Gebruiksaanwijzing LG 32LH4000-ZA.BEUVLJG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 32LH4000-ZA.BEUVLJG. Wij hopen dat dit LG 32LH4000-ZA.BEUVLJG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 32LH4000-ZA.BEUVLJG te teleladen.


Mode d'emploi LG 32LH4000-ZA.BEUVLJG
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 32LH4000-ZA.BEUVLJG (14311 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 32LH4000-ZA.BEUVLJG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS LCD-tv Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 1 9 L U 4 0 * * 3 2 L H 5 0* * 2 2 L U 4 0 * * 3 7 L H 5 0* * 1 9 L U 5 0 * * 4 2 L H 5 0* * 2 2 L U 5 0 * * 4 7 L H 5 0* * 2 6 L U 5 0 * * 3 2 L H 7 0* * 1 9 L H 2 0 * * 3 7 L H 7 0* * 2 2 L H 2 0 * * 4 2 L H 7 0* * 2 6 L H 2 0 * * 4 7 L H 7 0* * 3 2 L H 2 0* * 3 2 L F 2 5* * 3 7 L H 2 0* * 3 7 L F 2 5* * 4 2 L H 2 0* * 4 2 L F 2 5* * 3 2 L H 3 0* * 3 2 L H 4 9* * 3 7 L H 3 0* * 3 7 L H 4 9* * 4 2 L H 3 0* * 4 2 L H 4 9* * 4 7 L H 3 0* * 4 7 L H 4 9* * 3 2 L H 4 0* * 3 7 L H 4 0* * 4 2 L H 4 0* * 4 7 L H 4 0* * Plasma-tv-modellen 5 0 P S 7 0* * 6 0 P S 7 0* * 5 0 P S 8 0* * 6 0 P S 8 0* * Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze infor-matie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. Muur bevestigingsteun (koop afzonderlijk) RW120 RW230 AW-47LG30M (19/22LU50** /19/22LU40** /19/22LH20**) (26LU50**/32LF25** /26/32LH20**/32LH30** /32LH40**/32LH49** /32LH50**/32LH70**) (32/37/42LF25** 32/37/42LH20** /32/37/42/47LH30** /32/37/42/47LH40** /32/37/42/47LH49** /32/37/42/47LH50** /32/37/42/47LH70**) AW-50PG60MS AW-60PG60MS (50PS70**/50PS80**) (60PS70**/60PS80**) ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding. AV V MO DE ACCESSORIES PO W ER ENER GY SAVIN G LIS T M UT E Q. V IEW of ME NU Q. M EN U RETU RN IN FO i / EX IT GU ID E MA R FA K V Dit onderdeel is niet bij alle modellen beschikbaar. [. . . ] Voor details over het instellen van de PIN van het externe Bluetooth toestel, kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel. De tv pin bestaat uit getallen tot maximaal 10 cijfers. De tv pin moet meer dan 1 cijfer hebben. BLUETOOTH Bluetooth Tv-pincode Verpl. OK BLUETOOTH Bluetooth Tv-pincode Tv-pincode Verpl. OK : Uit : 0000 : Uit 0000 :: 0000 Pincode tv instellen Bluetooth-headset : Disconnected Geregistreerd Bluetooth-apparaat Mijn Bluetooth-info. 0 0 0 0_ Bluetooth-headset : Disconnected Verwijderen Geregistreerd Bluetooth-apparaat E OK 76 BLUETOOTH GEBRUIKEN Mijn Bluetooth-info. 1 MENU 2 OK Selecteer B L U E T O O T H. · Druk op de knop om de cijfers één voor één te verwijderen. Selecteer T v - p i n c o d e. 3 4 1 2 5 8 0 3 6 9 OK 4 7 Selecteer het gewenste PIN nummer. OK · Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld. · Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm. BLUETOOTH HOOFDTELEFOON Indien u de Bluetooth hoofdtelefoon selecteert, kunt u naar het tv geluid horen in de Bluetooth stereo hoofdtelefoon, zonder kabels. U dient voor het eerste gebruik te koppelen met een nieuw Bluetooth toestel. Voor details over Bluetooth kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel. Er kunnen tot maximaal 1 toestellen gekoppeld worden. 2 Indien het toestel zoekt naar de Bluetooth hoofdtelefoon, werken andere knoppen dan Stop (OK knop) niet. Verbinden met een nieuwe Bluetooth hoofdtelefoon U kunt alleen zoeken naar een nieuwe Bluetooth hoofdtelefoon indien er geen verbinding is. Bij het zoeken, zal een lijst getoond worden met alle Bluetooth hoofdtelefoons die reageren. Nadat een nieuw Bluetooth toestel gevonden is, zal het PIN nummer gebruikt worden om verbinding te maken met het toestel. Voor details over Bluetooth kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel. Indien Kabel (DVB kabelmodus) geselecteerd is in Finland of Zweden bij de LCD tv modellen, kunt u geen stereogeluid horen via de Bluetooth headset. *Bij het selecteren van de Kabel (DVB kabelmodus) indien Finland of Zweden gekozen zijn in LCD tv modellen. Een Bluetooth hoofdtelefoon wordt losgekoppeld, indien aanwezig. Alle headset toestellijsten worden verwijderd. Bij het aansluiten van een stereo headset, zal "Ongeldig formaat" getoond worden. BLUETOOTH GEBRUIKEN 1 MENU 2 OK Selecteer B L U E T O O T H. 4 OK 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 Selecteer B l u e t o o t h - h e a d s e t. Zoeken naar de Bluetooth hoofdtelefoon. 5 OK Selecteren van Bluetooth hoofdtelefoon PIN nummer. Zie de gebruikershandleiding van het juiste toestel voor het PIN nummer. Maak verbinding met de Bluetooth hoofdtelefoon. 3 OK GROEN GROEN Verbinden met een reeds geregistreerde Bluetooth hoofdtelefoon Bluetooth hoofdtelefoons worden getoond op meest recent gebruikte hoofdtelefoon, met de momenteel gebruikte hoofdtelefoon bovenaan. Bij het verbinden met een reeds geregistreerde hoofdtelefoon, kunt u direct, zonder PIN selecteren en verbinden. 1 MENU 2 OK Selecteer B L U E T O O T H. Selecteer B l u e t o o t h - h e a d s e t. 4 OK 5 OK Er wordt een bericht getoond of u wilt verbinden met de geselecteerde Bluetooth hoofdtelefoon. Maak verbinding met de Bluetooth hoofdtelefoon. 3 OK Selecteer de gewenste Bluetooth hoofdtelefoon. · Na verbinding/gebruik van de Bluetooth hoofdtelefoon, zal de instelling van de hoofdtelefoon automatisch zorgen voor het verbreken van de verbinding zodra u de TV uitschakelt. · Na het verbinden met de Bluetooth stereo hoofdtelefoon, zal de TV luidspreker gedempt worden en het geluid is alleen te horen via de hoofdtelefoon. 77 BLUETOOTH GEBRUIKEN De Bluetooth hoofdtelefoon tijdens gebruik loskoppelen 1 MENU 2 OK OK Selecteer B L U E T O O T H. 3 OK Verbreek de verbinding met de Bluetooth hoofdtelefoon. Selecteer B l u e t o o t h - h e a d s e t. Indien u een Bluetooth hoofdtelefoon wilt verbinden met de TV Indien het Bluetoothmenu Aan is, en er is een verbindingsverzoek van de hoofdtelefoon, zal dit bericht getoond worden. [. . . ] * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina157 Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 16. Vergrendelingsmodus afstandsbediening (Commando: k m) G Hiermee vergrendelt u de afstandsbediening en de bediening op het voorpaneel van de tv. G Hiermee past u de kleurtemperatuur aan. U kunt de Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00: Medium 01:Koel Ack 02: Warm Transmissie [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : Vergrendeling uit Ack 01 : Vergrendeling aan [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 156 BIJLAGE [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] * If you are not using the remote control, use this mode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 32LH4000-ZA.BEUVLJG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 32LH4000-ZA.BEUVLJG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag