Gebruiksaanwijzing LG 32LC2RR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 32LC2RR. Wij hopen dat dit LG 32LC2RR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 32LC2RR te teleladen.


Mode d'emploi LG 32LC2RR
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 32LC2RR (5410 ko)
   LG 32LC2RR ANNEXE 937 (3278 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 32LC2RR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS Plasma-tv LCD-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 3 2 L C 2 R R* 3 7 L C 2 R R* 4 2 L C 2 R R* Plasma-tv-modellen 4 2 P C 1 R R* 5 0 P C 1 R R* ITALIANO ESPAÑOL Lees de bijgevoegde Information Manual (informatiehandleiding) voordat u deze handleiding leest en uw apparaat bedient. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. Modelnummer: Serienummer: PORTUGUÊS NEDERLANDS ÏÏËÓÈο ACCESSORIES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. INPUT POWER MULTIMEDIA DVD TV VCR MODE CABLE STB AUDIO MARK LIVE TV MENU EXIT OK TIME SHIFT TIME SHIFT Owner's Manual PIP PR - PIP PR + SWAP PIP INPUT VOL MUTE TEXT PR LIST Q. VIEW SIZE POSITION INDEX TIME REVEAL HOLD SLEEP FAV ? PIP ARC I/II Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichtig verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. [. . . ] In TV of AV mode voor hoofdbeeld en HDMI[DTV] of Component 480p, 576p, 720p, 1080i voor het subbeeld, kunt u Handconfig gebruiken om het scherm van het sub-beeld aan te passen. INGANGSSIGNAALBRON VOOR PIP KIEZEN 1 Druk op de knop P I P I N P U T om de ingang voor het subbeeld te selecteren. Mocht het beeld van het PIP-beeld van slechte kwaliteit zijn, selecteer dan AUTO, PAL, SECAM of NTSC in het PIP systeem menu. Telkens wanneer op de knop P I P I N P U T wordt gedrukt, wordt elke ingang voor het subbeeld weergegeven. RGB AV1 10:30 TV HDMI/DVI AV1 AV2 RGB S-Video2 Component AV3 AV4 42 SPECIALE FUNCTIES AANPASSING VAN DE GROOTTE VAN HET SUBBEELD (ALLEEN IN DE PIP-STAND) 1 Druk op de S I Z E (Fenster Groesse)-toets en dan op de toetsen F / G om subbeeldfor-maat af te stellen. In de modi DW1 en DW2 wor-den het hoofdbeeld en het sub-beeld gelijktijdig aangepast als u op de knop S I Z E drukt. In de PIP-modus kunt u met de knop S I Z E alleen het subbeeld aan-passen. Win. size F G HET SUBBEELD VERPLAATSEN (ALLEEN IN DE PIP-STAND) 1 Druk op de P O S I T I O N-toets terwijl u in de PIP-modus bent. Druk herhaaldelijk op de knop D / E of F / G totdat de gewenste positie is bereikt. Het subbeeld wordt van boven naar beneden of van links naar rechts verplaatst. Win. position D F E G SCHAKELEN TUSSEN HET HOOFDBEELD EN HET SUBBEELD 1 Druk op de knop S W A P (wisselen) om tussen het hoofdbeeld en het subbeeld te schakelen. SWAP (wisselen) PIP Hoofdbeeld Subbeeld SWAP (wisselen) DW1 Hoofdbeeld Subbeeld SWAP (wisselen) SPECIALE FUNCTIES DW2 Hoofdbeeld Subbeeld POP (PICTURE-OUT-OF-PICTURE: PROGRAMME SCAN, BEELD UIT BEELD: ZENDERSCAN) 1 Gebruik POP om in het PIP-scherm een voor een de programma's te zoeken van alle kanalen die zijn opgeslagen terwijl de hoofdbeeldbron het huidige kanaal blijft. De beelden van alle geprogrammeerde kanalen worden gezocht met het POP-scherm. 43 SPECIALE FUNCTIES Teletekst Teletekst (of TOP-tekst) is een optie en alleen een toestel dat is uitgerust met een teletekstsysteem kan teletekstuitzendingen ontvangen. Teletekst is een gratis service die door de meeste TV-zenders wordt uitgezonden en die tot op de minuut actuele informatie verschaft over nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen en nog veel meer. De teletekst-decoder van dit TV-toestel ondersteunt de systemen SIMPLE, TOP en FASTEXT. SIMPLE (standaardteletekst) bestaat uit een aantal pagina's die worden geselecteerd door rechtstreeks het overeenkomstige paginanummer in te voeren. TOP en FASTEXT zij n modernere systemen die een snelle en eenvoudige selectie van teletekstinformatie mogelijk maken. TAALSELECTIE TELETEKST (OPTIE) 1 2 3 4 5 Druk op de knop M E N U en selecteer vervolgens met de knop D / Druk op de knop G en selecteer vervolgens met de knop D / E E het menu SPEZIELL. Taal. Druk op de knop G en selecteer vervolgens met de knop G Teletext Taal. Druk op de knop D / E om de gewenste taal te selecteren. Druk herhaaldelijk op de knop E X I T om terug te keren naar de normale tv-weergave. !Als u dit niet doet, wordt teletekst mogelijk niet juist op het scherm weergegeven. Deze functie is niet in alle landen beschikbaar. 44 SPECIALE FUNCTIES IN-/UITSCHAKELEN 1 Druk op de T E X T-toets om teletekst in te schakelen. De beginpagina of de laatst gekozen pagina verschijnt op het scherm. Twee paginanummers, de naam van de TV-zender, de datum en de tijd worden in de kopregel van het scherm weergegeven. Het eerste paginanummer geeft uw keuze aan, het tweede is het nummer van de huidige pagina. Druk op de T E X T-toets om teletekst uit te schakelen. Het toestel keert terug naar de vorige modus. SIMPLE-TEKST (OPTIE) A Pagina kiezen 1 Voer het gewenste paginanummer in als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen. Als u tijdens het kiezen een verkeerd cijfer indrukt, moet u eerst het getal van drie cijfers afmaken en vervolgens het juiste paginanummer kiezen. [. . . ] Zit de stekker van het netsnoer in het stopcontact? Controleer de richting en/of locatie van uw antenne. Test het stopcontact door de stekker van een ander product in het stopcontact te steken waarin eerst de stekker van dit product zat. Geen beeld en geen geluid Beeld verschijnt langzaam na inschakelen Dit is normaal. Het beeld bevat geen geluid tijdens het opstartproces. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 32LC2RR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 32LC2RR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag