Gebruiksaanwijzing LG 32LH604

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 32LH604. Wij hopen dat dit LG 32LH604 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 32LH604 te teleladen.


LG 32LH604 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (58530 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 32LH604

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Control de programas 1 Todas las aplicaciones en ejecución se cerrarán, y las grabaciones en curso se detendrán. 6000 100, 0 mm x 55, 0 mm x 5, 0 mm 0 a 40 °C Inferior a 80 % -20 a 60 °C Inferior a 85 % Condições ambientais TV analógica Cabo DVB-C Terrestre / Cabo PAL/SECAM B/G, D/K, I, SECAM L Cobertura de canais (banda) PORTUGUÊS 950 ~ 2150 Mhz 46 ~ 862 Mhz 46 ~ 862 Mhz 2000 (LH57**) 3000 (LH59**, LH60**, LH61**, LH63**) 75 Ω 16 GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en referentie LED TV* * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LEDachtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. Com Veiligheidsinstructies Lees deze veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. [. . . ] Zorg ervoor dat de schroeven juist zijn geplaatst en stevig zijn aangedraaid. (Indien ze niet stevig zijn vastgedraaid, kan de TV na installatie naar voren kantelen. ) Gebruik niet te veel kracht en draai de schroeven niet al te stevig aan; anders kan de schroef beschadigd raken en doldraaien. De TV optillen en verplaatsen Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of verplaatsen om te voorkomen dat de TV gekrast of beschadigd raakt, en als u de TV veilig wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting. Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd. voordat u de TV verplaatst of optilt , koppelt u het netsnoer en alle kabels los. Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om beschadiging te voorkomen. *A < 10 mm = *B < 18 mm = NEDERLANDS Gebruik een goedgekeurde kabel waarop het HDMI-logo is bevestigd. Als u geen goedgekeurde HDMI-kabel gebruikt, wordt het scherm mogelijk niet weergegeven of kan er een verbindingsfout optreden. (Aanbevolen HDMI-kabeltypen) - High-Speed HDMI®/TM-kabel (niet langer dan 3 meter) - High-Speed HDMI®/TM-kabel met Ethernet (niet langer dan 3 meter) Het gebruik van de ferrietkern (Afhankelijk van het model) - Gebruik de ferrietkern om de elektromagnetische interferentie in het netsnoer te verminderen. [Muurzijde] [TV-zijde] Houd de boven- en onderkant van de TV stevig vast. Let erop dat u de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker of het luidsprekerrooster. 10 cm (+ / -2 cm) Deze Smart TV is bedoeld voor het kijken naar VOD, sommige Smart-functies worden mogelijk niet ondersteund, waaronder de webbrowser. (Alleen LH57**) 8 Voor het vervoeren van een grote TV zijn ten minste 2 mensen nodig. Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. Basisfuncties Inschakelen (Drukken) Uitschakelen (Indrukken en vasthouden)1 Volumeregeling Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. Zorg ervoor dat de knoppen niet beschadigd raken als u de TV verplaatst. aTTENTIE Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. De kabelhouders kunnen afbreken, waardoor letsel en beschadiging van de TV kunnen worden veroorzaakt. U kunt de menu-items aanpassen door op de knoppen te drukken of deze te bewegen. Hiermee wist u alle schermmenu’s en keert u terug naar TV-kijken. [. . . ] (Afhankelijk van het model) 10 (Snelle instellingen) Hiermee wordt het menu Snelle instellingen geopend. (Afhankelijk van het model) 11 , 13 Hiermee wist u alle schermmenu’s en keert u terug naar TV-kijken. (Afhankelijk van het model) 11 Hiermee hebt u toegang tot de snelmenu’s. Com om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 32LH604

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 32LH604 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag