Gebruiksaanwijzing LG 32LH3300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 32LH3300. Wij hopen dat dit LG 32LH3300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 32LH3300 te teleladen.


Mode d'emploi LG 32LH3300
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 32LH3300 (28509 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 32LH3300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS LCD-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 32LF73 42LF73 32LH33 42LH33 Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze infor-matie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. Model: Serienummer: ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires met uw tv zijn meegeleverd. [. . . ] Verwijder de CI+ CM en sluit deze opnieuw aan, of schakel de tv uit en weer in. De verificatie begint normaal gesproken. NL-3 tv KIjKEn / pROgRAmmA'S BEhEREn dE pROgRAmmAlIjSt SElECtEREn Er zijn verschillende groepen met programmalijsten beschikbaar voor snelle en eenvoudige navigatie. ROOD Kleurtoets ROOD ROOD ROOD Groep Mijn tv Programma's Voor een lijst van alle tv- en radioprogramma's. GROEN GROEN GROEN GROEN GEEL GEEL GEEL GEEL BLAUW BLAUW BLAUW BLAUW Favoriet Voor een lijst van alle favoriete programma's. HDTV Voor een lijst van alle HD-televisieprogramma's. NL-4 TV KIJKEN / PROGRAMMA'S BEHEREN Gecodeerd In Nederland, deze functie is niet beschikbaar voor kabelTV modus. Voor de lijst met programma's gesorteerd op CAS-soort. Voor de lijst met programma's gesorteerd op gratis kanalen. de lijst weergeven De programmalijst weergeven of verlaten. OK Hiermee gaat u naar het geselecteerde programma. LIST P Hiermee wijzigt u de pagina. Hiermee schakelt u tussen televisie- en radiogroepen. Vier groepen programmalijsten zijn beschikbaar; Mijn tv, Favoriet, HDTV en Gecodeerd. Druk op de kleurentoets die aan een groep is toegewezen om de programmalijst van die groep weer te geven. (Alleen in de Gecodeerd-groep) Mijn tv Favoriet RADIO HDTV DTV RADIO Gecodeerd Sorteren Pr. wijziging TV/RADIO Pagina U kunt uw favoriete programmalijst direct weergeven of verlaten door op de toets FAV te drukken. U kunt de programma's in elke groep numeriek of alfabetisch ordenen door op de gekleurde toets te drukken. (Behalve bij de Gecodeerd-groep) InvOERlIjSt HDMI en AV1, 2 (SCART) kunnen worden herkend met een detectiepin en worden zodoende ingeschakeld wanneer een extern apparaat wordt ingeschakeld. Antenne AV AV2 AV3 Component (Alleen 32/42LF73**) HDMI4 HDMI3 HDMI2 HDMI RGB de toets Input gebruiken 1 1 2 OK Selecteer het ingangsignaal. · Door herhaaldelijk op INPUT te drukken, kunt u eenvoudig de aangesloten ingangsignalen bij langsgaan. TV KIJKEN / PROGRAMMA'S BEHEREN de toets mEnu gebruiken MENU Selecteer INGANGSIGNAAL. · Antenne of Kabel: selecteren wanneer u tv/DTV bekijkt. (Kabel is alleen beschikbaar wanneer Kabel is geselecteerd in Auto afstemmen. ) · AV, AV2, AV3: selecteren wanneer u de videorecorder of andere externe apparatuur wilt bekijken. · Component: selecteren wanneer u de dvdspeler of digitale settopbox wilt bekijken, afhankelijk van de aansluiting. · RGB: selecteren wanneer u de pc gebruikt, afhankelijk van de aansluiting. · HDMI, HDMI2, HDMI3, HDMI4 (alleen 32/42LF73**): selecteren wanneer u de dvdspeler, pc of digitale settopbox wilt bekijken, afhankelijk van de aansluiting. OK OK Selecteer het ingangsignaal. NL- tv KIjKEn / pROgRAmmA'S BEhEREn IngAngSlABEl Selecteer een label voor elk externe ingangsignaal. AV1 OPTIE Land Menutaal Taal voor audio Taal voor ondertiteling Slechthorend ( ) Ingangslabel Sleutel Vergrendel Demo Mode Verpl. OK OPTIE Land Menutaal Taal voor audio Taal voor ondertiteling Slechthorend ( ) Ingangslabel Sleutel Vergrendel Demo Mode AV2 Verpl. AV3 : Nederland Component : Nederlands RGB : Engels : Engels HDMI1 : Uit HDMI2 HDMI3 HDMI4 OK : Nederland : Nederlands : Nederlands : Nederlands : Uit : Uit : Uit Sluiten 1 2 3 4 NL- TV KIJKEN / PROGRAMMA'S BEHEREN MENU Selecteer OPTIE. OK Selecteer Ingangslabel. OK Selecteer de bron. Selecteer het label. · Druk op de toets MENU om terug te keren naar de normale tv-weergave. · Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige scherm. Av-mOduS Door herhaaldelijk op de toets AV MODE te drukken, kunt u de optimale instellingen voor beeld en geluid selecteren voor de op de externe ingangen aangesloten AV-apparaten. Uit Bioscoop Sport Game Als u de modus Bioscoop selecteert in de AV-modus, wordt de modus Bioscoop geselecteerd voor zowel de Beeldmodus als de Geluidsmodus, respectievelijk in het menu BEELD en het menu GELUID. Als u in de AV-modus Uit selecteert, worden de instellingen voor beeld en geluid gebruikt die u aanvankelijk hebt geselecteerd. multIFEEd *Deze functie is alleen in Duitsland beschikbaar. Wanneer u naar een multifeed-kanaal gaat, verschijnt het multifeed-pictogram in de programma-informatiebalk. U kunt uit allerlei verschillende camerahoeken kiezen en zo tijdens een sportuitzending de beelden vanuit verschillende camerastandpunten bekijken. Voor afzonderlijke wedstrijden en federale-leaguewedstrijden zijn verschillende opties beschikbaar. Multifeed Portal Motorsport TV KIJKEN / PROGRAMMA'S BEHEREN 1 ROOD 2 GROEN OK Geef de Multifeed-pop-up weer. Selecteer een gewenste optie. GEEL BLAUW NL-7 tv KIjKEn / pROgRAmmA'S BEhEREn InItIAlISEREn (Resetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen) Met deze functie worden alle instellingen geïnitialiseerd. Het is nuttig om het product te initialiseren wanneer u naar een andere stad of een ander land verhuist. Wanneer de fabrieksinstellingen zijn hersteld, moet u de initialisatie opnieuw starten. Aan is, moet u uw wachtwoord invoeren. OPTIE Taal voor audio Taal voor ondertiteling Slechthorend ( ) Ingangslabel Sleutel Vergrendel Demo Mode Modusinstelling Fabrieksinstelling Verpl. OK OPTIE Verpl. OK : Nederlands : Nederlands : Uit : Uit : Uit : Thuisgebruik : Nederlands Taal voor audio : Nederlands Taal voor ondertitelingAlle gebruikersinstellingen en : Uit Slechthorend ( ) kanaalinstellingen worden opnieuw ingesteld. Ingangslabel : Uit Sleutel Vergrendel Ja Nee : Uit Demo Mode : Thuisgebruik Modusinstelling Fabrieksinstelling NL-8 TV KIJKEN / PROGRAMMA'S BEHEREN 1 2 3 4 MENU Selecteer OPTIE. · Als u Aan hebt geselecteerd in het menu VERGRENDELLEN > Systeem vergrend. [. . . ] Er kan een probleem met de uitzending zijn. - Een wijziging van de luchtvochtigheid of temperatuur kan resulteren in ongewone geluiden wanneer de tv wordt in- of uitgeschakeld. - Controleer of uw HDMI-kabel versie 1. 3 of hoger is. - Controleer of uw USB-kabel versie 2. 0 of hoger is. NL-00 BIJLAGE Geen geluid uit een van de luidsprekers Ongewone geluiden in de tv Geen geluid bij het aansluiten van HDMI of USB Er is een probleem in de pc-modus (alleen van toepassing in de pc-modus) Het signaal ligt buiten bereik (ongeldige indeling) - Pas resolutie, horizontale frequentie of verticale frequentie aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 32LH3300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 32LH3300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag