Gebruiksaanwijzing LG 32LB2R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 32LB2R. Wij hopen dat dit LG 32LB2R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 32LB2R te teleladen.


Mode d'emploi LG 32LB2R
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 32LB2R (2244 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 32LB2R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS LCD-tv Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING 37LC2R* 42LC2R* 42PC1R* 42PC3R* 50PC1R* Lees de bijgevoegde Information Manual (informatiehandleiding) voordat u deze handleiding leest en uw apparaat bedient. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. Modelnummer: Serienummer: ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS NEDERLANDS ÏÏËÓÈο ACCESSORIES ACCESSORIES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. INPUT TV INPUT ARC TEXT PIP PR- POWER TV DVD VCR PIP PIP PR+ SIZE SWAP POSTION PIP INPUT LIST EXIT MENU I/II SLEEP Owner's Manual VOL OK Q. VIEW PR MUTE 1 4 7 2 5 8 10 ? 3 6 9 FAV * TIME REVEAL INDEX Gebruikershandleiding batterijen Afstandsbediening Netsnoer Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. (optie) V o o r 4 2 P C 1 R* , 5 0 P C 1 R* , 4 2 P C 3 R* 2 muurhaakjes 2 oogbouten 2 bouten voor steunmontage zie pagina 11 Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. V o o r 3 7 L C 2 R* , 4 2 L C 2 R* 2 tv-beugels 2 muurhaakjes Kabelhouder Bundel de kabels met behulp van de kabelhouder. Kabelmanager 2 bouten 1 INHOUD ACCESSORIES . [. . . ] Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Auto programma te selecteren. Systeem te selecteren. E E OK Q. VIEW VOL MUTE PR 1 2 3 4 Auto programma Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. om om Druk op de knop G en vervolgens op de knop D /E Druk op de knop F / G om een tv-systeemmenu te selecteren; BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa/Azië/NieuwZeeland/Midden-Oosten/Afrika/Australië) I : PAL I/II (V. K. /Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS) L : SECAM L/L' (Frankrijk) M : (USA/Korea/Filipijnen) (optie) Druk op de toetsen D / E 1 Auto programma Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. G Systeem Opslag van Start BG 1 5 6 om Opslag van te selecteren. Druk op de knop F / G of op de cijfertoetsen om het eerste zendernummer te selecteren. Als u cijfertoetsen gebruikt, wordt elk nummer onder de 10 voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld ' 0 5 ' voor 5. Druk op de toetsen D / E 2 ~ 7 7 8 om Zoeken te selecteren. Auto programma Name C 05 BG 5 50% Druk op de G-toets om automatisch programmeren te beginnen. Alle zenders die ontvangen kunnen worden, worden opgeslagen. De naam van de zender wordt opgeslagen in het geval van zenders die VPS (Video Programma Service), PDC (Programma Delivery Control) of TELETEKST gegevens uitzenden. Wanneer er geen naam aan een zender kan toegekend worden, wordt het kanaalnummer toegekend en opgeslagen als C (V/UHF 01-69) of S (Kabel 01-47) gevolgd door een nummer. Op de toets MENU drukken om automatisch programmeren te stoppen. Wanneer automatisch programmeren afgelopen is, wordt het menu Programma bewerking afgebeeld op het scherm. Zie het hoofdstuk `Programma's editen' om het opgeslagen programma te editen. Systeem Opslag van TV-MENU Menu Stop 8 9 Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. 35 TV-MENU Tv-stations instellen HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN LIST EXIT MENU I/II SLEEP Deze methode stelt u in staat handmatig af te stemmen op zenders en de zenders in de gewenste volgorde te rangschikken. OK Q. VIEW VOL PR MUTE 1 2 3 4 5 6 Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / om het KANAAL -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Handmatig programma te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Opslag te selecteren. E E om om Auto programma Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. E Druk op de knop F / G of op de cijfertoetsen om het gewenste zendernummer te selecteren (0 tot en met 99). Als u cijfertoetsen gebruikt, wordt elk nummer onder de 10 0 voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld '0 5' voor 5. Druk op de toetsen D / E om Systeem te selecteren. 1 Auto programma Handmatig prog. bewerking Pavoriete prog. G Druk op de knop F / G om een tv-systeemmenu te selecteren; BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa/Azië/NieuwZeeland/Midden-Oosten/Afrika/Australië) I : PAL I/II (V. K. /Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS) L : SECAM L/L' (Frankrijk) M : (USA/Korea/Filipijnen) (optie) Druk op de toetsen D / E 7 8 9 10 TV-MENU om Band te selecteren. Opslag Systeem Band Kanaal Fijn Fijn Name Booster 5 BG V/UHF 5 C 05 Uit Druk op de knop F / G om V/UHF of Kabel te selecteren. Druk op de toetsen D / E om Kanaal te selecteren. 2 ~ 14 U kunt het gewenste zendernummer selecteren met de knop F / G of met de cijfertoetsen. Selecteer, indien mogelijk, het zendernummer rechtstreeks met de cijfertoetsen. Elk nummer onder de 10 wordt voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld '05' voor 5. Druk op de toetsen D / E 1 1 12 13 14 15 om Zoeken te selecteren. Druk op de F / G-toets om het zoeken te starten. Wanneer er een station wordt gevonden, stopt de set met zoeken. [. . . ] Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending. Zit de stekker van het netsnoer in het stopcontact? Controleer de richting en/of locatie van uw antenne. Test het stopcontact door de stekker van een ander product in het stopcontact te steken waarin eerst de stekker van dit product zat. Geen beeld en geen geluid Beeld verschijnt langzaam na inschakelen Dit is normaal. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 32LB2R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 32LB2R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag