Gebruiksaanwijzing LG 32LC52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 32LC52. Wij hopen dat dit LG 32LC52 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 32LC52 te teleladen.


Mode d'emploi LG 32LC52
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 32LC52 (4451 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 32LC52

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS LCD-tv Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 26LC4* 26LC5* 32LC4* 32LC5* 37LC4* 37LC5* 42LC4* 42LC5* Plasma-tv-modellen 42PC5* 50PC5* Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. ACCESSOIRES ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. INPU AR TE PI P PR - IN PU TV T T PO W C ER TV XT PI PIP P PR + DV D SIZ E PIP VC POSTI ON INP UT R EX IT LI ST M EN U I/I I Owner's Manual 7 OK SL EE P VO L Q. V IEW 1 4 5 8 0 E RE VE ? MU TE PR 2 3 6 9 FAV * TI M Owner's manual AL INDE X Gebruikershandleiding batterijen Afstandsbediening Netsnoer Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. [. . . ] afstemmen Programma bewerking Favoriete programma G Instellen Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. DE F G OK MENU 2 Handm. afstemmen Storage Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam G F /G DE F G OK MENU 345 38 NAAM AAN ZENDER TOEWIJZEN U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen. LIST EXIT MENU Q. VIEW * OK 1 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D / om het Setup -menu te selecteren. E FAV VOL PR MUTE 1 2 5 8 3 6 9 2 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Handm. afstemmen te selecteren. E om Setup 4 7 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING 3 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Naam te selecteren. E om Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma 4 Druk op de G-toets. U kan een spatie, +, -, cijfers van 0 t/m 9 en letters van A tot Z invoeren. Setup DE F G OK MENU 1 5 Druk op de knop om de positie te selecteren, kies het tweede teken, enzovoort. F /G Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma G Instellen 6 7 Druk op de OK-toets om de zender op te slaan. DE F G OK MENU Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. 2 Handm. afstemmen Storage Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam G C 05 DE F G OK MENU 3456 39 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING PROGRAMMA BEWERKEN Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan. U kan ook zenders naar andere programmanummers verplaatsen of lege zenderinformatie invoegen op het geselecteerde programmanummer. LIST EXIT MENU Q. VIEW * OK 1 2 3 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D / om het Setup -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Programma bewerking te selecteren. E E om FAV VOL PR Druk op de G-toets om het menu Programma bewerking weer te geven. A MUTE 1 4 7 2 5 8 3 6 9 Een programma wissenë 1. Selecteer het te wissen programma met de toetsen D / E / F / G. Het geselecteerde programma wordt gewist en alle volgende programma's schuiven één positie op naar boven. Setup Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma A E e n p r o g r a m m a k o p i ë e n. Selecteer het te kopiëen programma met de toetsen D / E / F / G. Alle volgende programma's schuiven één positie op naar onder. Setup Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Programma bewerking Favoriete programma DE F G OK MENU A Een programma verplaatsen 1. Selecteer het te verplaatsen programma met de toetsen D / E / F / G. Verplaats het programma naar het gewenste programmanummer met de toetsen D / E / F / G. Druk nogmaals op de GELE toets om de functie te annuleren. 1 G Instellen A Een programmanummer overslaan 1. Selecteer het programma dat moet worden overgeslagen met de toetsen D / E / F / G. Druk nogmaals op de BLAUW toets om de functie te annuleren. Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met de toetsen D / E tijdens de normale TV-bediening. Om het overgeslagen programma te selecteren, moet u het programmanummer rechtstreeks invoeren met de NUMMER-toetsen of het selecteren in het menu programma's bewerken of in de programmatabel. DE F G OK MENU 2 Programma bewerking 0 C 03 1 BLN 03 2 C 12 3 S 66 4 S 67 Wissen Verplaatsen 5 6 7 8 9 S S S C C 69 17 22 09 11 Copieren Overslaan OK MENU DE F G 3 4 Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. 40 FAVORIET PROGRAMMA Met deze functie selecteert u rechtstreeks uw favoriete programma's. LIST Druk meerdere malen op de toets pro-FAV om de opgeslagen favoriete programma's te selecteren. MENU Q. VIEW EXIT * OK 1 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D / om het Setup -menu te selecteren. E FAV VOL PR MUTE 1 2 5 8 0 3 6 9 2 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Favoriete programma te selecteren. E om 4 7 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING TIME HOLD Setup 3 4 5 Druk op de knop G. Auto afstemmen Handm. [. . . ] Verticale balk of s t r e e p o p a c h t e rgrond, horizontale ruis en onjuiste positie S c h e r m k l e u r i s i n s t abiel of bestaat uit een enkele kleur Wijzig de resolutie, horizontale frequentie of verticale frequentie. I Controleer de ingangsbron. I I Gebruik de automatische configuratie of wijzig de klok, fase of H/V-positie. Controleer de signaalkabel. I Installeer de pc-videokaart opnieuw. I BIJLAGE 75 BIJLAGE ONDERHOUD Vroegtijdige storingen kunnen worden voorkomen. Uw nieuwe tv gaat langer mee als u deze voorzichtig en regelmatig reinigt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 32LC52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 32LC52 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag