Gebruiksaanwijzing LG 327000.BEU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 327000.BEU. Wij hopen dat dit LG 327000.BEU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 327000.BEU te teleladen.


LG 327000.BEU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9781 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 327000.BEU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS LCD-tv Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 3 2 L G 7 0* * 3 7 L G 7 0* * 4 2 L G 7 0* * 4 7 L G 7 0* * 5 2 L G 7 0* * Plasma-tv-modellen 5 0 P G 7 0* * 6 0 P G 7 0* * Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze infor-matie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. ACCESSOIRES Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding. Gebruikershandleiding batterijen Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. Netsnoer Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. [. . . ] Voor meer details kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel. G Indien de omgeving van de TV als volgt is, kan er niet gezocht worden naar of verbinding gemaakt worden met het toestel. - Indien de stereo hoofdtelefoon uitgeschakeld is, of niet werkt, of een foutmelding geeft. - Omdat producten zoals een magnetron, draadloze LAN, plasma lamp, gasbereik, etc dezelfde frequentie gebruiken, kan dit leiden tot communicatiefouten. G U kunt maar één stereo hoofdtelefoon tegelijkertijd verbinden. G U kunt geen ander Bluetooth toestel aansluiten indien de stereo hoofdtelefoon aangesloten is. G Verbinding die verbroken wordt omdat de TV uitgeschakeld wordt, zal niet automatisch hersteld worden. Probeer opnieuw te verbinden met het toestel. G Sommige handelingen kunnen langzamer zijn bij gebruik van de hoofdtelefoon. G Zelfs indien u de fucntie simplink home theater gebruikt, na gebruik van de hoofdtelefoon tijdens simplink gebruik, zal het toestel niet automatisch overschakelen naar de luidsprekers. G Indien de verbinding met de hoofdtelefoon blijft mislukken, koppelt u het toestel nog een keer. G GEREGISTREERDE BLUETOOTH TOESTELLEN BEHEREN Indien er geen toestellen geregistreerd zijn, zal het geregistreerde B/T toestel menu gedeactiveerd worden, en kan het niet gebruikt worden. Indien 12 toestellen geregistreerd zijn, kunt u niet nog meer toestellen registreren, en het externe toestel zal niet langer gekoppeld zijn met uw TV. In dit geval dient u er één te verwijderen (verbreek eerst de verbinding indien verbonden met de TV) en vervolgens kunt u een ander toestel registeren. BLUETOOTH Bluetooth TV PIN Verpl. OK BLUETOOTH Bluetooth Verpl. OK : Aan : 0000 Bluetooth headset : Niet verbonden Geregistreerd Blutooth apparaat Geregistreerd Blutooth apparaat Mijn Bluetooth Info : Aan Geregistreerd Blutooth apparaat TV PIN : 0000 00:0d:44:84:14:62 Bluetooth headset : Niet verbonden Geregistreerd Blutooth apparaat Geregistreerd Blutooth apparaat FreePulse_Wireless Mijn Bluetooth Info LG L600V E Verbinding Wissen BLUETOOTH GEBRUIKEN 1 MENU Selecteer B L U E T O O T H. 2 OK Selecteer G e r e g i s t r e e r d B l u t o o t h a p p a r a a t. Controleer het geregistreerde Bluetooth toestel. 3 OK A Verbinden met de geregistreerde Bluetooth stereo hoofdtelefoon Selecteer de gewenste Bluetooth stereo hoofdtelefoon. Er wordt een bericht getoond of u wilt verbinden met de geselecteerde Bluetooth hoofdtelefoon. Kies Ja of Nee. 1 2 3 BLAUW OK A Een geregistreerde Bluetooth toestel verwijderen Selecteer het gewenste Bluetooth toestel. 1 2 3 OK Er wordt een bericht getoond of u het geselecteerde ROOD Bluetooth toestel wilt verwijderen. Kies Ja of Nee. 61 BLUETOOTH GEBRUIKEN MIJN BLUETOOTH INFORMATIE Deze functie verstrekt Mijn Bluetooth informatie aan de gebruiker. "Bewerken" zal beschikbaar zijn na selectie van "Bluetooth toestel ­ verbinding verbroken". U kunt Mijn toestel adres controleren. BLUETOOTH Bluetooth TV PIN Verpl. OK BLUETOOTH Bluetooth TV PIN Verpl. OK : Aan : 0000 : Aan : 0000 Bluetooth headset : Niet verbonden Geregistreerd Blutooth apparaat Mijn Bluetooth Info Mijn Bluetooth Info Bluetooth headset : Niet verbonden Geregistreerd Blutooth apparaat Mijin apparaat naam Mijn Bluetooth Info Mijn Bluetooth Info 60PG7000-ZB Mijn apparaat adres 00:05:c9:ff:00f:07 Bewerken OK 62 BLUETOOTH GEBRUIKEN 1 MENU Selecteer B L U E T O O T H. 2 OK Selecteer M y B l u e t o o t h I n f o . . 3 OK BLAUW Voer de toestelnaam in. U kunt de letters A t/m Z, de cijfers 0 t/m 9, +/­ en spaties gebruiken. 4 OK Opslaan. · Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld. · Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm. FOTO'S VAN EXTERN BLUETOOTH TOESTEL ONTVANGEN Verstuur de foto vanuit het externe Bluetooth toestel. [. . . ] Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 11. Selecteer OSD (Commando: k l) G Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij Transmissie [k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr] Gegevens FF:Lezen Ack [z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Data 00: Normaal (Voeding aan en signaal aanwezig) 01: Geen signaal (Voeding aan) 02: Schakel de tv uit via de afstandsbediening 03: Schakel de tv uit via de functie Sleep timer 04: Schakel de tv uit via RS-232-functie 05: 5V uit 06: Wisselstroom uit 07: Schakel de tv uit via de functie Fan Alarm (Ventilatoralarm) bediening op afstand. Transmissie [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : OSD uit Ack 01 : OSD aan [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 12. Vergrendelingsmodus afstandsbediening (Commando: k m) G Hiermee vergrendelt u de afstandsbediening en de bediening op het voorpaneel van de tv. 08: Schakel de tv uit via de functie Off time (Tijd uit) 09: Schakel de tv uit via de functie Auto Sleep (Automatische slaapstand) a: Tv uitschakelen met AV-board detect. *Deze functie is "alleen-lezen". Transmissie [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : Vergrendeling uit Ack 01 : Vergrendeling aan 16. ISM-methode (Alleen bij plasma-tv) (Commando: j p) G Hiermee regelt u de ISM-methode. U kunt de ISM-methode ook instellen in het menu OPTIE. Transmissie [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 01: Inversie 02: Orbiter 04: White wash 08: Normaal [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] * Gebruik deze modus als u geen afstandsbediening gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 327000.BEU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 327000.BEU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag