn ten minste 2 mensen nodig. Y y Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. aTTENTIE y y Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. Y y Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd. y y Voordat u de TV verplaatst of optilt , koppelt u het netsnoer en alle kabels los. Y y Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om beschadiging te voorkomen. Y y Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. nEDERLANDS DUT y y Houd de boven- en onderkant van de TV stevig vast. Let erop dat u de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker of het luidsprekerrooster. 16 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Op een tafelblad plaatsen 1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad. - -  aat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm L vanaf de muur voor een goede ventilatie. De TV aan een tafel bevestigen (Alleen 32LS35**, 26/32/42CS46**, 32/42LS34**) Bevestig de TV aan een tafel om te voorkomen dat deze voorover valt en beschadigd raakt of letsel veroorzaakt. Om de TV aan een tafel te bevestigen, steekt u de meegeleverde schroef in de achterkant van de tafelstandaard en draait u deze vast in de tafel. 10 cm 10 cm m 10 c 10 cm 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. WAARSCHUWING y y Om te voorkomen dat de TV omvalt, moet de TV stevig worden vastgezet aan de vloer of wand zoals in de installatie-instructies aangegeven. [. . . ] 1 2 3 WAARSCHUWING yy Zorg ervoor dat u eerst DC-adapter aansluit op de TV voor u het netsnoer van de TV in een stopcontact steekt. ) Nederlands U kunt de digitale video- en audiosignalen vanaf een extern apparaat naar de TV zenden. Sluit het externe apparaat en de TV op elkaar aan met behulp van de HDMI-kabel, zoals aangegeven in de volgende afbeelding. OPMERKING yy Wij raden u aan de TV aan te sluiten door middel van een HDMI-verbinding voor de hoogste beeldkwaliteit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 32LS3450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 32LS3450 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag