Gebruiksaanwijzing LG 32LC25R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 32LC25R. Wij hopen dat dit LG 32LC25R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 32LC25R te teleladen.


Mode d'emploi LG 32LC25R
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 32LC25R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7-0323B_1-ne 3/10/06 9:33 PM Page 1 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS LCD-tv Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 26LC2R* 32LC2R* Plasma-tv-modellen 42PC1RV* 42PC3RV* ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS NEDERLANDS ÏÏËÓÈο Lees de bijgevoegde Information Manual (informatiehandleiding) voordat u deze handleiding leest en uw apparaat bedient. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. 7-0323B_1-ne 3/10/06 9:33 PM Page 2 7-0323B_1-ne 3/10/06 9:33 PM Page 1 ACCESSOIRES ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. IN PU TV T INPU AR C TE PI P PR - T PO W ER TV XT PI PIP P PR + DV D SIZ E POSTI PIP VC R ON INP UT EX IT LI ST M EN U I/I I User Guide 1 4 7 5 8 0 E RE ? [. . . ] Zodra u de zenders hebt ingesteld, kan u met de toets D / E of met de NUMMER-toetsen de zenders die u hebt geprogrammeerd overlopen. U kan zenders instellen door automatische of handmatige programmering. Het verdient aanbeveling de automatische programmering te gebruiken wanneer u dit toestel installeert. LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK Q. VIEW VOL MUTE PR 1 2 3 4 Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / om het Kanaal -menu te selecteren. Auto programma te selecteren. E Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / E om om Druk op de knop G en vervolgens op de knop D Systeem te selecteren. /E Druk op de knop F / G om een tv-systeemmenu te selecteren; BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa/Azië/NieuwZeeland/Midden-Oosten/Afrika/Australië) I : PAL I/II (V. K. /Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS) L : SECAM L/L' (Frankrijk) M : (USA/Korea/Filipijnen) (optie) Druk op de toetsen D / E DE F G OK MENU 1 Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma G Instellen TV-MENU 5 6 om Opslag van te selecteren. DE F G Druk op de knop F / G of op de cijfertoetsen om het eerste zendernummer te selecteren. Als u cijfertoetsen gebruikt, wordt elk nummer onder de 10 voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld ' 0 5 ' voor 5. Druk op de toetsen D / E OK MENU 2 Auto programma Systeem Opslag van Zoeken G 7 8 om Zoeken te selecteren. Druk op de G-toets om automatisch programmeren te beginnen. Alle zenders die ontvangen kunnen worden, worden opgeslagen. De naam van de zender wordt opgeslagen in het geval van zenders die VPS (Video Programma Service), PDC (Programma Delivery Control) of TELETEKST gegevens uitzenden. Wanneer er geen naam aan een zender kan toegekend worden, wordt het kanaalnummer toegekend en opgeslagen als C (V/UHF 01-69) of S (Kabel 01-47) gevolgd door een nummer. Op de toets MENU drukken om automatisch programmeren te stoppen. Wanneer automatisch programmeren afgelopen is, wordt het menu Programma bewerking afgebeeld op het scherm. Zie het hoofdstuk `Programma's editen' om het opgeslagen programma te editen. BG I DK L DE F G OK MENU 34567 Auto programma C 05 5 BG 35% 9 Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. MENU Stop 8 35 7-0323B_2-ne 3/10/06 9:36 PM Page 36 TV-MENU Tv-stations instellen HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN TEXT PIP PR- PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT Deze methode stelt u in staat handmatig af te stemmen op zenders en de zenders in de gewenste volgorde te rangschikken. LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK 1 2 3 4 5 6 TV-MENU Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / om het Kanaal -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Handmatig programma te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Opslag te selecteren. E E Q. VIEW VOL PR MUTE om 1 2 5 3 6 E om 4 Druk op de knop F / G of op de cijfertoetsen om het gewenste zendernummer te selecteren (0 tot en met 99). Als u cijfertoetsen gebruikt, wordt elk nummer onder de 10 0 voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld '0 5' voor 5. Druk op de toetsen D / E Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma om Systeem te selecteren. Druk op de knop F / G om een tv-systeemmenu te selecteren; BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa/Azië/NieuwZeeland/Midden-Oosten/Afrika/Australië) I : PAL I/II (V. K. /Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS) L : SECAM L/L' (Frankrijk) M : (USA/Korea/Filipijnen) (optie) Druk op de toetsen D / E DE F G OK MENU 1 Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma G Instellen 7 8 9 10 om Band te selecteren. Druk op de knop F / G om V/UHF of Kabel te selecteren. Druk op de toetsen D / E om Kanaal te selecteren. DE F G OK MENU U kunt het gewenste zendernummer selecteren met de knop F / G of met de cijfertoetsen. Selecteer, indien mogelijk, het zendernummer rechtstreeks met de cijfertoetsen. Elk nummer onder de 10 wordt voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld '05' voor 5. Druk op de toetsen D / E 2 Handmatig programma Opslag Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam G 20 1 1 12 13 14 15 om Zoeken te selecteren. Druk op de F / G-toets om het zoeken te starten. Wanneer er een station wordt gevonden, stopt de set met zoeken. Druk op de OK-toets om de zender op te slaan. Herhaal stappen 3 t/m 13 om een andere zender op te slaan. [. . . ] I Geen uitzending op zender die is ingesteld met 'Auto off' ingeschakeld. I De videofunctie werkt niet Controleer of het product is ingeschakeld. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending. I Zit de stekker van het netsnoer in het stopcontact?I Controleer de richting en/of locatie van uw antenne. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 32LC25R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 32LC25R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag